Προστασία δεδομένων

1. Προστασία δεδομένων με μια ματιά

Γενικές πληροφορίες
Οι ακόλουθες πληροφορίες παρέχουν μια απλή επισκόπηση του τι συμβαίνει με τα προσωπικά σας δεδομένα όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο. Προσωπικά δεδομένα είναι όλα τα δεδομένα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προσωπική σας ταυτοποίηση. Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το θέμα της προστασίας δεδομένων, ανατρέξτε στη δήλωση προστασίας δεδομένων που παρατίθεται κάτω από το παρόν κείμενο.

Συλλογή δεδομένων σε αυτόν τον ιστότοπο
Ποιος είναι υπεύθυνος για τη συλλογή δεδομένων σε αυτόν τον ιστότοπο;
Η επεξεργασία δεδομένων σε αυτόν τον ιστότοπο πραγματοποιείται από τον διαχειριστή του ιστότοπου. Μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας του στην ενότητα "Πληροφορίες σχετικά με τον υπεύθυνο επεξεργασίας" της παρούσας πολιτικής απορρήτου.

Πώς συλλέγουμε τα δεδομένα σας;
Αφενός, τα δεδομένα σας συλλέγονται όταν μας τα παρέχετε. Αυτά μπορεί, για παράδειγμα, να είναι δεδομένα που καταχωρίζετε σε μια φόρμα επικοινωνίας.

Άλλα δεδομένα συλλέγονται αυτόματα ή με τη συγκατάθεσή σας από τα συστήματα πληροφορικής μας όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο. Πρόκειται κυρίως για τεχνικά δεδομένα (π.χ. πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο, λειτουργικό σύστημα ή χρόνος προβολής της σελίδας). Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται αυτόματα μόλις εισέλθετε σε αυτόν τον ιστότοπο.

Για ποιο λόγο χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας;
Ορισμένα από τα δεδομένα συλλέγονται για να διασφαλιστεί ότι ο ιστότοπος παρέχεται χωρίς σφάλματα. Άλλα δεδομένα μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την ανάλυση της συμπεριφοράς των χρηστών σας.

Ποια δικαιώματα έχετε σχετικά με τα δεδομένα σας;
Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε πληροφορίες σχετικά με την προέλευση, τον αποδέκτη και τον σκοπό των αποθηκευμένων προσωπικών σας δεδομένων χωρίς χρέωση ανά πάσα στιγμή. Έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση ή τη διαγραφή αυτών των δεδομένων. Εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία δεδομένων, μπορείτε να ανακαλέσετε αυτή τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή για το μέλλον. Έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων υπό ορισμένες συνθήκες. Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ανά πάσα στιγμή εάν έχετε περαιτέρω ερωτήσεις σχετικά με το θέμα της προστασίας των δεδομένων.

Εργαλεία ανάλυσης και εργαλεία από τρίτους παρόχους
Όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο, η συμπεριφορά σας κατά την πλοήγησή σας μπορεί να αξιολογηθεί στατιστικά. Αυτό γίνεται κυρίως με τη χρήση των λεγόμενων προγραμμάτων ανάλυσης.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτά τα προγράμματα ανάλυσης μπορείτε να βρείτε στην ακόλουθη πολιτική απορρήτου.


2. Γενικές σημειώσεις και υποχρεωτικές πληροφορίες

Προστασία δεδομένων
Οι διαχειριστές αυτού του δικτυακού τόπου λαμβάνουν πολύ σοβαρά υπόψη την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Χειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα εμπιστευτικά και σύμφωνα με τους νόμιμους κανονισμούς περί προστασίας δεδομένων και την παρούσα πολιτική απορρήτου.

Όταν χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο, συλλέγονται διάφορα προσωπικά δεδομένα. Τα προσωπικά δεδομένα είναι δεδομένα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προσωπική σας ταυτοποίηση. Η παρούσα πολιτική απορρήτου εξηγεί ποια δεδομένα συλλέγουμε και για ποιο λόγο τα χρησιμοποιούμε. Εξηγεί επίσης πώς και για ποιο σκοπό γίνεται αυτό.

Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι η διαβίβαση δεδομένων μέσω του Διαδικτύου (π.χ. κατά την επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) ενδέχεται να υπόκειται σε αδυναμίες ασφαλείας. Η πλήρης προστασία των δεδομένων από την πρόσβαση τρίτων δεν είναι δυνατή.

Σημείωση σχετικά με τον αρμόδιο φορέα
Ο υπεύθυνος επεξεργασίας για την επεξεργασία δεδομένων σε αυτόν τον ιστότοπο είναι

DTS CLOUD SECURITY ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ 
ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ 4  

ΑΘΗΝΑ 11523 

Τηλέφωνο: +30 2111040700 
E-mail: info@dts.de 

Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που καθορίζει μόνο του ή από κοινού με άλλους τους σκοπούς και τα μέσα της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (π.χ. ονόματα, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κ.λπ.).

Περίοδος αποθήκευσης
Εκτός εάν στην παρούσα πολιτική απορρήτου έχει καθοριστεί μια πιο συγκεκριμένη περίοδος αποθήκευσης, τα προσωπικά σας δεδομένα θα παραμείνουν σε εμάς έως ότου εκλείψει ο σκοπός επεξεργασίας των δεδομένων. Εάν προβάλλετε αιτιολογημένο αίτημα διαγραφής ή ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία δεδομένων, τα δεδομένα σας θα διαγραφούν, εκτός εάν έχουμε άλλους νομικά επιτρεπτούς λόγους για την αποθήκευση των προσωπικών σας δεδομένων (π.χ. περίοδοι διατήρησης σύμφωνα με τη φορολογική ή εμπορική νομοθεσία)- στην τελευταία περίπτωση, η διαγραφή θα πραγματοποιηθεί αφού οι λόγοι αυτοί παύσουν να ισχύουν.

Γενικές πληροφορίες σχετικά με τη νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων σε αυτόν τον ιστότοπο

Εάν έχετε συναινέσει στην επεξεργασία δεδομένων, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα βάσει του Άρθρου 6, Παρ. 1, Στοιχ. α του ΓΚΠΔ ή του Άρθρου 9, Παρ. 2, Στοιχ. ε του ΓΚΠΔ, στο βαθμό που οι ειδικές κατηγορίες δεδομένων υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με το Άρθρο 9, Παρ. 1 του ΓΚΠΔ. Σε περίπτωση ρητής συγκατάθεσης για τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτες χώρες, η επεξεργασία δεδομένων πραγματοποιείται επίσης βάσει του Άρθρου 49, Παρ. 1, Στοιχ. α του ΓΚΠΔ. Εάν έχετε συναινέσει στην αποθήκευση cookies ή στην πρόσβαση σε πληροφορίες στην τελική σας συσκευή (π.χ. μέσω αποτυπώματος συσκευής), τα δεδομένα θα υποβληθούν σε πρόσθετη επεξεργασία. 

Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων
Έχουμε ορίσει υπεύθυνο προστασίας δεδομένων.

Ιορδάνης Γαλατερός 

Αγίου Γεωργίου 5 

57001 Θεσσαλονίκη 

Τηλέφωνο: +30 6937235410 
E-mail: iordanis.galateros@dts-cloudsecurity.gr 

 

Σημείωση σχετικά με τη διαβίβαση δεδομένων σε τρίτες χώρες που δεν είναι ασφαλείς σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων και τη διαβίβαση σε αμερικανικές εταιρείες που δεν είναι πιστοποιημένες από το DPF

Μεταξύ άλλων, χρησιμοποιούμε εργαλεία από εταιρείες με έδρα σε τρίτες χώρες που δεν είναι ασφαλή σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων και εργαλεία των ΗΠΑ, των οποίων οι πάροχοι δεν είναι πιστοποιημένοι σύμφωνα με το πλαίσιο προστασίας δεδομένων ΕΕ-ΗΠΑ (DPF). Εάν αυτά τα εργαλεία είναι ενεργά, τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να μεταφερθούν σε αυτές τις χώρες και να υποβληθούν εκεί σε επεξεργασία. Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι σε τρίτες χώρες που δεν είναι ασφαλείς σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων δεν μπορεί να διασφαλιστεί επίπεδο προστασίας δεδομένων συγκρίσιμο με εκείνο της ΕΕ.

Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι οι ΗΠΑ, ως ασφαλής τρίτη χώρα, έχουν γενικά ένα επίπεδο προστασίας δεδομένων συγκρίσιμο με αυτό της ΕΕ. Συνεπώς, η διαβίβαση δεδομένων στις ΗΠΑ επιτρέπεται εάν ο παραλήπτης είναι πιστοποιημένος βάσει του "πλαισίου προστασίας δεδομένων ΕΕ-ΗΠΑ" (DPF) ή διαθέτει κατάλληλες πρόσθετες εγγυήσεις. Πληροφορίες σχετικά με τη διαβίβαση δεδομένων σε τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των αποδεκτών των δεδομένων, μπορείτε να βρείτε στην παρούσα πολιτική απορρήτου.

Αποδέκτες προσωπικών δεδομένων

Στο πλαίσιο των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων, συνεργαζόμαστε με διάφορους εξωτερικούς οργανισμούς. Σε ορισμένες περιπτώσεις, είναι επίσης απαραίτητη η διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σε αυτούς τους εξωτερικούς οργανισμούς. Διαβιβάζουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε εξωτερικούς φορείς μόνο εάν αυτό είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση μιας σύμβασης, εάν είμαστε νομικά υποχρεωμένοι να το πράξουμε (π.χ. διαβίβαση δεδομένων σε φορολογικές αρχές), εάν έχουμε έννομο συμφέρον για τη διαβίβαση δεδομένων σύμφωνα με το Άρθρο 6, Παρ. 1, Στοιχ. στ του ΓΚΠΔ ή εάν άλλη νομική βάση επιτρέπει τη διαβίβαση δεδομένων. Όταν χρησιμοποιούμε εκτελούντες την επεξεργασία, διαβιβάζουμε τα προσωπικά δεδομένα των πελατών μας μόνο βάσει έγκυρης σύμβασης για την επεξεργασία παραγγελιών. Σε περίπτωση κοινής επεξεργασίας, συνάπτεται συμφωνία κοινής επεξεργασίας. 

Ανάκληση της συγκατάθεσής σας για την επεξεργασία δεδομένων
Πολλές πράξεις επεξεργασίας δεδομένων είναι δυνατές μόνο με τη ρητή συγκατάθεσή σας. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε οποιαδήποτε συγκατάθεση έχετε ήδη δώσει. Η νομιμότητα της επεξεργασίας δεδομένων που πραγματοποιήθηκε μέχρι την ανάκληση δεν επηρεάζεται από την ανάκληση.

