Cyber Security

Τι είναι αποτελεσματική ασφάλεια στον κυβερνοχώρο;

Μια στρατηγική ασφάλειας στον κυβερνοχώρο είναι αποτελεσματική μόνο εάν μπορεί να αντέξει τις σύγχρονες κυβερνοεπιθέσεις. Αυτό σημαίνει ότι περιλαμβάνει περισσότερα από την εφαρμογή τειχών προστασίας, την προστασία τερματικών συσκευών ή αποκατάσταση ευπαθειών και κενών ασφαλείας. Η «σωστή» ασφάλεια στον κυβερνοχώρο βασίζεται στα θεμέλια της πρόληψης, της ανταλλαγής πληροφοριών και του αυτοματισμού και, λειτουργώντας εναρμονισμένα με σταθερές διαδικασίες, κατευθυντήριες γραμμές και εξειδικευμένες γνώσεις, διασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια - με άλλα λόγια είναι ολιστική.

Για ολόκληρο τον κύκλο ζωής της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, θα πρέπει να έχετε έναν συνεργάτη στο πλευρό σας ο οποίος, αφενός, διαθέτει την απαιτούμενη εξειδίκευση και, αφετέρου, μπορεί να αναπτύξει μια εξατομικευμένη λύση μαζί σας, ανεξάρτητα από το πού βρίσκεστε στον δρόμο προς την επίτευξη μιας προηγμένης κυβερνοασφάλειας. Σχεδιάζουμε ολιστικές λύσεις, εντοπίζουμε πιθανούς κινδύνους και αδύναμα σημεία, προστατεύουμε τοπία πληροφορικής και ολοκληρώνουμε τις λύσεις σας με τις υπηρεσίες μας στη DTS. Το ιδιαίτερο με αυτό είναι ότι οι κορυφαίες λύσεις είναι εναρμονισμένες και αλληλένδετες. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να εξασφαλιστεί μαι ολοκληρωμένη προστασία. Εκτός από τις λύσεις που παρέχουμε, υπάρχει το Security Operations Center (SOC), το οποίο δραστηριοποιείται σε πολλές τοποθεσίες σε όλη την Ευρώπη. Ως συντονιστικό κέντρο ελέγχου ασφάλειας διαθέσιμο 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, παρέχει αδιάλειπτα προστασία στις υποδομές και τα δεδομένα - με συνεχή στελέχωση από υψηλά καταρτισμένους, γερμανόφωνους και αγγλόφωνους ειδικούς σε θέματα ασφάλειας.

Head of Sales - Cyber Security
Alexander Wyrwol
+49 5221 1013-741alexander.wyrwol@dts.de

We see. We do. Safe!

Η DTS σάς βοηθά με την ολιστική Cyber Security, ανεξάρτητα από το πού βρίσκεστε στην πορεία σας με προορισμό την κυβερνοασφάλεια.

Με μια ματιά:

Πλήρης ορατότητα ολόκληρης της υποδομής και των χρηστών σας

Ελαχιστοποίηση της έκθεσης σε επιθέσεις μέσω αρχιτεκτονικών αιχμής

Ολοκληρωμένη πρόληψη απέναντι σε γνωστές απειλές

Ανίχνευση νέων, άγνωστων απειλών μέσω αυτοματοποιημένης προστασίας σε πραγματικό χρόνο

Managed Services: Εξοικονόμηση πόρων, χρόνου και χρημάτων

Συμβουλευτικές υπηρεσίες και υποστήριξη στα Αγγλικά και Γερμανικά

Τι ακριβώς σημαίνει η ολιστική κυβερνοασφάλεια στην DTS;

Το ερώτημα σήμερα δεν είναι πλέον εάν θα πέσετε θύμα κυβερνοεπίθεσης, αλλά το πότε - και φυσικά το εάν θα το αντιληφθείτε.

