Managed Services

Everything as a Service

Οι "Managed Services" ή αλλιώς διαχειριζόμενες υπηρεσίες ακούγεται συχνά στον τομέα της πληροφορικής. Δυστυχώς, οι ερωτήσεις «Τι είναι οι διαχειριζόμενες υπηρεσίες και τι σημαίνουν για μένα;» και «Τι πρέπει πραγματικά να είναι μια διαχειριζόμενη υπηρεσία;» συχνά δεν απαντώνται καθόλου ή σας δίνονται διαφορετικές εξηγήσεις κάθε φορά. Ένα τσιτάτο σπάνια έχει τόσο πολύ περιεχόμενο να προσφέρει όσο αυτό!

Στην DTS, αποκαλούμε τους εαυτούς μας με αυτοπεποίθηση πραγματικούς ειδικούς στις Managed-Services. Σχεδόν καμία άλλη εταιρεία δεν μπορεί να υπερηφανεύεται για την τόσο πλούσια εμπειρία και τεχνογνωσία σε αυτόν τον τομέα όπως εμείς. Γι' αυτό θέλουμε να σας δείξουμε σε αυτό το σημείο τι εννοούμε με τον όρο διαχειριζόμενες υπηρεσίες και πώς επωφελείστε ΕΣΕΙΣ από αυτές.

Stefan Seidel
Regional Director & Head of Sales - Technologies
+49 5221 1013-024 Contact

Τι είναι οι διαχειριζόμενες υπηρεσίες;

Δεν έχει κάθε εταιρεία τις δυνατότητες να υλοποιήσει δικές της υποδομές ή λύσεις πληροφορικής, όπως απαιτείται στην πραγματικότητα. Ο προϋπολογισμός και οι πόροι είναι συχνά περιορισμένοι, για αυτό είναι απαραίτητο να επενδύσουμε στις «σωστές» τεχνολογίες, διαδικασίες και πόρους. Δεν θα ήταν προτιμότερο να αναθέσετε σε έναν εξωτερικό συνεργάτη αυτήν την πρόκληση αποκτώντας πρόσβαση σε εξατομικευμένες υποδομές, λύσεις, διαδικασίες υψηλής ποιότητας χωρίς συμβιβασμούς; Και όλα αυτά σε κλιμακούμενη, προσαρμοσμένη στις εκάστοτε ανάγκες σας διαθεσιμότητα, ώστε εκτός από την τεχνική υλοποίηση και λειτουργία, να π.χ. περιλαμβάνονται υπηρεσίες υποστήριξης, αναλύσεις ή η επιτήρηση των συστημάτων και διεργασιών.

Εδώ ακριβώς διαφαίνεται η συνεισφορά των διαχειριζομένων υπηρεσιών μας, ως ενεργητική αποφόρτιση του τμήματος IT της επιχείρησής σας ιδίως ως προς τις πολύπλοκες απαιτήσεις που δεσμεύουν πολλούς πόρους, περιλαμβάνουν νέες τεχνολογίες, απαιτούν υψηλού επιπέδου δεξιότητες ή εικοσιτετράωρη υποστήριξη επτά ημέρες την εβδομάδα. Η λέξη-κλειδί, που ενδιαφέρει στην τελική, είναι: οικονομική αποδοτικότητα. Επειδή η απόλυτα προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις του πελάτη υποστήριξη ορίζεται εκ των προτέρων με σαφώς καθορισμένες υπηρεσίες με διαφανείς, προϋπολογίσιμες δομές κόστους. Και το καλύτερο είναι: Μεταθέτετε το κόστος τις επένδυση στις τρέχουσες λειτουργικές δαπάνες, επειδή η σωστή λειτουργία είναι εγγυημένη και διασφαλισμένη.

Γνωρίζετε ΑΥΤΕΣ τις προκλήσεις;
 

  Μια στρατηγική ασφάλειας στον κυβερνοχώρο είναι αποτελεσματική μόνο αν μπορεί να αντέξει τις σύγχρονες επιθέσεις στον κυβερνοχώρο. Η "σωστή" ασφάλεια στον κυβερνοχώρο βασίζεται στα θεμέλια της πρόληψης, της μηδενικής εμπιστοσύνης, της ανίχνευσης και της απόκρισης, της ανταλλαγής πληροφοριών και της αυτοματοποίησης και εξασφαλίζει τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια ως μονάδα με σταθερές διαδικασίες, κατευθυντήριες γραμμές και γνώσεις εμπειρογνωμόνων - είναι ολιστική. Για ολόκληρο τον κύκλο ζωής της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, θα πρέπει να έχετε στο πλευρό σας έναν συνεργάτη ο οποίος αφενός είναι εξειδικευμένος και αφετέρου μπορεί να αναπτύξει μαζί σας μια εξατομικευμένη λύση, ανεξάρτητα από το πού βρίσκεστε στην πορεία σας προς την αύξηση της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο.