Δικαίωμα εναντίωσης στη συλλογή δεδομένων σε ειδικές περιπτώσεις και στο άμεσο μάρκετινγκ (άρθρο 21 ΓΚΠΔ)

ΕΆΝ Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΒΑΣΊΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ, ΠΑΡ. 1, ΣΤΟΙΧ. Α ΤΟΥ ΓΚΠΔ ΈΧΕΤΕ ΤΟ ΔΙΚΑΊΩΜΑ ΝΑ ΑΝΤΙΤΑΧΘΕΊΤΕ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΏΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΑΝΆ ΠΆΣΑ ΣΤΙΓΜΉ ΓΙΑ ΛΌΓΟΥΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΊΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΑΊΤΕΡΗ ΚΑΤΆΣΤΑΣΉ ΣΑΣ- ΑΥΤΌ ΙΣΧΎΕΙ ΕΠΊΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΆΡΤΙΣΗ ΠΡΟΦΊΛ ΠΟΥ ΒΑΣΊΖΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΕΝ ΛΌΓΩ ΔΙΑΤΆΞΕΙΣ. Η ΑΝΤΊΣΤΟΙΧΗ ΝΟΜΙΚΉ ΒΆΣΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΊΑ ΒΑΣΊΖΕΤΑΙ Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΒΡΕΘΕΊ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΎΣΑ ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΑΠΟΡΡΉΤΟΥ. ΕΆΝ ΑΝΤΙΤΑΧΘΕΊΤΕ, ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΌΜΑΣΤΕ ΠΛΈΟΝ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΆ ΠΡΟΣΩΠΙΚΆ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΈΝΑ, ΕΚΤΌΣ ΕΆΝ ΜΠΟΡΟΎΜΕ ΝΑ ΑΠΟΔΕΊΞΟΥΜΕ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΟΎΣ ΝΌΜΙΜΟΥΣ ΛΌΓΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ ΠΟΥ ΥΠΕΡΙΣΧΎΟΥΝ ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΡΌΝΤΩΝ, ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΏΝ ΣΑΣ Ή Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΊ ΤΗ ΘΕΜΕΛΊΩΣΗ, ΆΣΚΗΣΗ Ή ΥΠΕΡΆΣΠΙΣΗ ΝΟΜΙΚΏΝ ΑΞΙΏΣΕΩΝ (ΑΝΤΊΡΡΗΣΗ ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΆΡΘΡΟ 21 ΠΑΡ. 1

ΕΆΝ ΤΑ ΔΕΔΟΜΈΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ ΧΑΡΑΚΤΉΡΑ ΣΑΣ ΥΠΟΒΆΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΎΣ ΆΜΕΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΉΣ ΠΡΟΏΘΗΣΗΣ, ΈΧΕΤΕ ΤΟ ΔΙΚΑΊΩΜΑ ΝΑ ΑΝΤΙΤΑΧΘΕΊΤΕ ΑΝΆ ΠΆΣΑ ΣΤΙΓΜΉ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ ΧΑΡΑΚΤΉΡΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΑΦΟΡΟΎΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΎΣ ΤΗΣ ΕΝ ΛΌΓΩ ΕΜΠΟΡΙΚΉΣ ΠΡΟΏΘΗΣΗΣ- ΑΥΤΌ ΙΣΧΎΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΆΡΤΙΣΗ ΠΡΟΦΊΛ ΣΤΟ ΒΑΘΜΌ ΠΟΥ ΑΥΤΉ ΣΧΕΤΊΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝ ΛΌΓΩ ΆΜΕΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΉ ΠΡΟΏΘΗΣΗ. ΕΆΝ ΑΝΤΙΤΑΧΘΕΊΤΕ, ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΆ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΈΝΑ ΔΕΝ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΎΝ ΣΤΗ ΣΥΝΈΧΕΙΑ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΎΣ ΆΜΕΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΉΣ ΠΡΟΏΘΗΣΗΣ (ΑΝΤΊΡΡΗΣΗ ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΆΡΘΡΟ 21 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΓΚΠΔ).

Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή
Σε περίπτωση παραβίασης του ΓΚΠΔ, τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν καταγγελία σε εποπτική αρχή, ιδίως στο κράτος μέλος της συνήθους διαμονής τους, του τόπου εργασίας τους ή του τόπου της εικαζόμενης παραβίασης. Το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας δεν θίγει οποιοδήποτε άλλο διοικητικό ή δικαστικό ένδικο μέσο.

Δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων
Έχετε το δικαίωμα να λάβετε τα δεδομένα που επεξεργαζόμαστε αυτόματα βάσει της συγκατάθεσής σας ή σε εκτέλεση σύμβασης να σας παραδοθούν σε εσάς ή σε τρίτο μέρος σε κοινώς χρησιμοποιούμενο, αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο. Εάν ζητήσετε την άμεση διαβίβαση των δεδομένων σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, αυτό θα γίνει μόνο εάν είναι τεχνικά εφικτό.

Ενημέρωση, διόρθωση και διαγραφή
Στο πλαίσιο των εφαρμοστέων νομικών διατάξεων, έχετε ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα δωρεάν πληροφόρησης σχετικά με τα αποθηκευμένα προσωπικά σας δεδομένα, την προέλευση και τον αποδέκτη τους και τον σκοπό της επεξεργασίας των δεδομένων και, εάν είναι απαραίτητο, το δικαίωμα διόρθωσης ή διαγραφής αυτών των δεδομένων. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ανά πάσα στιγμή εάν έχετε περαιτέρω ερωτήσεις σχετικά με το θέμα των προσωπικών δεδομένων.

Δικαίωμα περιορισμού επεξεργασίας
Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ανά πάσα στιγμή σχετικά με αυτό. Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας υπάρχει στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Εάν αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων που διατηρούμε για εσάς, θα χρειαστούμε γενικά χρόνο για να το επαληθεύσουμε. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.
 • Εάν η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων έγινε/γίνεται παράνομα, μπορείτε να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων αντί της διαγραφής.
 • Εάν δεν χρειαζόμαστε πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα, αλλά τα χρειάζεστε για να ασκήσετε, να υπερασπιστείτε ή να διεκδικήσετε νομικές αξιώσεις, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων αντί για τη διαγραφή.
 • Εάν έχετε υποβάλει ένσταση σύμφωνα με το Άρθρο 21 Παρ. 1 ΓΚΠΔ, πρέπει να υπάρξει ισορροπία μεταξύ των συμφερόντων σας και των συμφερόντων μας. Εφόσον δεν είναι ακόμη σαφές ποιανού τα συμφέροντα υπερισχύουν, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.


Εάν έχετε περιορίσει την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, αυτά τα δεδομένα - εκτός από την αποθήκευσή τους - μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο με τη συγκατάθεσή σας ή για διεκδίκηση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων ή για την προστασία των δικαιωμάτων άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου ή για λόγους σημαντικό δημόσιο συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ενός κράτους μέλους.

Κρυπτογράφηση SSL ή TLS
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση SSL ή TLS για λόγους ασφαλείας και για την προστασία της μετάδοσης εμπιστευτικού περιεχομένου, όπως παραγγελίες ή ερωτήσεις που μας στέλνετε ως διαχειριστής του ιστότοπου. Μπορείτε να αναγνωρίσετε μια κρυπτογραφημένη σύνδεση από τη γραμμή διεύθυνσης του προγράμματος περιήγησης που αλλάζει από "http://" σε "https://" και από το σύμβολο κλειδώματος στη γραμμή του προγράμματος περιήγησής σας.
Εάν είναι ενεργοποιημένη η κρυπτογράφηση SSL ή TLS, τα δεδομένα που μεταδίδετε σε εμάς δεν μπορούν να διαβαστούν από τρίτους.

Ενστάσεις για διαφημιστικά email
Η χρήση των στοιχείων επικοινωνίας που δημοσιεύονται ως μέρος της υποχρέωσης αποτύπωσης για αποστολή αυτόκλητου διαφημιστικού και ενημερωτικού υλικού απορρίπτεται με το παρόν. Οι χειριστές των σελίδων διατηρούν ρητά το δικαίωμα να προβούν σε νομικές ενέργειες σε περίπτωση αποστολής ανεπιθύμητων διαφημιστικών πληροφοριών, όπως ανεπιθύμητα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.


3. Συλλογή δεδομένων σε αυτόν τον ιστότοπο

Cookies 
Οι ιστότοποί μας χρησιμοποιούν τα λεγόμενα «cookies». Τα cookies είναι μικρά πακέτα δεδομένων και δεν προκαλούν καμία ζημιά στη συσκευή σας. Αποθηκεύονται στη συσκευή σας είτε προσωρινά για τη διάρκεια μιας περιόδου σύνδεσης (cookies περιόδου λειτουργίας) είτε μόνιμα (μόνιμα cookies). Τα cookie περιόδου λειτουργίας διαγράφονται αυτόματα στο τέλος της επίσκεψής σας. Τα μόνιμα cookies παραμένουν αποθηκευμένα στη συσκευή σας μέχρι να τα διαγράψετε εσείς ή το πρόγραμμα περιήγησής σας να τα διαγράψει αυτόματα.
Τα cookies μπορεί να προέρχονται από εμάς (cookies πρώτου μέρους) ή από εταιρείες τρίτων (τα λεγόμενα cookies τρίτων). Τα cookies τρίτων καθιστούν δυνατή την ενσωμάτωση ορισμένων υπηρεσιών από τρίτες εταιρείες σε ιστότοπους (π.χ. cookies για την επεξεργασία υπηρεσιών πληρωμών).
Τα cookies έχουν διάφορες λειτουργίες. Πολλά cookies είναι τεχνικά απαραίτητα επειδή ορισμένες λειτουργίες του ιστότοπου δεν θα λειτουργούσαν χωρίς αυτά (π.χ. η λειτουργία του καλαθιού αγορών ή η προβολή βίντεο). Άλλα cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση της συμπεριφοράς των χρηστών ή για διαφημιστικούς σκοπούς.


Τα cookies που είναι απαραίτητα για τη διεξαγωγή της διαδικασίας ηλεκτρονικής επικοινωνίας, για την παροχή ορισμένων λειτουργιών που θέλετε (π.χ. για τη λειτουργία του καλαθιού αγορών) ή για τη βελτιστοποίηση του ιστότοπου (π.χ. cookies για τη μέτρηση του κοινού ιστού) (απαραίτητα cookies) χρησιμοποιούνται με βάση Άρθρο 6, Παρ. 1, Στοιχ. στ του ΓΚΠΔ, Ο χειριστής του ιστότοπου έχει έννομο συμφέρον στην αποθήκευση των απαραίτητων cookies για την χωρίς τεχνικά σφάλματα και βελτιστοποιημένη παροχή των υπηρεσιών του. Εάν έχει ζητηθεί συναίνεση για την αποθήκευση cookies και συγκρίσιμων τεχνολογιών αναγνώρισης, η επεξεργασία πραγματοποιείται αποκλειστικά βάσει αυτής της συγκατάθεσης (Άρθρο 6,Παρ. 1,Στοιχ. α του ΓΚΠΔ) .


Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας έτσι ώστε να ενημερώνεστε για τη ρύθμιση των cookies και να επιτρέπετε cookies μόνο σε μεμονωμένες περιπτώσεις, να αποκλείετε την αποδοχή cookies για ορισμένες περιπτώσεις ή γενικά και να ενεργοποιείτε την αυτόματη διαγραφή των cookies όταν κλείνετε το πρόγραμμα περιήγησης. Εάν τα cookies απενεργοποιηθούν, η λειτουργικότητα αυτού του ιστότοπου ενδέχεται να περιοριστεί.
Μπορείτε να μάθετε ποια cookies και υπηρεσίες χρησιμοποιούνται σε αυτόν τον ιστότοπο σε αυτήν τη δήλωση προστασίας δεδομένων.

Αρχεία καταγραφής διακομιστή
Ο πάροχος των σελίδων συλλέγει και αποθηκεύει αυτόματα πληροφορίες στα λεγόμενα αρχεία καταγραφής διακομιστή, τα οποία το πρόγραμμα περιήγησής σας μεταδίδει αυτόματα σε εμάς. Αυτά είναι:

 • Τύπος προγράμματος περιήγησης και έκδοση προγράμματος περιήγησης
 • χρησιμοποιημένο λειτουργικό σύστημα
 • URL παραπομπής
 • Όνομα κεντρικού υπολογιστή του υπολογιστή πρόσβασης
 • Ώρα αιτήματος διακομιστή
 • Διεύθυνση IP


Αυτά τα δεδομένα δεν θα συγχωνευθούν με άλλες πηγές δεδομένων.
Αυτά τα δεδομένα συλλέγονται με βάση το Άρθρο 6 Παρ.1, Στοιχ. του ΓΚΠΔ. Ο χειριστής του ιστότοπου έχει έννομο συμφέρον για την τεχνικά χωρίς σφάλματα παρουσίαση και βελτιστοποίηση του ιστότοπού του - για το σκοπό αυτό τα αρχεία καταγραφής διακομιστή πρέπει να καταγράφονται. 