Επειδή αυτό είναι κάτι που έχουμε κατανοήσει σε βάθος, η προσέγγισή μας εδράζεται στην άποψη ότι η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο δεν είναι ένα μεμονωμένο προϊόν ή λογισμικό. Γιατί για να είμαστε αποτελεσματικά εξοπλισμένοι ενάντια στις επιθέσεις στον κυβερνοχώρο, απαιτείται μια ολιστική προσέγγιση. Είναι επομένως απαραίτητο να δημιουργηθεί μια πλατφόρμα που θα κάνει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κατασκευαστών όσο το δυνατόν πιο εύκολη και θα υποστηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτοματοποιώντας τις διαδικασίες. Επιπλέον, σας προσφέρουμε υποστήριξη 24/7 με τη μορφή των Managed Services μας. Οι ειδικοί πληροφορικής της εταιρείας μας παρακολουθούν σε εικοσιτετράωρη βάση το περιβάλλον πληροφορικής σας, καταγράφουν ανωμαλίες και ειδοποιήσεις, εξετάζουν και αντιδρούν εφόσον είναι απαραίτητο.

Η DTS θεωρεί δέσμευσή της να δημιουργήσει μια τέτοια πλατφόρμα ασφάλειας στον κυβερνοχώρο για τους πελάτες της. Για να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε την ενοποίηση και τον αυτοματισμό ως βάση της στρατηγικής μας για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, συνεργαζόμαστε με επιλεγμένους, κορυφαίους συνεργάτες. Αυτή η εστίαση σε μερικούς στρατηγικούς εταίρους μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε εις βάθος γνώση των προϊόντων, η οποία είναι απαραίτητη για τη λειτουργία της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και των Managed Services που βασίζονται σε αυτές τις τεχνολογίες. Η στρατηγική μας για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και την προστασία των δεδομένων και της τεχνογνωσίας σας βασίζεται σε περισσότερες βασικές αρχές:

We see. We do. Safe!

 

 

 

Βασικές αρχές της DTS Cyber Security

Η άλλη όψη του συνεχώς μειούμενου κόστους της υπολογιστικής ισχύος είναι η ευκαιρία που παρέχει σε εγκληματίες του κυβερνοχώρου και σε εισβολείς να εξαπολύουν αυτοματοποιημένες και εξελιγμένες επιθέσεις με ολοένα και χαμηλότερο κόστος. Η εστίαση σε μια προσέγγιση με προτεραιότητα την πρόληψη επιτρέπει τη μείωση των επιθέσεων σε ένα διαχειρίσιμο επίπεδο, επιτρέποντάς σας να επικεντρώνεστε στις πιο σοβαρές επιθέσεις. Για την υλοποίηση μιας τέτοιας προσέγγισης, δεν χρειάζεστε μόνο αλληλένδετες τεχνολογίες, αυτοματισμούς και απαιτήσεις συμμόρφωσης, αλλά και αρχιτεκτονικές όπως το μοντέλο μηδενικής εμπιστοσύνης (Zero-Trust) για την εφαρμογή όλων των μηχανισμών προστασίας. Μια ολιστική πλατφόρμα μπορεί να δημιουργηθεί και να αναπτυχθεί μόνο εάν οι επιμέρους μηχανισμοί από τους οποίους απαρτίζεται συνεργάζονται απρόσκοπτα μεταξύ τους.

Η ολιστική φύση μιας αποτελεσματικής στρατηγικής ασφάλειας στον κυβερνοχώρο εκτείνεται από την προτεραιότητα στα μέτρα πρόληψης μέχρι την κάθε επιμέρους συσκευή και χρήστη. Με τις συσκευές BYOD και IoT, ένα τέτοιο μέτρο μπορεί να γίνει πραγματική πρόκληση. Για να καλυφθούν όλα τα πιθανά ευάλωτα σημεία έκθεσης σε επιθέσεις, κάθε συσκευή και κάθε χρήστης θα πρέπει να αναγνωρίζεται και να πιστοποιείται μέσω του δικτύου, του τελικού σημείου, του υπολογιστικού νέφους και των εφαρμογών SaaS της εταιρείας. Μια αρχιτεκτονική DTS Zero-Trust εξασφαλίζει πρόσβαση βάσει ταυτότητας με δυναμικά διαθέσιμη συνδεσιμότητα.