  Η λειτουργία της υποδομής πληροφορικής ή των χρησιμοποιούμενων στην επιχείρησή σας λύσεων πληροφορικής συνεπάγεται ένα κόστος αρχικής επένδυσης και ένα λειτουργικό κόστος. Με τις διαχειριζόμενες υπηρεσίες, εμείς σας εξασφαλίζουμε την παροχή, την εγκατάσταση, τη λειτουργία, την παρακολούθηση, τη συντήρηση των πληροφορικών σας συστημάτων και πολλά άλλα. Διαθέτουμε επίσης εμπειρία έργων και βέλτιστες πρακτικές που καθιστούν τις διαδικασίες ασφαλέστερες και ταχύτερες. Έτσι μπορείτε να μειώσετε το κόστος, να εξοικονομήσετε χρόνο και δημιουργήσετε οικονομίες κλίμακας, παρότι ή μάλλον ακριβώς επειδή οι λύσεις είναι ενημερωμένες και τη διαχείριση αναλαμβάνουν πραγματικοί ειδικοί.

  Είναι δύσκολο να διατηρήσει κανείς τη δική του ανταγωνιστικότητα και ταυτόχρονα να μπορέσει να αντιμετωπίσει την αυξανόμενη πολυπλοκότητα των συνδυαζόμενων τεχνολογιών πληροφορικής. Οι ολοένα και πιο περίπλοκες αρχιτεκτονικές είναι συχνά η απάντηση στις σύγχρονες και μελλοντικές απαιτήσεις στον τομέα της πληροφορικής. Αλλά μετά τη θέση σε λειτουργία μιας λύσης πληροφορικής, ακολουθεί η ανάγκη για ενημερώσεις, προσαρμογής των διαμορφώσεων της, επιτήρησης και διασύνδεσής της με άλλες λύσεις. Η ύπαρξη πολλών, διαφορετικών λύσεων ή υποδομών στην επιχείρηση έχουν ως επακόλουθο τρία πράγματα: υψηλό κόστος, υψηλό διαχειριστικό φόρτο και ένα έλλειμμα εποπτείας και εξειδικευμένης τεχνογνωσίας. Ωστόσο, είναι σημαντικό να παραμένετε ενημερωμένοι, να παρακολουθείτε τις εξελίξεις της αγοράς και να διατηρείτε τη δύναμη καινοτομίας των προϊόντων σας - ένα δίλημμα το οποίο οι διαχειριζόμενες υπηρεσίες μας μπορούν να σας βοηθήσουν να λύσετε.

  Θέλετε να επικεντρωθείτε στα βασικά σας καθήκοντα, να περιορίσετε τους χρησιμοποιούμενος ανθρώπινους πόρους και να επικεντρωθείτε με επιτυχία στην βασική σας επιχειρηματική δραστηριότητα. Έλλειψη ειδικευμένων εργαζομένων, ένα τμήμα πληροφορικής που έχει υπερβεί τα όρια των δυνατοτήτων του - η συνεργασία με έναν εξωτερικό πάροχο υπηρεσιών πληροφορικής μπορεί να προσφέρει πραγματική ανακούφιση. Ωστόσο, ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για το τμήμα IT ή για άλλες απαραίτητες επιχειρηματικές διαδικασίες που υποστηρίζονται από IT, οι διαχειριζόμενες υπηρεσίες σάς παρέχουν περισσότερους πόρους για να επικεντρωθείτε σε αυτές τις βασικές επιχειρηματικές δραστηριότητες. Ταυτόχρονα, οι διαδικασίες πληροφορικής γίνονται ευκολότερες ως προς τον σχεδιασμό και πιο ευέλικτες, π.χ. μέσω SLA.