Φόρμα Επικοινωνίας
Εάν μας στείλετε ερωτήματα χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας, τα στοιχεία σας από τη φόρμα ερωτήματος, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων επικοινωνίας που καταχωρίσατε εκεί, θα αποθηκευτούν από εμάς προκειμένου να διεκπεραιώσουμε το αίτημα και σε περίπτωση περαιτέρω ερωτήσεων. Δεν θα διαβιβάσουμε αυτά τα δεδομένα χωρίς τη συγκατάθεσή σας.
Τα δεδομένα αυτά υποβάλλονται σε επεξεργασία με βάση το άρθρο 6 παράγραφος 1, Στοιχ. β του ΓΚΠΔ, υπό την προϋπόθεση ότι το αίτημά σας σχετίζεται με την εκπλήρωση μιας σύμβασης. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, η επεξεργασία βασίζεται στο έννομο συμφέρον μας για την αποτελεσματική διεκπεραίωση των ερωτημάτων που απευθύνονται σε εμάς (Άρθρο 6 Παρ. 1 στοιχ. στ του ΓΚΠΔ) ή στη συγκατάθεσή σας (Άρθρο 6 Παρ. 1 στοιχείο α του ΓΚΠΔ ) εάν αυτό ερωτήθηκε· η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.
Τα δεδομένα που εισάγετε στη φόρμα επικοινωνίας θα παραμείνουν μαζί μας έως ότου μας ζητήσετε να τα διαγράψουμε, να ανακαλέσουμε τη συγκατάθεσή σας για αποθήκευση ή ο σκοπός αποθήκευσης δεδομένων δεν ισχύει πλέον (π.χ. μετά την επεξεργασία του αιτήματός σας). Οι υποχρεωτικές νομικές διατάξεις – ιδίως οι περίοδοι διατήρησης – παραμένουν ανεπηρέαστες.

Ερωτήσεις μέσω email, τηλεφώνου ή φαξ
Εάν επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω email, τηλεφώνου ή φαξ, το αίτημά σας, συμπεριλαμβανομένων όλων των προσωπικών δεδομένων που προκύπτουν (όνομα, αίτημα), θα αποθηκευτεί και θα υποβληθεί σε επεξεργασία από εμάς για τους σκοπούς της επεξεργασίας του αιτήματός σας. Δεν θα διαβιβάσουμε αυτά τα δεδομένα χωρίς τη συγκατάθεσή σας.

Τα δεδομένα αυτά υποβάλλονται σε επεξεργασία με βάση το Άρθρο 6, Παρ. 1, Στοιχ β του ΓΚΠΔ, υπό την προϋπόθεση ότι το αίτημά σας σχετίζεται με την εκπλήρωση μιας σύμβασης. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, η επεξεργασία βασίζεται στο έννομο συμφέρον μας για την αποτελεσματική διεκπεραίωση των ερωτημάτων που απευθύνονται σε εμάς (Άρθρο 6, Παρ. 1, Στοιχ. στ του ΓΚΠΔ) ή στη συγκατάθεσή σας (Άρθρο 6, Παρ. 1, Στοιχ. α του ΓΚΠΔ ) εάν αυτό ερωτήθηκε· η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή. 

Τα δεδομένα που μας στέλνετε μέσω αιτημάτων επικοινωνίας θα παραμείνουν μαζί μας μέχρι να μας ζητήσετε να τα διαγράψουμε, να ανακαλέσουμε τη συγκατάθεσή σας για αποθήκευση ή να μην ισχύει πλέον ο σκοπός αποθήκευσης δεδομένων (π.χ. μετά την επεξεργασία του αιτήματός σας). Οι υποχρεωτικές νομικές διατάξεις – ιδίως οι νόμιμες περίοδοι διατήρησης – παραμένουν ανεπηρέαστες. 

Χρήση chatbots
Χρησιμοποιούμε chatbot για να επικοινωνήσουμε μαζί σας. Τα chatbots είναι σε θέση να απαντούν στις ερωτήσεις σας και σε άλλες πληροφορίες χωρίς ανθρώπινη βοήθεια. Για να γίνει αυτό, τα chatbots αναλύουν άλλα δεδομένα εκτός από την εισαγωγή σας για να δώσουν τις κατάλληλες απαντήσεις (π.χ. ονόματα, διευθύνσεις email και άλλα στοιχεία επικοινωνίας, αριθμούς πελατών και άλλα αναγνωριστικά, παραγγελίες και ιστορικά συνομιλιών). Επιπλέον, η διεύθυνση IP, τα αρχεία καταγραφής, οι πληροφορίες τοποθεσίας και άλλα μεταδεδομένα μπορούν να συλλεχθούν μέσω του chatbot. Αυτά τα δεδομένα αποθηκεύονται στους διακομιστές του παρόχου chatbot.
Τα προφίλ χρηστών μπορούν να δημιουργηθούν με βάση τα δεδομένα που συλλέγονται. Επιπλέον, τα δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προβολή διαφημίσεων προσαρμοσμένων στα ενδιαφέροντά σας, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι άλλες νομικές απαιτήσεις (ιδίως η συγκατάθεση). Για να γίνει αυτό, τα chatbots μπορούν να συνδεθούν με εργαλεία ανάλυσης και διαφήμισης.
Τα δεδομένα που συλλέγονται μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση των chatbot μας και τη συμπεριφορά απόκρισής τους (μηχανική εκμάθηση).
Τα δεδομένα που εισάγετε κατά την επικοινωνία θα παραμείνουν σε εμάς ή στον χειριστή του chatbot μέχρι να μας ζητήσετε να τα διαγράψουμε, να ανακαλέσουμε τη συγκατάθεσή σας για αποθήκευση ή ο σκοπός αποθήκευσης δεδομένων δεν ισχύει πλέον (π.χ. μετά την επεξεργασία του αιτήματός σας). Οι υποχρεωτικές νομικές διατάξεις – ιδίως οι περίοδοι διατήρησης – παραμένουν ανεπηρέαστες.


Η νομική βάση για τη χρήση των chatbots είναι το Άρθρο 6, Παρ. 1, Στοιχ. β του ΓΚΠΔ, εφόσον το chatbot χρησιμοποιείται για την έναρξη σύμβασης ή στο πλαίσιο της εκπλήρωσης σύμβασης. Εάν έχει ζητηθεί αντίστοιχη συγκατάθεση, η επεξεργασία διενεργείται αποκλειστικά βάσει του Άρθρου 6, Παρ. 1, Στοιχ. α ΓΚΠΔ, εφόσον η συγκατάθεση περιλαμβάνει την αποθήκευση cookies ή την πρόσβαση σε πληροφορίες στην τελική συσκευή του χρήστη (π.χ. δακτυλικό αποτύπωμα συσκευής). Η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, η χρήση των cookies βασίζεται στο έννομο συμφέρον μας για την αποτελεσματικότερη χρήση του ιστότοπού μας. 

Χρησιμοποιούμε τα ακόλουθα chatbots: LoyJoy.
Ο πάροχος είναι η LoyJoy GmbH, Kapuzinerstr. 20, 48149 Münster (εφεξής LoyJoy).
Το LoyJoy χρησιμοποιείται κυρίως για τη βελτίωση της προσφοράς μας και για τη διεξαγωγή εκστρατειών μάρκετινγκ, όπως διαγωνισμούς.
Τα ακόλουθα δεδομένα, στα οποία το ίδιο το LoyJoy δεν έχει πρόσβαση, υποβάλλονται σε επεξεργασία από το chatbot:

 • Διεύθυνση IP, πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείται
 • Διεύθυνση email και κωδικός/κωδικός κατά την εγγραφή
 • Αλληλεπίδραση όπως εισαγόμενα μηνύματα, σύνδεση/αποσύνδεση, opt-in/opt-out,
 • Συμμετοχή σε αγώνες κ.λπ.
 • Εάν ο χρήστης έρχεται μέσω του Facebook Messenger ή άλλων εφαρμογών ανταλλαγής μηνυμάτων: Το αναγνωριστικό χρήστη που παρέχεται από το Facebook και τα δεδομένα που παρέχονται από το τρίτο μέρος (όνομα).


Τα αναφερόμενα δεδομένα χρησιμοποιούνται συγκεντρωτικά και ανωνυμοποιημένα για στατιστικές αξιολογήσεις, προκειμένου να μετρηθεί η επιτυχία και, εάν δοθεί διαφημιστική συγκατάθεση, να καταστεί δυνατή η βελτιστοποιημένη εμφάνιση των μηνυμάτων. Η νομική βάση για την επεξεργασία είναι η συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το Άρθρο 6, Παρ. 1, Στοιχ. α του ΓΚΠΔ και το έννομο συμφέρον μας σύμφωνα με το Άρθρο 6, Παρ. 1, Στοιχ. στ του ΓΚΠΔ. 
Το LoyJoy χρησιμοποιεί υπηρεσίες από το "Cloudflare" (πάροχος: Cloudflare, Inc., 101 Townsend St, San Francisco, CA 94107, USA). Το Cloudflare λειτουργεί ένα δίκτυο παράδοσης περιεχομένου (CDN) και παρέχει λειτουργίες προστασίας για την εφαρμογή Ιστού LoyJoy (Τείχος προστασίας εφαρμογών Ιστού).
Η μεταφορά δεδομένων μεταξύ του προγράμματος περιήγησης και των διακομιστών LoyJoy ρέει μέσω της υποδομής του Cloudflare και αναλύεται εκεί για την αποτροπή επιθέσεων. Το Cloudflare χρησιμοποιεί τεχνικά απαραίτητα cookies για να επιτρέψει την πρόσβαση στο LoyJoy. Η χρήση του Cloudflare είναι προς το συμφέρον της ασφαλούς χρήσης του LoyJoy και της άμυνας έναντι επιβλαβών επιθέσεων από το εξωτερικό. Αυτό αντιπροσωπεύει ένα νόμιμο συμφέρον κατά την έννοια του άρθρου 6, παράγραφος 1. Περισσότερες πληροφορίες στη δήλωση προστασίας δεδομένων του Cloudflare.

Επεξεργασία παραγγελίας
Έχουμε συνάψει σύμβαση επεξεργασίας παραγγελιών (AVV) για τη χρήση της προαναφερθείσας υπηρεσίας. Αυτή είναι μια σύμβαση που απαιτείται από τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, η οποία διασφαλίζει ότι επεξεργαζόμαστε μόνο τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών του ιστότοπού μας σύμφωνα με τις οδηγίες μας και σε συμμόρφωση με τον GDPR.

Εγγραφή σε αυτόν τον ιστότοπο
Μπορείτε να εγγραφείτε σε αυτόν τον ιστότοπο για να χρησιμοποιήσετε πρόσθετες λειτουργίες στον ιστότοπο. Χρησιμοποιούμε μόνο τα δεδομένα που εισάγονται για τους σκοπούς της χρήσης της αντίστοιχης προσφοράς ή υπηρεσίας για την οποία έχετε εγγραφεί. Οι υποχρεωτικές πληροφορίες που ζητούνται κατά την εγγραφή πρέπει να παρέχονται πλήρως. Διαφορετικά θα απορρίψουμε την εγγραφή.
Για σημαντικές αλλαγές, όπως το εύρος της προσφοράς ή οι τεχνικά απαραίτητες αλλαγές, χρησιμοποιούμε τη διεύθυνση email που παρέχεται κατά την εγγραφή για να σας ενημερώσουμε με αυτόν τον τρόπο.
Τα δεδομένα που εισάγονται κατά την εγγραφή υποβάλλονται σε επεξεργασία με σκοπό την υλοποίηση της σχέσης χρήσης που καθορίζεται με την εγγραφή και, εάν είναι απαραίτητο, για την έναρξη περαιτέρω συμβάσεων (Άρθρο 6, Παρ. 1, Στοιχ. Β του ΓΚΠΔ). 

Τα δεδομένα που συλλέγονται κατά την εγγραφή θα αποθηκευτούν από εμάς για όσο διάστημα είστε εγγεγραμμένος σε αυτόν τον ιστότοπο και στη συνέχεια θα διαγραφούν. Οι νόμιμες περίοδοι διατήρησης παραμένουν ανεπηρέαστες.