Η καλή πρόληψη παρέχει βασική προστασία, καθώς καθιστά πιο δύσκολο για τους εισβολείς να παραβιάσουν την εταιρεία. Καθώς οι επιθέσεις γίνονται πιο περίπλοκες, είναι πλέον αδύνατο να αποτραπούν όλες οι επιθέσεις με βεβαιότητα. Για τον λόγο αυτό, είναι απαραίτητο να προετοιμαστείτε για την έκτακτη ανάγκη. Τα ακόλουθα βήματα είναι απαραίτητα για αυτό τον σκοπό:<br/> α) Αναγνώριση της επίθεσης (Detection) και αξιολόγηση της κατάστασης απειλής<br/> β) Έγκαιρη αντίδραση στον κίνδυνο (Response)<br/> <br/> Για να γίνουν αυτά τα βασικά βήματα, απαιτούνται επαγγελματίες και καταρτισμένο προσωπικό. Αυτό αξιολογεί το είδος της επίθεσης, συνιστά και δρομολογεί τη λήψη επακόλουθων μέτρων.

Ένα άλλο βασικό σημείο για μια επιτυχημένη στρατηγική ασφάλειας είναι οι οργανωτικές διεργασίες και η σωστή ομάδα στελεχών.  Η γρήγορη προσαρμογή των εισβολέων στην αρχιτεκτονική ασφαλείας απαιτεί από την άμυνα να προσαρμόζει γρήγορα τις τεχνολογίες, τις διαδικασίες και τους κανόνες. Αλλά η εύρεση και η διατήρηση εκπαιδευμένων εργαζόμενων δεν είναι τόσο εύκολη όσο ακούγεται.<br/> <br/> Για τον λόγο αυτό, σας προσφέρουμε 24/7 υποστήριξη από τους έμπειρους και πιστοποιημένους μηχανικούς μας, καθώς και από τους Information Security Consultants της εταιρείας μας. Η εστίαση της DTS στον τομέα της στρατηγικής ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και η μοναδική θέση μας μεταξύ των συνεργατών μας δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε εξαιρετική τεχνική τεχνογνωσία για τις λύσεις και τις υπηρεσίες μας και έτσι να ορίσουμε τις δικές μας βέλτιστες πρακτικές.<br/> <br/> Ως ένας από τους κορυφαίους Managed Service Provider για τους συνεργάτες μας στην Ευρώπη, αξιοποιούμε τις γνώσεις και την πρακτική εμπειρία μας. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούμε επίσης να εστιάζουμε στη μέγιστη χρηστικότητα και μακροπρόθεσμη αποτελεσματικότητα των λύσεων μας και για τη δική σας επιχείρηση.

Με έμφαση σε μια ξεκάθαρη αντίληψη της κατάλληλης για κάθε πελάτη και κάθε πρόκληση λύσης, βασιζόμαστε σε μια στρατηγική ενός μοναδικού προμηθευτή. Με την υποκείμενη στρατηγική πλατφόρμας και την πολυετή τεχνογνωσία μας, κατέχουμε μια μοναδική θέση στον τομέα της κυβερνοασφάλειας που μας επιτρέπει να προσφέρουμε τη σωστή απάντηση στις απειλές από τον κυβερνοχώρο του σήμερα και του αύριο, κατάλληλες για μεσαίες έως μεγάλες επιχειρήσεις. Προσφέρουμε μόνο ολιστικές λύσεις από μία μόνο πηγή.

Επιπλέον, είμαστε οι ίδιοι πωλητές. Σχεδιάζουμε και αναπτύσσουμε τις δικές μας λύσεις λογισμικού ασφάλειας πληροφορικής, οι οποίες με τη σειρά τους ταιριάζουν ιδανικά στην ξεκάθαρη ιδέα λύσεων που διαθέτουμε. Η ευελιξία κυμαίνεται από τη Διαχείριση ταυτότητας και πρόσβασης έως τη Διαχείριση πρόσβασης στο δίκτυο και το σπουδαίο DTS Cockpit ως πραγματική καινοτομία της αγοράς.