  Όταν ορισμένοι τομείς της επιχείρησης χρειάζονται ορισμένα εργαλεία πληροφορικής υπό πίεση χρόνου, είναι σύνηθες φαινόμενο να αναλαμβάνουν οι ίδιοι πρωτοβουλία παρακάμπτοντας το ΙΤ. Το αποτέλεσμα είναι ή ύπαρξη ενός Shadow ή σκιώδους IT εκτός της επίσημης υποδομής και των εγκεκριμένων διαδικασιών, κάτι πρέπει να αποφεύγεται δια ροπάλου. Ο λόγος είναι ότι είναι «άγνωστο», όπως ακριβώς και οι ευπάθειες και τα ευάλωτα σε επιθέσεις, τρωτά σημεία που περιέχει. Οι διαχειριζόμενες υπηρεσίες καθιστούν διαθέσιμους ελεύθερους πόρους, και για να ενεργούν ταχύτερα ή ακόμη και προδραστικά.

Τα 10 κορυφαία οφέλη των διαχειριζόμενων υπηρεσιών μας:

1
Διατήρηση ή ακόμα και αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτόμου δύναμης
2
Εξίσου κατάλληλο για πελάτες επιχειρήσεις μικρού, μεσαίου και μεγάλου μεγέθους
3
Προγραμματισμένη, αξιόπιστη, ασφαλής και ευέλικτη διαχείριση σύγχρονων υποδομών και λύσεων πληροφορικής
4
Υψηλότερη ποιότητα, καλύτερη σχέση τιμής-απόδοσης, μέγιστη εξοικονόμηση κόστους και πόρων και μείωση του φόρτου εργασίας
5
Επικέντρωση στις πραγματικά βασικές διαδικασίες
6
Ένας κεντρικός συνομιλητής στον οποίο μπορείτε να απευθύνεστε 24/7 για όλο τον κύκλο ζωής
7
Νέο επίπεδο παραγωγικότητας, ευελιξίας, κανονιστικής συμμόρφωσης και προτύπων πληροφορικής
8
Καθορισμός του εύρους των παρεχόμενων υπηρεσιών σύμφωνα με τις απαιτήσεις του εκάστοτε πελάτη
9
Προσιτή πρόσβαση στην υψηλότερη τεχνογνωσία πληροφορικής και την καλύτερη υποστήριξη πληροφορικής
10
Συνέργειες και οικονομίες κλίμακας
Οι πελάτες
Τομείς της βιομηχανίας

  Ενδιαφέρεστε?

  Λάβετε δωρεάν και
  μη δεσμευτικές
  συμβουλές τώρα.

  Κανονίστε μια συνάντηση
  Contact
  Support
  Newsletter
  Cloud Portal

  Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας:

  Γραφείο υποστήριξης

  Τηλεφωνική γραμμή

  Για να ανοίξετε ένα δελτίο υποστήριξης, απλά καλέστε την τηλεφωνική μας γραμμή 24/7:

   

  +49 5221 101 303-2

  email

  Για να ανοίξετε ένα δελτίο υποστήριξης, απλώς στείλτε μας ένα email με το τεχνικό σας αίτημα στη διεύθυνση:
   

  support@dts.de

  Webfrontend

  Εισαγάγετε νέα δελτία υποστήριξης στο Webfrontend, δείτε και ταξινομήστε όλα τα ανοιχτά δελτία υποστήριξης κ.λπ:

  support.dts.de

  Απομακρυσμένη υποστήριξη

  Ενεργοποιεί απομακρυσμένες συνδέσεις με τις τερματικές συσκευές σας:
   

  support-remote.dts.de

  Εγγραφείτε τώρα!

  Τρέχουσες πληροφορίες για το DTS, τα προϊόντα μας, εκδηλώσεις και άλλα νέα για ολόκληρο τον επιχειρηματικό όμιλο.

  DTS γενικά

  Σύνδεση

  DTS Systeme Münster

  Σύνδεση

  DTS Cloud Portal

  Το DTS Cloud Portal είναι το εργαλείο μας για να προσθέτετε και να διαχειρίζεστε εύκολα και ευέλικτα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες DTS Cloud. Η διαισθητική πλατφόρμα σάς επιτρέπει να διαμορφώνετε τα επιλεγμένα προϊόντα ξεχωριστά και να τα προσαρμόζετε έτσι ακριβώς στις απαιτήσεις σας.