4. Εργαλεία Analytics και διαφήμιση

Google Tag Manager
Χρησιμοποιούμε τον Διαχειριστή ετικετών Google. Ο πάροχος είναι η Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.
Ο Διαχειριστής ετικετών Google είναι ένα εργαλείο που μας επιτρέπει να ενσωματώνουμε εργαλεία παρακολούθησης ή στατιστικής και άλλες τεχνολογίες στον ιστότοπό μας. Ο ίδιος ο Διαχειριστής ετικετών Google δεν δημιουργεί προφίλ χρηστών, δεν αποθηκεύει cookies και δεν πραγματοποιεί ανεξάρτητες αναλύσεις. Χρησιμοποιείται μόνο για τη διαχείριση και εμφάνιση των εργαλείων που είναι ενσωματωμένα μέσω αυτού. Ωστόσο, ο Διαχειριστής ετικετών Google συλλέγει τη διεύθυνση IP σας, η οποία μπορεί επίσης να μεταφερθεί στη μητρική εταιρεία της Google στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Η χρήση του Διαχειριστή ετικετών Google βασίζεται στο άρθρο 6, παράγραφος 1, στο GDPR. Ο χειριστής του ιστότοπου έχει έννομο συμφέρον να ενσωματώνει και να διαχειρίζεται γρήγορα και εύκολα διάφορα εργαλεία στον ιστότοπό του. Εάν έχει ζητηθεί η κατάλληλη συγκατάθεση, η επεξεργασία πραγματοποιείται αποκλειστικά με βάση το άρθρο 6, παράγραφος 1, κατά την έννοια του TTDSG. Η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.
Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το «Πλαίσιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ΕΕ-ΗΠΑ» (DPF). Το DPF είναι μια συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ που αποσκοπεί στη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τα ευρωπαϊκά πρότυπα προστασίας δεδομένων κατά την επεξεργασία δεδομένων στις ΗΠΑ. Κάθε εταιρεία με πιστοποίηση DPF δεσμεύεται να συμμορφώνεται με αυτά τα πρότυπα προστασίας δεδομένων. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό μπορείτε να λάβετε από τον πάροχο στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

Google Analytics
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί λειτουργίες της υπηρεσίας ανάλυσης ιστού Google Analytics. Ο πάροχος είναι η Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.
Το Google Analytics επιτρέπει στον χειριστή του ιστότοπου να αναλύει τη συμπεριφορά των επισκεπτών του ιστότοπου. Ο χειριστής του ιστότοπου λαμβάνει διάφορα δεδομένα χρήσης, όπως προβολές σελίδας, διάρκεια παραμονής, λειτουργικά συστήματα που χρησιμοποιούνται και προέλευση του χρήστη. Αυτά τα δεδομένα συνοψίζονται σε ένα αναγνωριστικό χρήστη και εκχωρούνται στην αντίστοιχη συσκευή του επισκέπτη του ιστότοπου.
Επιπλέον, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το Google Analytics, μεταξύ άλλων. Καταγράψτε τις κινήσεις και τα κλικ του ποντικιού και της κύλισης. Επιπλέον, το Google Analytics χρησιμοποιεί διάφορες προσεγγίσεις μοντελοποίησης για να συμπληρώσει τα σύνολα δεδομένων που συλλέγονται και χρησιμοποιεί τεχνολογίες μηχανικής μάθησης στην ανάλυση δεδομένων.
Το Google Analytics χρησιμοποιεί τεχνολογίες που επιτρέπουν την αναγνώριση χρήστη με σκοπό την ανάλυση της συμπεριφοράς των χρηστών (π.χ. cookie ή δακτυλικά αποτυπώματα συσκευής). Οι πληροφορίες που συλλέγονται από την Google σχετικά με τη χρήση αυτού του ιστότοπου συνήθως μεταδίδονται σε διακομιστή Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί.
Η χρήση αυτής της υπηρεσίας βασίζεται στη συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το Άρθρο 6 Παράγραφος 1 Επιστολή GDPR και το Άρθρο 25 Παράγραφος 1 TTDSG. Η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

Η μεταφορά δεδομένων στις ΗΠΑ βασίζεται στις τυπικές συμβατικές ρήτρες της Επιτροπής της ΕΕ. Μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες εδώ: privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το «Πλαίσιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ΕΕ-ΗΠΑ» (DPF). Το DPF είναι μια συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ που αποσκοπεί στη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τα ευρωπαϊκά πρότυπα προστασίας δεδομένων κατά την επεξεργασία δεδομένων στις ΗΠΑ. Κάθε εταιρεία με πιστοποίηση DPF δεσμεύεται να συμμορφώνεται με αυτά τα πρότυπα προστασίας δεδομένων. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό μπορείτε να λάβετε από τον πάροχο στον ακόλουθο σύνδεσμο: www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail.

Ανωνυμοποίηση IP
Η ανωνυμοποίηση IP του Google Analytics είναι ενεργοποιημένη. Αυτό σημαίνει ότι η διεύθυνση IP σας θα συντομευτεί από την Google εντός των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλα συμβαλλόμενα κράτη σύμφωνα με τη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο προτού διαβιβαστεί στις ΗΠΑ. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις η πλήρης διεύθυνση IP θα μεταδοθεί σε έναν διακομιστή Google στις ΗΠΑ και θα συντομευτεί εκεί. Εκ μέρους του διαχειριστή αυτού του ιστότοπου, η Google θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για να αξιολογήσει τη χρήση του ιστότοπου από εσάς, να συντάξει αναφορές σχετικά με τη δραστηριότητα του ιστότοπου και να παρέχει άλλες υπηρεσίες που σχετίζονται με τη δραστηριότητα του ιστότοπου και τη χρήση του Διαδικτύου στον χειριστή του ιστότοπου. Η διεύθυνση IP που μεταδίδεται από το πρόγραμμα περιήγησής σας ως μέρος του Google Analytics δεν συνδυάζεται με άλλα δεδομένα της Google.

Πρόσθετο προγράμματος περιήγησης

Μπορείτε να εμποδίσετε την Google να συλλέγει και να επεξεργάζεται τα δεδομένα σας κατεβάζοντας και εγκαθιστώντας την προσθήκη του προγράμματος περιήγησης που είναι διαθέσιμη στον ακόλουθο σύνδεσμο: tools.google.com/dlpage/gaoptout.


Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο το Google Analytics χειρίζεται τα δεδομένα χρήστη στην πολιτική απορρήτου της Google: support.google.com/analytics/answer/6004245.

Σήματα Google
Χρησιμοποιούμε σήματα Google. Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, το Google Analytics συλλέγει, μεταξύ άλλων: Η τοποθεσία σας, το ιστορικό αναζήτησης και το ιστορικό YouTube, καθώς και δημογραφικά δεδομένα (δεδομένα επισκεπτών). Αυτά τα δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εξατομικευμένη διαφήμιση με τη βοήθεια του Google Signal. Εάν έχετε λογαριασμό Google, τα δεδομένα επισκεπτών του Google Signal θα συνδεθούν με τον λογαριασμό σας Google και θα χρησιμοποιηθούν για εξατομικευμένα διαφημιστικά μηνύματα. Τα δεδομένα χρησιμοποιούνται επίσης για τη δημιουργία ανώνυμων στατιστικών σχετικά με τη συμπεριφορά των χρηστών των χρηστών μας.

Επεξεργασία παραγγελίας
Έχουμε συνάψει σύμβαση επεξεργασίας παραγγελιών με την Google και εφαρμόζουμε πλήρως τις αυστηρές απαιτήσεις των γερμανικών αρχών προστασίας δεδομένων κατά τη χρήση του Google Analytics.

Google Ads
Ο χειριστής του ιστότοπου χρησιμοποιεί το Google Ads. Το Google Ads είναι ένα διαδικτυακό διαφημιστικό πρόγραμμα από την Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.
Το Google Ads μας επιτρέπει να προβάλλουμε διαφημίσεις στη μηχανή αναζήτησης Google ή σε ιστότοπους τρίτων όταν ο χρήστης εισάγει συγκεκριμένους όρους αναζήτησης στο Google (στόχευση λέξεων-κλειδιών). Επιπλέον, οι στοχευμένες διαφημίσεις μπορούν να εμφανίζονται με βάση τα δεδομένα χρήστη που είναι διαθέσιμα στο Google (π.χ. δεδομένα τοποθεσίας και ενδιαφέροντα) (στόχευση ομάδας στόχου). Ως διαχειριστές ιστοτόπων, μπορούμε να αξιολογήσουμε αυτά τα δεδομένα ποσοτικά, για παράδειγμα αναλύοντας ποιοι όροι αναζήτησης οδήγησαν στην εμφάνιση των διαφημίσεών μας και πόσες διαφημίσεις οδήγησαν σε αντίστοιχα κλικ.
Η χρήση αυτής της υπηρεσίας βασίζεται στη συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το Άρθρο 6 Παράγραφος 1 Επιστολή GDPR και το Άρθρο 25 Παράγραφος 1 TTDSG. Η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

Η μεταφορά δεδομένων στις ΗΠΑ βασίζεται στις τυπικές συμβατικές ρήτρες της Επιτροπής της ΕΕ. Μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες εδώ: policies.google.com/privacy/frameworks και privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.


Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το «Πλαίσιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ΕΕ-ΗΠΑ» (DPF). Το DPF είναι μια συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ που αποσκοπεί στη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τα ευρωπαϊκά πρότυπα προστασίας δεδομένων κατά την επεξεργασία δεδομένων στις ΗΠΑ. Κάθε εταιρεία με πιστοποίηση DPF δεσμεύεται να συμμορφώνεται με αυτά τα πρότυπα προστασίας δεδομένων. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό μπορείτε να λάβετε από τον πάροχο στον ακόλουθο σύνδεσμο: www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail.

Google AdSense (μη εξατομικευμένο)
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Google AdSense, μια υπηρεσία για την ενοποίηση διαφημίσεων. Ο πάροχος είναι η Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

Χρησιμοποιούμε το Google AdSense σε "μη εξατομικευμένη" λειτουργία. Σε αντίθεση με την εξατομικευμένη λειτουργία, οι διαφημίσεις δεν βασίζονται στην προηγούμενη συμπεριφορά χρήστη σας και δεν δημιουργείται προφίλ χρήστη για εσάς. Αντίθετα, οι λεγόμενες «πληροφορίες με βάση τα συμφραζόμενα» χρησιμοποιούνται κατά την επιλογή διαφήμισης. Στη συνέχεια, οι επιλεγμένες διαφημίσεις βασίζονται, για παράδειγμα, στην τοποθεσία σας, στο περιεχόμενο του ιστότοπου στον οποίο βρίσκεστε ή στους τρέχοντες όρους αναζήτησης. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις διαφορές μεταξύ της εξατομικευμένης και της μη εξατομικευμένης στόχευσης με το Google AdSense, ανατρέξτε στη διεύθυνση: support.google.com/adsense/answer/9007336.


Λάβετε υπόψη ότι τα cookie ή συγκρίσιμες τεχνολογίες αναγνώρισης (π.χ. δακτυλικό αποτύπωμα συσκευής) μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν κατά τη χρήση του Google Adsense σε μη εξατομικευμένη λειτουργία. Σύμφωνα με την Google, αυτά χρησιμοποιούνται για την καταπολέμηση της απάτης και της κατάχρησης.
Η χρήση αυτής της υπηρεσίας βασίζεται στη συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το Άρθρο 6 Παράγραφος 1 Επιστολή GDPR και το Άρθρο 25 Παράγραφος 1 TTDSG. Η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

Η μεταφορά δεδομένων στις ΗΠΑ βασίζεται στις τυπικές συμβατικές ρήτρες της Επιτροπής της ΕΕ. Μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες εδώ: privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.


Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις διαφήμισης μόνοι σας στον λογαριασμό χρήστη σας. Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο και συνδεθείτε: adssettings.google.com/authenticated.


Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαφημιστικές τεχνολογίες της Google μπορείτε να βρείτε εδώ: policies.google.com/technologies/ads και www.google.de/intl/de/policies/privacy/.


Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το «Πλαίσιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ΕΕ-ΗΠΑ» (DPF). Το DPF είναι μια συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ που αποσκοπεί στη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τα ευρωπαϊκά πρότυπα προστασίας δεδομένων κατά την επεξεργασία δεδομένων στις ΗΠΑ. Κάθε εταιρεία με πιστοποίηση DPF δεσμεύεται να συμμορφώνεται με αυτά τα πρότυπα προστασίας δεδομένων. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό μπορείτε να λάβετε από τον πάροχο στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.