Με το Cockpit, για παράδειγμα, παρέχουμε μια ολοκληρωμένη υπηρεσία πληροφοριών και λειτουργίας ασφαλείας 24/7. Μακριά από την παθητική, αποκεντρωμένη συλλογή δεδομένων, προς την ενεργή, κεντρική ορατότητα και έλεγχο: με το Cockpit, συνδυάζουμε και ενορχηστρώνουμε όλες τις λύσεις ασφαλείας ανεξάρτητα από τους κατασκευαστές, χαρτογραφούμε πλήρως τα τοπία ασφαλείας και ενεργοποιούμε αυτοματοποιημένες, άμεσες ενέργειες. Όλα αυτά παρακολουθούνται και αναλύονται 24 ώρες το 24ωρο από το Κέντρο Επιχειρήσεων Ασφαλείας DTS. Πρόκειται για ολιστική όραση, κατανόηση και δράση σε μια ελκυστική ως προς το κόστος υπηρεσία.

Για το λόγο αυτό, δεν βλέπουμε πλέον τους εαυτούς μας ως έναν απλό πάροχο ή μεταπωλητή υπηρεσιών και ασφάλειας πληροφορικής. Βλέπουμε τους εαυτούς μας ως φορείς υλοποίησης λογισμικού - Cyber Security made by DTS!

Η DTS ως ο δικός σας ειδικός σε θέματα CYBER SECURITY

1
Η DTS ως Προμηθευτής και η DTS Cyber Security αλληλοσυνδέονται μέσω της ιδέας της πλατφόρμας και ενσωματώνονται πλήρως στις Διαχειριζόμενες Υπηρεσίες της DTS.
2
Ιδιαίτερες λύσεις λογισμικού και πλατφόρμα - αναπτυγμένες σύμφωνα με τα γερμανικά πρότυπα και με σαφές όραμα λύσεων
3
Ολιστική προσέγγιση της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο
4
Ελαχιστοποίηση της επιφάνειας επίθεσης μέσω υπερσύγχρονων αρχιτεκτονικών και υπηρεσιών διαχείρισης
5
Διαρθρωμένες υπηρεσίες διαχείρισης 24/7/365 (συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης) - προσιτές και με εξοικονόμηση πόρων
6
Παροχή από τα δικά μας γερμανικά πιστοποιημένα κέντρα δεδομένων σύμφωνα με το DSGVO, απευθείας επιτόπου ή σε υβριδικά σενάρια
7
Συμβουλευτική και υποστήριξη από άκρη σε άκρη στα Αγγλικά και στα Γερμανικά
8
Ολοκληρωμένες αξιολογήσεις και συμβουλές συμμόρφωσης (BSI, DSGVO, KRITIS, ...)
Οι πελάτες
Τομείς της βιομηχανίας

  Ενδιαφέρεστε?

  Λάβετε δωρεάν και
  μη δεσμευτικές
  συμβουλές τώρα.

  Κανονίστε μια συνάντηση
  Contact
  Support
  Newsletter
  Cloud Portal

  Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας:

  Γραφείο υποστήριξης

  Τηλεφωνική γραμμή

  Για να ανοίξετε ένα δελτίο υποστήριξης, απλά καλέστε την τηλεφωνική μας γραμμή 24/7:

   

  +49 5221 101 303-2

  email

  Για να ανοίξετε ένα δελτίο υποστήριξης, απλώς στείλτε μας ένα email με το τεχνικό σας αίτημα στη διεύθυνση:
   

  support@dts.de

  Webfrontend

  Εισαγάγετε νέα δελτία υποστήριξης στο Webfrontend, δείτε και ταξινομήστε όλα τα ανοιχτά δελτία υποστήριξης κ.λπ:

  support.dts.de

  Απομακρυσμένη υποστήριξη

  Ενεργοποιεί απομακρυσμένες συνδέσεις με τις τερματικές συσκευές σας:
   

  support-remote.dts.de

  Εγγραφείτε τώρα!

  Τρέχουσες πληροφορίες για το DTS, τα προϊόντα μας, εκδηλώσεις και άλλα νέα για ολόκληρο τον επιχειρηματικό όμιλο.

  DTS γενικά

  Σύνδεση

  DTS Systeme Münster

  Σύνδεση

  DTS Cloud Portal

  Το DTS Cloud Portal είναι το εργαλείο μας για να προσθέτετε και να διαχειρίζεστε εύκολα και ευέλικτα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες DTS Cloud. Η διαισθητική πλατφόρμα σάς επιτρέπει να διαμορφώνετε τα επιλεγμένα προϊόντα ξεχωριστά και να τα προσαρμόζετε έτσι ακριβώς στις απαιτήσεις σας.