Παρακολούθηση μετατροπών Google
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί την παρακολούθηση μετατροπών Google. Ο πάροχος είναι η Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.
Με τη βοήθεια της παρακολούθησης μετατροπών Google, η Google και εμείς μπορούμε να αναγνωρίσουμε εάν ο χρήστης έχει πραγματοποιήσει ορισμένες ενέργειες. Για παράδειγμα, μπορούμε να αξιολογήσουμε σε ποια κουμπιά στον ιστότοπό μας έγινε κλικ πόσο συχνά και ποια προϊόντα προβλήθηκαν ή αγοράστηκαν ιδιαίτερα συχνά. Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία στατιστικών στοιχείων μετατροπών. Μαθαίνουμε τον συνολικό αριθμό των χρηστών που έκαναν κλικ στις διαφημίσεις μας και ποιες ενέργειες έκαναν. Δεν λαμβάνουμε καμία πληροφορία με την οποία μπορούμε να ταυτοποιήσουμε προσωπικά τον χρήστη. Η ίδια η Google χρησιμοποιεί cookie ή συγκρίσιμες τεχνολογίες αναγνώρισης για αναγνώριση.
Η χρήση αυτής της υπηρεσίας βασίζεται στη συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρθρο 6, Παρ. 1, Στοιχ. α του ΓΚΠΔ. Η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την παρακολούθηση μετατροπών Google στους κανονισμούς προστασίας δεδομένων της Google: policies.google.com/privacy.


Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το «Πλαίσιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ΕΕ-ΗΠΑ» (DPF). Το DPF είναι μια συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ που αποσκοπεί στη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τα ευρωπαϊκά πρότυπα προστασίας δεδομένων κατά την επεξεργασία δεδομένων στις ΗΠΑ. Κάθε εταιρεία με πιστοποίηση DPF δεσμεύεται να συμμορφώνεται με αυτά τα πρότυπα προστασίας δεδομένων. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό μπορείτε να λάβετε από τον πάροχο στον ακόλουθο σύνδεσμο: www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail.

BRAME
Χρησιμοποιούμε τον πάροχο υπηρεσιών Brame (Brame AG, Neuhofstrasse 10, 8834 Schindellegi, Ελβετία) για να συμμετέχουμε σε παιχνίδια και να επεξεργαζόμαστε δεδομένα για σκοπούς μάρκετινγκ, όπως η αφοσίωση των πελατών. Ανάλογα με τον τύπο του παιχνιδιού, το BRAME επεξεργάζεται το όνομά σας, το όνομα χρήστη σας, τα προσωπικά σας στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, ταχυδρομικός κώδικας, πόλη και διεύθυνση email), την ημερομηνία γέννησής σας, το φύλο σας, πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ζωής σας και τις δραστηριότητές σας (συμπεριλαμβανομένων των υποκείμενων Δεδομένα GPS).
Η χρήση αυτής της υπηρεσίας βασίζεται στη συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρθρο 6, Παρ. 1, Στοιχ. α του ΓΚΠΔ.

Αυτές οι πληροφορίες, τις οποίες μας παρέχετε απευθείας μέσω του ιστότοπου ή μέσω συσκευών ή εφαρμογών τρίτων που συνδέετε στον λογαριασμό σας, θα υποβληθούν σε επεξεργασία μαζί με τις αλληλεπιδράσεις σας εντός του ιστότοπου ως μέρος των συνεχών προσπαθειών μας για βελτίωση της εμπειρίας χρήστη. Η Brame διατηρεί τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για την προστασία των δεδομένων σας και λαμβάνει όλα τα άλλα απαραίτητα και κατάλληλα διοικητικά, οργανωτικά, τεχνικά, προσωπικού και φυσικά μέτρα για την προστασία τους και τη διασφάλιση της ακεραιότητάς τους. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση δεδομένων μπορείτε να βρείτε στην πολιτική απορρήτου της Brame (https://brame.io/de/privacy-policy/).

Meta Pixel (πρώην Facebook Pixel)
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί pixel δράσης επισκεπτών από το Facebook/Meta για τη μέτρηση των μετατροπών. Ο πάροχος αυτής της υπηρεσίας είναι η Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland. Ωστόσο, σύμφωνα με το Facebook, τα δεδομένα που συλλέγονται θα μεταφερθούν και στις ΗΠΑ και σε άλλες τρίτες χώρες.
Αυτό επιτρέπει την παρακολούθηση της συμπεριφοράς των επισκεπτών του ιστότοπου αφού ανακατευθυνθούν στον ιστότοπο του παρόχου κάνοντας κλικ σε μια διαφήμιση Facebook. Αυτό επιτρέπει την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των διαφημίσεων στο Facebook για λόγους στατιστικούς και έρευνας αγοράς και τη βελτιστοποίηση μελλοντικών διαφημιστικών μέτρων.
Τα δεδομένα που συλλέγονται είναι ανώνυμα για εμάς ως χειριστή αυτού του ιστότοπου δεν μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα σχετικά με την ταυτότητα των χρηστών. Ωστόσο, τα δεδομένα αποθηκεύονται και επεξεργάζονται από το Facebook έτσι ώστε να είναι δυνατή η σύνδεση με το αντίστοιχο προφίλ χρήστη και το Facebook χρησιμοποιεί τα δεδομένα για δικούς του διαφημιστικούς σκοπούς σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης δεδομένων Facebook (https://de-de.facebook. com/about/privacy/). Αυτό επιτρέπει στο Facebook να επιτρέπει την τοποθέτηση διαφημίσεων σε σελίδες Facebook καθώς και εκτός Facebook. Ως διαχειριστής του ιστότοπου, δεν μπορούμε να επηρεάσουμε αυτή τη χρήση δεδομένων.
Η χρήση αυτής της υπηρεσίας βασίζεται στη συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το Άρθρο 6, Παρ. 1, Στοιχ. α του ΓΚΠΔ. Η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

Στο βαθμό που τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται στον ιστότοπό μας χρησιμοποιώντας το εργαλείο που περιγράφεται εδώ και προωθούνται στο Facebook, εμείς και η Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland είμαστε από κοινού υπεύθυνοι για αυτήν την επεξεργασία δεδομένων (Άρθρο 26 GDPR). Η κοινή ευθύνη περιορίζεται αποκλειστικά στη συλλογή των δεδομένων και τη διαβίβασή τους στο Facebook. Η επεξεργασία που πραγματοποιείται από το Facebook μετά την προώθηση δεν αποτελεί μέρος της κοινής ευθύνης. Οι κοινές μας υποχρεώσεις έχουν καθοριστεί σε συμφωνία κοινής επεξεργασίας. Το κείμενο της συμφωνίας βρίσκεται στη διεύθυνση: www.facebook.com/legal/controller_addendum. Σύμφωνα με αυτήν τη συμφωνία, είμαστε υπεύθυνοι για την παροχή πληροφοριών προστασίας δεδομένων κατά τη χρήση του εργαλείου Facebook και για την ασφαλή εφαρμογή του εργαλείου στον ιστότοπό μας. Το Facebook είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια των δεδομένων των προϊόντων του Facebook. Μπορείτε να διεκδικήσετε δικαιώματα υποκειμένου δεδομένων (π.χ. αιτήματα για πληροφορίες) σχετικά με τα δεδομένα που επεξεργάζεται το Facebook απευθείας στο Facebook. Εάν διεκδικήσετε τα δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων σας μαζί μας, είμαστε υποχρεωμένοι να τα προωθήσουμε στο Facebook.


Η μεταφορά δεδομένων στις ΗΠΑ βασίζεται στις τυπικές συμβατικές ρήτρες της Επιτροπής της ΕΕ. Μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες εδώ: www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum και de-de.facebook.com/help/566994660333381.


Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία του απορρήτου σας στις πληροφορίες προστασίας δεδομένων του Facebook: de-de.facebook.com/about/privacy/.


Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία επαναληπτικού μάρκετινγκ "Προσαρμοσμένο κοινό" στην περιοχή ρυθμίσεων διαφημίσεων στη διεύθυνση www.facebook.com/ads/preferences/. Για να το κάνετε αυτό θα πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο Facebook.


Εάν δεν έχετε λογαριασμό στο Facebook, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη διαφήμιση βάσει χρήσης του Facebook στον ιστότοπο της European Interactive Digital Advertising Alliance: www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.


Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το «Πλαίσιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ΕΕ-ΗΠΑ» (DPF). Το DPF είναι μια συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ που αποσκοπεί στη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τα ευρωπαϊκά πρότυπα προστασίας δεδομένων κατά την επεξεργασία δεδομένων στις ΗΠΑ. Κάθε εταιρεία με πιστοποίηση DPF δεσμεύεται να συμμορφώνεται με αυτά τα πρότυπα προστασίας δεδομένων. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό μπορείτε να λάβετε από τον πάροχο στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.


Facebook Conversion API
Έχουμε ενσωματώσει το Facebook Conversion API σε αυτόν τον ιστότοπο. Ο πάροχος αυτής της υπηρεσίας είναι η Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland. Ωστόσο, σύμφωνα με το Facebook, τα δεδομένα που συλλέγονται θα μεταφερθούν και στις ΗΠΑ και σε άλλες τρίτες χώρες.
Το Facebook Conversion API μας επιτρέπει να καταγράφουμε τις αλληλεπιδράσεις των επισκεπτών του ιστότοπού μας με τον ιστότοπό μας και να τις μεταβιβάζουμε στο Facebook προκειμένου να βελτιώσουμε την απόδοση της διαφήμισης στο Facebook.

Για το σκοπό αυτό, καταγράφονται ειδικότερα ο χρόνος πρόσβασης, ο ιστότοπος στον οποίο έχετε πρόσβαση, η διεύθυνση IP και ο πράκτορας χρήστη σας καθώς και άλλα συγκεκριμένα δεδομένα (π.χ. προϊόντα που αγοράσατε, αξία του καλαθιού αγορών και το νόμισμα). Μια πλήρης επισκόπηση των δεδομένων που μπορούν να συλλεχθούν μπορείτε να βρείτε εδώ: developers.facebook.com/docs/marketing-api/conversions-api/parameters.


Η χρήση αυτής της υπηρεσίας βασίζεται στη συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρθρο άρθρο 6, Παρ. 1, Στοιχ. α του ΓΚΠΔ. 
Η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

Στο βαθμό που τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται στον ιστότοπό μας χρησιμοποιώντας το εργαλείο που περιγράφεται εδώ και προωθούνται στο Facebook, εμείς και η Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland είμαστε από κοινού υπεύθυνοι για αυτήν την επεξεργασία δεδομένων (Άρθρο 26 GDPR). Η κοινή ευθύνη περιορίζεται αποκλειστικά στη συλλογή των δεδομένων και τη διαβίβασή τους στο Facebook. Η επεξεργασία που πραγματοποιείται από το Facebook μετά την προώθηση δεν αποτελεί μέρος της κοινής ευθύνης. Οι κοινές μας υποχρεώσεις έχουν καθοριστεί σε συμφωνία κοινής επεξεργασίας. Το κείμενο της συμφωνίας βρίσκεται στη διεύθυνση: www.facebook.com/legal/controller_addendum. Σύμφωνα με αυτήν τη συμφωνία, είμαστε υπεύθυνοι για την παροχή πληροφοριών προστασίας δεδομένων κατά τη χρήση του εργαλείου Facebook και για την ασφαλή εφαρμογή του εργαλείου στον ιστότοπό μας. Το Facebook είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια των δεδομένων των προϊόντων του Facebook. Μπορείτε να διεκδικήσετε δικαιώματα υποκειμένου δεδομένων (π.χ. αιτήματα για πληροφορίες) σχετικά με τα δεδομένα που επεξεργάζεται το Facebook απευθείας στο Facebook. Εάν διεκδικήσετε τα δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων σας μαζί μας, είμαστε υποχρεωμένοι να τα προωθήσουμε στο Facebook.


Η μεταφορά δεδομένων στις ΗΠΑ βασίζεται στις τυπικές συμβατικές ρήτρες της Επιτροπής της ΕΕ.

Μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες εδώ: www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum και

https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.


Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία του απορρήτου σας στις πληροφορίες προστασίας δεδομένων του Facebook: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.


Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το «Πλαίσιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ΕΕ-ΗΠΑ» (DPF). Το DPF είναι μια συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ που αποσκοπεί στη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τα ευρωπαϊκά πρότυπα προστασίας δεδομένων κατά την επεξεργασία δεδομένων στις ΗΠΑ. Κάθε εταιρεία με πιστοποίηση DPF δεσμεύεται να συμμορφώνεται με αυτά τα πρότυπα προστασίας δεδομένων. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό μπορείτε να λάβετε από τον πάροχο στον ακόλουθο σύνδεσμο: www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail.

Επεξεργασία παραγγελίας
Έχουμε συνάψει σύμβαση επεξεργασίας παραγγελιών (AVV) για τη χρήση της προαναφερθείσας υπηρεσίας. Αυτή είναι μια σύμβαση που απαιτείται από τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων που διασφαλίζει ότι επεξεργαζόμαστε μόνο τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών του ιστότοπού μας σύμφωνα με τις οδηγίες μας και σε συμμόρφωση με τον GDPR.

Προσαρμοσμένο κοινό στο Facebook
Χρησιμοποιούμε προσαρμοσμένο κοινό του Facebook. Ο πάροχος αυτής της υπηρεσίας είναι η Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland.
Όταν επισκέπτεστε ή χρησιμοποιείτε τους ιστότοπους και τις εφαρμογές μας, χρησιμοποιείτε τις δωρεάν ή επί πληρωμή προσφορές μας, μεταδίδετε δεδομένα σε εμάς ή αλληλεπιδράτε με το περιεχόμενο της εταιρείας μας στο Facebook, συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Εάν μας δώσετε τη συγκατάθεσή σας να χρησιμοποιήσουμε τα προσαρμοσμένα είδη κοινού του Facebook, θα μεταφέρουμε αυτά τα δεδομένα στο Facebook, τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει το Facebook για να σας δείξει την κατάλληλη διαφήμιση. Επιπλέον, οι ομάδες-στόχοι μπορούν να οριστούν με τα δεδομένα σας (όμοια είδη κοινού).

Το Facebook επεξεργάζεται αυτά τα δεδομένα ως επεξεργαστής μας. Μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες στη συμφωνία χρήστη του Facebook: www.facebook.com/legal/terms/customaudience.


Η χρήση αυτής της υπηρεσίας βασίζεται στη συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το Άρθρο 6, Παρ. 1, Στοιχ. α του ΓΚΠΔ. Η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή. 

Η μεταφορά δεδομένων στις ΗΠΑ βασίζεται στις τυπικές συμβατικές ρήτρες της Επιτροπής της ΕΕ. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε εδώ: www.facebook.com/legal/terms/customaudience και

https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing.


Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το «Πλαίσιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ΕΕ-ΗΠΑ» (DPF). Το DPF είναι μια συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ που αποσκοπεί στη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τα ευρωπαϊκά πρότυπα προστασίας δεδομένων κατά την επεξεργασία δεδομένων στις ΗΠΑ. Κάθε εταιρεία με πιστοποίηση DPF δεσμεύεται να συμμορφώνεται με αυτά τα πρότυπα προστασίας δεδομένων. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό μπορείτε να λάβετε από τον πάροχο στον ακόλουθο σύνδεσμο: www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail.

LinkedIn Insight Day
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί την ετικέτα LinkedIn Insight. Ο πάροχος αυτής της υπηρεσίας είναι η LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ireland.

Επεξεργασία δεδομένων μέσω της ετικέτας LinkedIn Insight
Με τη βοήθεια της ετικέτας LinkedIn Insight λαμβάνουμε πληροφορίες σχετικά με τους επισκέπτες του ιστότοπού μας. Εάν ένας επισκέπτης του ιστότοπου είναι εγγεγραμμένος στο LinkedIn, μπορούμε, μεταξύ άλλων, αναλύστε τα βασικά επαγγελματικά δεδομένα (π.χ. επίπεδο σταδιοδρομίας, μέγεθος εταιρείας, χώρα, τοποθεσία, κλάδος και τίτλος εργασίας) των επισκεπτών του ιστότοπού μας και έτσι ευθυγραμμίστε καλύτερα τον ιστότοπό μας με τις αντίστοιχες ομάδες-στόχους. Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε ετικέτες LinkedIn Insight για να μετρήσουμε εάν οι επισκέπτες των ιστότοπών μας πραγματοποιούν μια αγορά ή άλλη ενέργεια (μέτρηση μετατροπών). Η μέτρηση μετατροπής μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί σε όλες τις συσκευές (π.χ. από υπολογιστή σε tablet). Το LinkedIn Insight Tag προσφέρει επίσης μια λειτουργία επαναστόχευσης με την οποία μπορούμε να προβάλλουμε στοχευμένες διαφημίσεις εκτός του ιστότοπου στους επισκέπτες του ιστότοπού μας, αν και, σύμφωνα με το LinkedIn, ο αποδέκτης της διαφήμισης δεν προσδιορίζεται.
Το ίδιο το LinkedIn συλλέγει επίσης τα λεγόμενα αρχεία καταγραφής (URL, διεύθυνση URL παραπομπής, διεύθυνση IP, χαρακτηριστικά συσκευής και προγράμματος περιήγησης και χρόνος πρόσβασης). Οι διευθύνσεις IP συντομεύονται ή (αν χρησιμοποιούνται για την προσέγγιση μελών του LinkedIn σε όλες τις συσκευές) κατακερματίζονται (ψευδώνυμα). Τα άμεσα αναγνωριστικά των μελών του LinkedIn διαγράφονται από το LinkedIn μετά από επτά ημέρες. Στη συνέχεια, τα υπόλοιπα ψευδώνυμα δεδομένα θα διαγραφούν εντός 180 ημερών.

Ως διαχειριστές ιστοτόπων, δεν μπορούμε να εκχωρήσουμε τα δεδομένα που συλλέγονται από το LinkedIn σε συγκεκριμένα άτομα. Το LinkedIn θα αποθηκεύει τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από επισκέπτες του ιστότοπου στους διακομιστές του στις ΗΠΑ και θα τα χρησιμοποιεί ως μέρος των δικών του διαφημιστικών μέτρων. Μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες στην πολιτική απορρήτου του LinkedIn στη διεύθυνση www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Νομική βάση
Εάν έχει ληφθεί συγκατάθεση, θα χρησιμοποιηθούν τα παραπάνω. Υπηρεσία αποκλειστικά βάσει του Άρθρο 6, Παρ. 1, Στοιχ. α του ΓΚΠΔ. Εάν δεν έχει ληφθεί η συγκατάθεση, η χρήση αυτής της υπηρεσίας βασίζεται στο Άρθρο 6, παρ. 1, στοιχείο στ του ΓΚΠΔ. Ο διαχειριστής του ιστότοπου έχει έννομο συμφέρον για αποτελεσματικά μέτρα διαφήμισης, συμπεριλαμβανομένων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. 


Η μεταφορά δεδομένων στις ΗΠΑ βασίζεται στις τυπικές συμβατικές ρήτρες της Επιτροπής της ΕΕ. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε εδώ: www.linkedin.com/legal/l/dpa και

https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs.

Αντιρρήσεις για τη χρήση της ετικέτας LinkedIn Insight

Αντιταχθείτε στην ανάλυση της συμπεριφοράς χρήσης και της στοχευμένης διαφήμισης από το LinkedIn στον ακόλουθο σύνδεσμο: www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.


Επιπλέον, τα μέλη του LinkedIn μπορούν να ελέγχουν τη χρήση των προσωπικών τους δεδομένων για διαφημιστικούς σκοπούς στις ρυθμίσεις λογαριασμού. Για να αποτρέψετε τη σύνδεση των δεδομένων που συλλέγονται στον ιστότοπό μας από το LinkedIn και τον λογαριασμό σας στο LinkedIn, πρέπει να αποσυνδεθείτε από τον λογαριασμό σας στο LinkedIn προτού επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας.

Επεξεργασία παραγγελίας
Έχουμε συνάψει σύμβαση επεξεργασίας παραγγελιών (AVV) για τη χρήση της προαναφερθείσας υπηρεσίας. Αυτή είναι μια σύμβαση που απαιτείται από τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων που διασφαλίζει ότι επεξεργαζόμαστε μόνο τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών του ιστότοπού μας σύμφωνα με τις οδηγίες μας και σε συμμόρφωση με τον GDPR.

Μορφές Lead Gen
Ως μέρος της απόκτησης νέων πελατών, χρησιμοποιούμε τις λεγόμενες Lead Gen Forms. Πρόκειται για διαφημίσεις σε κοινωνικά δίκτυα που επιτρέπουν την ενσωμάτωση φορμών επικοινωνίας σε περιεχόμενο χορηγίας. Η νομική βάση για τη χρήση των Lead Ads Tools είναι το Άρθρο 6, Παρ. 1, Στοιχ. στ του ΓΚΠΔ. Το έννομο συμφέρον μας για τη χρήση αυτών των εργαλείων εξυπηρετεί σκοπούς μάρκετινγκ ως μέρος της επαφής και της έναρξης της επιχείρησης. Χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες Lead Gen Forms LinkedIn (LinkedIn Lead Generation).
Ως μέρος της διαδικασίας απόκτησης επαφών και νέων πελατών, χρησιμοποιούμε επίσης τις λεγόμενες υπηρεσίες Lead Gen Forms. Χρησιμοποιώντας αυτές τις υπηρεσίες Lead Gen Forms, ως μέρος της απόκτησης νέων πελατών, προσφέρουμε στους ενδιαφερόμενους μια λειτουργία με την οποία μπορούν, ως χρήστες ενός κοινωνικού δικτύου που χρησιμοποιείτε, να μας παρέχουν τη διεύθυνση email τους ή άλλες πληροφορίες χρήστη. Χρησιμοποιούμε αυτή τη λειτουργία για να μπορούμε να απευθυνόμαστε με μεγαλύτερη ακρίβεια στα ενδιαφερόμενα μέρη.

LinkedIn (LinkedIn Lead Generation)
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί LinkedIn Lead Generation από το LinkedIn. Ο πάροχος αυτής της υπηρεσίας είναι η LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ireland.
Το LinkedIn χρησιμοποιεί φόρμες για τη δημιουργία δυνητικών πελατών και συναρτήσεων και μπορεί να ενσωματωθεί περιεχόμενο από την υπηρεσία LinkedIn. Εάν είστε μέλος της πλατφόρμας LinkedIn, το LinkedIn μπορεί να εκχωρήσει πρόσβαση στο προαναφερόμενο περιεχόμενο και λειτουργίες στα προφίλ των χρηστών εκεί.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία δεδομένων και τις Lead Gen Ads του LinkedIn μπορείτε να βρείτε εδώ: www.linkedin.com/legal/privacy-policy ή business.linkedin.com/de-de/marketing-solutions/ native -advertising/lead-gen-ads.


Έχετε τη δυνατότητα να το αποτρέψετε στο μέλλον, εάν ορίσετε ένα cookie εξαίρεσης: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.


5. Η παρουσία μας στα social media

Επεξεργασία δεδομένων μέσω κοινωνικών δικτύων
Διατηρούμε δημόσια προσβάσιμα προφίλ κοινωνικών δικτύων. Μπορείτε να βρείτε αναλυτικά τα κοινωνικά δίκτυα που χρησιμοποιούμε παρακάτω.
Τα κοινωνικά δίκτυα όπως το Facebook, το X κ.λπ. μπορούν συνήθως να αναλύσουν διεξοδικά τη συμπεριφορά των χρηστών σας όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό τους ή έναν ιστότοπο με ενσωματωμένο περιεχόμενο μέσων κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. κουμπιά ή διαφημιστικά banner). Η επίσκεψη στην παρουσία μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ενεργοποιεί πολυάριθμες λειτουργίες επεξεργασίας που σχετίζονται με την προστασία δεδομένων. Λεπτομερώς:
Εάν είστε συνδεδεμένοι στον λογαριασμό σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και επισκεφτείτε την παρουσία μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο χειριστής της πύλης μέσων κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να αναθέσει αυτήν την επίσκεψη στον λογαριασμό χρήστη σας. Ωστόσο, τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται επίσης να συλλεχθούν εάν δεν είστε συνδεδεμένοι ή δεν έχετε λογαριασμό στην αντίστοιχη πύλη μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Σε αυτήν την περίπτωση, αυτά τα δεδομένα συλλέγονται, για παράδειγμα, μέσω cookies που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή σας ή καταγράφοντας τη διεύθυνση IP σας.
Με τη βοήθεια των δεδομένων που συλλέγονται με αυτόν τον τρόπο, οι χειριστές των πυλών κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να δημιουργήσουν προφίλ χρηστών στα οποία αποθηκεύονται οι προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντά σας. Με αυτόν τον τρόπο, η διαφήμιση βάσει ενδιαφέροντος μπορεί να εμφανιστεί σε εσάς εντός και εκτός της αντίστοιχης παρουσίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εάν διαθέτετε λογαριασμό στο σχετικό κοινωνικό δίκτυο, η διαφήμιση βάσει ενδιαφέροντος μπορεί να προβάλλεται σε όλες τις συσκευές στις οποίες είστε συνδεδεμένοι ή είστε συνδεδεμένοι.
Λάβετε επίσης υπόψη ότι δεν μπορούμε να κατανοήσουμε όλες τις διαδικασίες επεξεργασίας στις πύλες κοινωνικών μέσων. Ανάλογα με τον πάροχο, οι χειριστές των πυλών κοινωνικής δικτύωσης μπορούν επομένως να πραγματοποιήσουν περαιτέρω διαδικασίες επεξεργασίας. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στους όρους χρήσης και στους κανονισμούς προστασίας δεδομένων των αντίστοιχων πυλών κοινωνικής δικτύωσης.

Νομική βάση

Η παρουσία μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχει σκοπό να εξασφαλίσει την ευρύτερη δυνατή παρουσία στο Διαδίκτυο. Πρόκειται για έννομο συμφέρον κατά την έννοια του Άρθρου 6, Παρ. 1, Στοιχ. στ του ΓΚΠΔ. Οι διαδικασίες ανάλυσης που ξεκινούν από τα κοινωνικά δίκτυα μπορεί να βασίζονται σε διαφορετικές νομικές βάσεις που πρέπει να καθορίζονται από τους φορείς εκμετάλλευσης των κοινωνικών δικτύων (π.χ. συναίνεση κατά την έννοια του Άρθρου 6, Παρ. 1, Στοιχ. α του ΓΚΠΔ). 

Υπεύθυνο πρόσωπο και διεκδίκηση δικαιωμάτων
Εάν επισκεφτείτε έναν από τους ιστότοπους κοινωνικών μέσων μας (π.χ. Facebook), εμείς, μαζί με τον χειριστή της πλατφόρμας κοινωνικών μέσων, είμαστε υπεύθυνοι για τις λειτουργίες επεξεργασίας δεδομένων που ενεργοποιούνται από αυτήν την επίσκεψη. Κατ' αρχήν, μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας (πληροφορίες, διόρθωση, διαγραφή, περιορισμός επεξεργασίας, φορητότητα δεδομένων και καταγγελία) και τα δύο. εμάς όσο και κατά ο χειριστής της αντίστοιχης πύλης μέσων κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. Facebook).
Λάβετε υπόψη ότι παρά την κοινή μας ευθύνη με τους χειριστές των πυλών κοινωνικής δικτύωσης, δεν έχουμε πλήρη επιρροή στις λειτουργίες επεξεργασίας δεδομένων των πυλών κοινωνικής δικτύωσης. Οι επιλογές μας εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την εταιρική πολιτική του εκάστοτε παρόχου.

Περίοδος αποθήκευσης
Τα δεδομένα που συλλέγουμε απευθείας μέσω της παρουσίας των μέσων κοινωνικής δικτύωσης θα διαγραφούν από τα συστήματά μας μόλις μας ζητήσετε να τα διαγράψουμε, να ανακαλέσουμε τη συγκατάθεσή σας για αποθήκευση ή ο σκοπός αποθήκευσης δεδομένων δεν ισχύει πλέον. Τα αποθηκευμένα cookie παραμένουν στη συσκευή σας μέχρι να τα διαγράψετε. Οι υποχρεωτικές νομικές διατάξεις – ιδίως οι περίοδοι διατήρησης – παραμένουν ανεπηρέαστες.
Δεν έχουμε καμία επιρροή στην περίοδο αποθήκευσης των δεδομένων σας, τα οποία αποθηκεύονται από τους χειριστές των κοινωνικών δικτύων για δικούς τους σκοπούς. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε απευθείας με τους χειριστές των κοινωνικών δικτύων (π.χ. στη δήλωση προστασίας δεδομένων τους, βλ. παρακάτω).

Τα δικαιώματά σας
Έχετε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να λαμβάνετε δωρεάν πληροφορίες σχετικά με την προέλευση, τον παραλήπτη και τον σκοπό των αποθηκευμένων προσωπικών σας δεδομένων. Έχετε επίσης το δικαίωμα να αντιταχθείτε, στη φορητότητα των δεδομένων και να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε τη διόρθωση, τον αποκλεισμό, τη διαγραφή και, υπό ορισμένες συνθήκες, τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

Αναλυτικά τα κοινωνικά δίκτυα

Instagram
Έχουμε προφίλ στο Instagram. Ο πάροχος αυτής της υπηρεσίας είναι η Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland.

Η μεταφορά δεδομένων στις ΗΠΑ βασίζεται στις τυπικές συμβατικές ρήτρες της Επιτροπής της ΕΕ. Μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες εδώ: www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, privacycenter.instagram.com/policy/ και de-de.facebook.com/help/566994660333381.


Λεπτομέρειες για το πώς χειρίζονται τα προσωπικά σας δεδομένα μπορείτε να βρείτε στην πολιτική απορρήτου του Instagram: privacycenter.instagram.com/policy/.


Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το «Πλαίσιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ΕΕ-ΗΠΑ» (DPF). Το DPF είναι μια συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ που αποσκοπεί στη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τα ευρωπαϊκά πρότυπα προστασίας δεδομένων κατά την επεξεργασία δεδομένων στις ΗΠΑ. Κάθε εταιρεία με πιστοποίηση DPF δεσμεύεται να συμμορφώνεται με αυτά τα πρότυπα προστασίας δεδομένων. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό μπορείτε να λάβετε από τον πάροχο στον ακόλουθο σύνδεσμο: www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail.

LinkedIn
Έχουμε ένα προφίλ στο LinkedIn. Ο πάροχος είναι η LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ireland. Το LinkedIn χρησιμοποιεί διαφημιστικά cookies.

Εάν θέλετε να απενεργοποιήσετε τα cookie διαφήμισης του LinkedIn, χρησιμοποιήστε τον ακόλουθο σύνδεσμο: www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.


Η μεταφορά δεδομένων στις ΗΠΑ βασίζεται στις τυπικές συμβατικές ρήτρες της Επιτροπής της ΕΕ. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε εδώ: www.linkedin.com/legal/l/dpa και www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs.


Λεπτομέρειες για το πώς χειρίζονται τα προσωπικά σας δεδομένα μπορείτε να βρείτε στην πολιτική απορρήτου του LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.


Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το «Πλαίσιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ΕΕ-ΗΠΑ» (DPF). Το DPF είναι μια συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ που αποσκοπεί στη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τα ευρωπαϊκά πρότυπα προστασίας δεδομένων κατά την επεξεργασία δεδομένων στις ΗΠΑ. Κάθε εταιρεία με πιστοποίηση DPF δεσμεύεται να συμμορφώνεται με αυτά τα πρότυπα προστασίας δεδομένων. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό μπορείτε να λάβετε από τον πάροχο στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.


6. Ενημερωτικά δελτία

Δεδομένα ενημερωτικού δελτίου
Εάν θέλετε να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο που προσφέρεται στον ιστότοπο, χρειαζόμαστε μια διεύθυνση email από εσάς καθώς και πληροφορίες που μας επιτρέπουν να επαληθεύσουμε ότι είστε ο κάτοχος της παρεχόμενης διεύθυνσης email και ότι συμφωνείτε να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο. Δεν συλλέγονται περαιτέρω δεδομένα ή συλλέγονται μόνο σε εθελοντική βάση. Για την επεξεργασία του ενημερωτικού δελτίου, χρησιμοποιούμε παρόχους υπηρεσιών ενημερωτικών δελτίων, οι οποίοι περιγράφονται παρακάτω.

Brevo
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί την Brevo για την αποστολή ενημερωτικών δελτίων. Ο πάροχος είναι Sendinblue GmbH, Köpenicker Straße 126, 10179 Βερολίνο, Γερμανία.
Το Brevo είναι μια υπηρεσία που, μεταξύ άλλων, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την οργάνωση και ανάλυση της αποστολής ενημερωτικών δελτίων. Τα δεδομένα που εισάγετε για να εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο θα αποθηκευτούν στους διακομιστές Sendinblue GmbH στη Γερμανία.

Ανάλυση δεδομένων από την Brevo
Με τη βοήθεια της Brevo είμαστε σε θέση να αναλύουμε τις καμπάνιες μας στα ενημερωτικά δελτία. Για παράδειγμα, μπορούμε να δούμε αν άνοιξε ένα μήνυμα ενημερωτικού δελτίου και σε ποιους συνδέσμους, εάν υπάρχουν, έγιναν κλικ. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να προσδιορίσουμε, μεταξύ άλλων, σε ποιους συνδέσμους κάναμε ιδιαίτερα συχνά κλικ.
Μπορούμε επίσης να δούμε αν πραγματοποιήθηκαν ορισμένες προηγουμένως καθορισμένες ενέργειες μετά το άνοιγμα/κλικ (ποσοστό μετατροπής). Για παράδειγμα, μπορούμε να δούμε αν κάνατε μια αγορά αφού κάνετε κλικ στο ενημερωτικό δελτίο.
Η Brevo μας επιτρέπει επίσης να διαιρούμε τους παραλήπτες ενημερωτικών δελτίων ("ομάδα") με βάση διαφορετικές κατηγορίες. Οι παραλήπτες του ενημερωτικού δελτίου μπορούν να χωριστούν, για παράδειγμα, ανάλογα με την ηλικία, το φύλο ή τον τόπο διαμονής. Με αυτόν τον τρόπο, τα ενημερωτικά δελτία μπορούν να προσαρμοστούν καλύτερα στις αντίστοιχες ομάδες-στόχους.
Εάν δεν θέλετε ανάλυση από την Brevo, πρέπει να διαγραφείτε από το ενημερωτικό δελτίο. Για το σκοπό αυτό, παρέχουμε έναν αντίστοιχο σύνδεσμο σε κάθε μήνυμα ενημερωτικού δελτίου.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις λειτουργίες της Brevo μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: www.brevo.com/de/newsletter-software/.

Νομική βάση

Η επεξεργασία δεδομένων βασίζεται στη συγκατάθεσή σας (Άρθρο 6, Παρ. 1, στοιχ. α του ΓΚΠΔ). Μπορείτε να ανακαλέσετε αυτήν τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή. Η νομιμότητα των πράξεων επεξεργασίας δεδομένων που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί παραμένει ανεπηρέαστη από την ανάκληση. 

Περίοδος αποθήκευσης
Τα δεδομένα που μας παρέχετε με σκοπό την εγγραφή σας στο ενημερωτικό δελτίο θα αποθηκεύονται από εμάς ή τον πάροχο υπηρεσιών ενημερωτικών δελτίων έως ότου διαγραφείτε από το ενημερωτικό δελτίο και θα διαγραφούν από τη λίστα διανομής ενημερωτικών δελτίων μετά την απεγγραφή σας από το ενημερωτικό δελτίο. Τα δεδομένα που αποθηκεύονται από εμάς για άλλους σκοπούς παραμένουν ανεπηρέαστα.
Αφού διαγραφείτε από τη λίστα διανομής ενημερωτικών δελτίων, η διεύθυνση email σας ενδέχεται να αποθηκευτεί σε μια μαύρη λίστα από εμάς ή τον πάροχο υπηρεσιών ενημερωτικών δελτίων, εάν αυτό είναι απαραίτητο για την αποφυγή μελλοντικών αποστολών. Τα δεδομένα από τη μαύρη λίστα θα χρησιμοποιηθούν μόνο για αυτόν τον σκοπό και δεν θα συγχωνευθούν με άλλα δεδομένα. Αυτό εξυπηρετεί τόσο το δικό σας συμφέρον όσο και το δικό μας συμφέρον για τη συμμόρφωση με τις νομικές απαιτήσεις κατά την αποστολή ενημερωτικών δελτίων(νόμιμο συμφέρον κατά την έννοια του Άρθρου 6, Παρ. 1, Στοιχ. στ του ΓΚΠΔ). Η αποθήκευση στη μαύρη λίστα δεν περιορίζεται χρονικά. Μπορείτε να αντιταχθείτε στον αποθηκευτικό χώρο εάν τα συμφέροντά σας υπερτερούν των έννομων συμφερόντων μας.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους κανονισμούς προστασίας δεδομένων της Brevo στη διεύθυνση: www.brevo.com/de/datenschutz-uebersicht/ και

https://www.brevo.com/de/legal/privacypolicy/.

Επεξεργασία παραγγελίας
Έχουμε συνάψει σύμβαση επεξεργασίας παραγγελιών (AVV) για τη χρήση της προαναφερθείσας υπηρεσίας. Αυτή είναι μια σύμβαση που απαιτείται από τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων που διασφαλίζει ότι επεξεργαζόμαστε μόνο τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών του ιστότοπού μας σύμφωνα με τις οδηγίες μας και σε συμμόρφωση με τον GDPR.


7. Πρόσθετα και εργαλεία

YouTube
Αυτός ο ιστότοπος ενσωματώνει βίντεο από τον ιστότοπο του YouTube. Ο διαχειριστής του ιστότοπου είναι η Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.
Όταν επισκέπτεστε έναν από τους ιστότοπούς μας στον οποίο είναι ενσωματωμένο το YouTube, δημιουργείται σύνδεση με τους διακομιστές του YouTube. Ο διακομιστής YouTube ενημερώνεται ποιες από τις σελίδες μας έχετε επισκεφτεί.
Επιπλέον, το YouTube μπορεί να αποθηκεύσει διάφορα cookie στη συσκευή σας ή να χρησιμοποιήσει συγκρίσιμες τεχνολογίες για αναγνώριση (π.χ. δακτυλικό αποτύπωμα συσκευής). Με αυτόν τον τρόπο, το YouTube μπορεί να λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τους επισκέπτες σε αυτόν τον ιστότοπο. Αυτές οι πληροφορίες είναι, μεταξύ άλλων, χρησιμοποιείται για τη συλλογή στατιστικών βίντεο, τη βελτίωση της εμπειρίας χρήστη και την πρόληψη απόπειρες απάτης.
Εάν είστε συνδεδεμένοι στον λογαριασμό σας στο YouTube, επιτρέπετε στο YouTube να εκχωρεί τη συμπεριφορά σας στο σερφ απευθείας στο προσωπικό σας προφίλ. Μπορείτε να το αποτρέψετε αν αποσυνδεθείτε από τον λογαριασμό σας στο YouTube.
Η χρήση του YouTube είναι προς το συμφέρον μιας ελκυστικής παρουσίασης των διαδικτυακών μας προσφορών. Αυτό αντιπροσωπεύει έννομο συμφέρον κατά την έννοια του άρθρου 6 παράγραφος 1 TTDSG, στο βαθμό που η συγκατάθεση περιλαμβάνει την αποθήκευση cookies ή την πρόσβαση σε πληροφορίες στην τελική συσκευή του χρήστη (π.χ. δακτυλικό αποτύπωμα συσκευής). Η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χειρισμού των δεδομένων χρήστη μπορείτε να βρείτε στην πολιτική απορρήτου του YouTube στη διεύθυνση: policies.google.com/privacy.


Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το «Πλαίσιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ΕΕ-ΗΠΑ» (DPF). Το DPF είναι μια συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ που αποσκοπεί στη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τα ευρωπαϊκά πρότυπα προστασίας δεδομένων κατά την επεξεργασία δεδομένων στις ΗΠΑ. Κάθε εταιρεία με πιστοποίηση DPF δεσμεύεται να συμμορφώνεται με αυτά τα πρότυπα προστασίας δεδομένων. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό μπορείτε να λάβετε από τον πάροχο στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.


Χάρτες Google
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί την υπηρεσία χαρτών Google Maps. Ο πάροχος είναι η Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.
Για να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες των Χαρτών Google, είναι απαραίτητο να αποθηκεύσετε τη διεύθυνση IP σας. Αυτές οι πληροφορίες συνήθως μεταφέρονται σε διακομιστή Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί. Ο πάροχος αυτού του ιστότοπου δεν έχει καμία επιρροή σε αυτήν τη μεταφορά δεδομένων. Εάν είναι ενεργοποιημένοι οι Χάρτες Google, η Google μπορεί να χρησιμοποιήσει τις Γραμματοσειρές Google για ομοιόμορφη εμφάνιση γραμματοσειρών. Όταν αποκτάτε πρόσβαση στους Χάρτες Google, το πρόγραμμα περιήγησής σας φορτώνει τις απαιτούμενες γραμματοσειρές Ιστού στην κρυφή μνήμη του προγράμματος περιήγησής σας, προκειμένου να εμφανίζονται σωστά τα κείμενα και οι γραμματοσειρές.
Η χρήση των Χαρτών Google είναι προς το συμφέρον μιας ελκυστικής παρουσίασης των διαδικτυακών μας προσφορών και να διευκολύνει την εύρεση των μερών που υποδεικνύουμε στον ιστότοπο. Αυτό αντιπροσωπεύει έννομο συμφέρον κατά την έννοια του άρθρου 6 παράγραφος 1 TTDSG, στο βαθμό που η συγκατάθεση περιλαμβάνει την αποθήκευση cookies ή την πρόσβαση σε πληροφορίες στην τελική συσκευή του χρήστη (π.χ. δακτυλικό αποτύπωμα συσκευής). Η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

Η μεταφορά δεδομένων στις ΗΠΑ βασίζεται στις τυπικές συμβατικές ρήτρες της Επιτροπής της ΕΕ. Μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες εδώ: privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ και privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.


Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χειρισμού των δεδομένων χρήστη στην πολιτική απορρήτου της Google: policies.google.com/privacy.


Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το «Πλαίσιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ΕΕ-ΗΠΑ» (DPF). Το DPF είναι μια συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ που αποσκοπεί στη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τα ευρωπαϊκά πρότυπα προστασίας δεδομένων κατά την επεξεργασία δεδομένων στις ΗΠΑ. Κάθε εταιρεία με πιστοποίηση DPF δεσμεύεται να συμμορφώνεται με αυτά τα πρότυπα προστασίας δεδομένων. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό μπορείτε να λάβετε από τον πάροχο στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.


Google reCAPTCHA
Χρησιμοποιούμε το «Google reCAPTCHA» (εφεξής «reCAPTCHA») σε αυτόν τον ιστότοπο. Ο πάροχος είναι η Google Ireland Limited («Google»), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.
Σκοπός του reCAPTCHA είναι να ελέγχει αν η εισαγωγή δεδομένων σε αυτόν τον ιστότοπο (π.χ. σε μια φόρμα επικοινωνίας) γίνεται από άνθρωπο ή από αυτοματοποιημένο πρόγραμμα. Για το σκοπό αυτό, το reCAPTCHA αναλύει τη συμπεριφορά του επισκέπτη του ιστότοπου με βάση διάφορα χαρακτηριστικά. Η ανάλυση αυτή αρχίζει αυτόματα μόλις ο επισκέπτης του ιστότοπου εισέλθει στον ιστότοπο. Για την ανάλυση, το reCAPTCHA αξιολογεί διάφορες πληροφορίες (π.χ. διεύθυνση IP, χρόνος παραμονής του επισκέπτη στον ιστότοπο ή κινήσεις του ποντικιού που πραγματοποιεί ο χρήστης). Τα δεδομένα που συλλέγονται κατά την ανάλυση διαβιβάζονται στην Google.
Οι αναλύσεις του reCAPTCHA εκτελούνται εντελώς στο παρασκήνιο. Οι επισκέπτες του ιστοτόπου δεν ενημερώνονται ότι πραγματοποιείται ανάλυση. 
Τα δεδομένα αποθηκεύονται και αναλύονται βάσει του άρθρου 6 παρ. 1 εδ. στ ΓΚΠΔ. Ο διαχειριστής του ιστότοπου έχει έννομο συμφέρον να προστατεύσει τον ιστότοπό του από καταχρηστική αυτοματοποιημένη κατασκοπεία και SPAM. Εάν έχει ζητηθεί αντίστοιχη συγκατάθεση, η επεξεργασία πραγματοποιείται αποκλειστικά βάσει του Άρθρου 6, Παρ. 1, Στοιχ. α του ΓΚΠΔ. Η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Google reCAPTCHA, ανατρέξτε στην Πολιτική απορρήτου της Google και στους Όρους χρήσης της Google στους ακόλουθους συνδέσμους: policies.google.com/privacy και policies.google.com/terms.


Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το «Πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων ΕΕ-ΗΠΑ» (DPF). Το DPF είναι μια συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ, η οποία αποσκοπεί στη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τα ευρωπαϊκά πρότυπα προστασίας δεδομένων για την επεξεργασία δεδομένων στις ΗΠΑ. Κάθε εταιρεία που πιστοποιείται βάσει του DPF αναλαμβάνει την υποχρέωση να συμμορφώνεται με αυτά τα πρότυπα προστασίας δεδομένων. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό μπορείτε να λάβετε από τον πάροχο στον ακόλουθο σύνδεσμο: www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail.


8. Ηχητική και βιντεοδιάσκεψη

Επεξεργασία δεδομένων
Χρησιμοποιούμε διαδικτυακά εργαλεία συνεδρίων, μεταξύ άλλων, για την επικοινωνία με τους πελάτες μας. Τα συγκεκριμένα εργαλεία που χρησιμοποιούμε παρατίθενται παρακάτω. Εάν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω βίντεο ή ηχητικής διάσκεψης μέσω Διαδικτύου, τα προσωπικά σας δεδομένα θα συλλέγονται και θα υποβάλλονται σε επεξεργασία από εμάς και τον πάροχο του αντίστοιχου εργαλείου συνδιάσκεψης.
Τα εργαλεία της διάσκεψης συλλέγουν όλα τα δεδομένα που παρέχετε/χρησιμοποιείτε για τη χρήση των εργαλείων (διεύθυνση email ή/και τον αριθμό τηλεφώνου σας). Τα εργαλεία του συνεδρίου επεξεργάζονται επίσης τη διάρκεια του συνεδρίου, την έναρξη και τη λήξη (ώρα) της συμμετοχής στο συνέδριο, τον αριθμό των συμμετεχόντων και άλλες «πληροφορίες συμφραζομένου» που σχετίζονται με τη διαδικασία επικοινωνίας (μεταδεδομένα).
Επιπλέον, ο πάροχος του εργαλείου επεξεργάζεται όλα τα τεχνικά δεδομένα που είναι απαραίτητα για την επεξεργασία της διαδικτυακής επικοινωνίας. Αυτό περιλαμβάνει συγκεκριμένα διευθύνσεις IP, διευθύνσεις MAC, αναγνωριστικά συσκευών, τύπο συσκευής, τύπο και έκδοση λειτουργικού συστήματος, έκδοση πελάτη, τύπο κάμερας, μικρόφωνο ή ηχείο καθώς και τον τύπο σύνδεσης.
Εάν το περιεχόμενο ανταλλάσσεται, μεταφορτώνεται ή διατίθεται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο εντός του εργαλείου, θα αποθηκευτεί επίσης στους διακομιστές του παρόχου του εργαλείου. Αυτό το περιεχόμενο περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται σε, εγγραφές στο cloud, συνομιλίες/άμεσα μηνύματα, φωτογραφίες και βίντεο που ανεβαίνουν σε φωνητικά μηνύματα, αρχεία, πίνακες και άλλες πληροφορίες που κοινοποιούνται κατά τη χρήση της Υπηρεσίας.
Λάβετε υπόψη ότι δεν έχουμε πλήρη επιρροή στις λειτουργίες επεξεργασίας δεδομένων των εργαλείων που χρησιμοποιούνται. Οι επιλογές μας εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την εταιρική πολιτική του εκάστοτε παρόχου. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων από τα εργαλεία του συνεδρίου μπορείτε να βρείτε στις δηλώσεις προστασίας δεδομένων των εργαλείων που χρησιμοποιούνται, τις οποίες παραθέτουμε κάτω από αυτό το κείμενο.

Σκοπός και νομική βάση

Τα εργαλεία του συνεδρίου χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία με υποψήφιους ή υφιστάμενους συμβατικούς συνεργάτες ή για την προσφορά ορισμένων υπηρεσιών στους πελάτες μας (Άρθρο 6, Παρ. 1, Στοιχ. β του ΓΚΠΔ). Επιπλέον, η χρήση των εργαλείων εξυπηρετεί γενικά για την απλοποίηση και την επιτάχυνση της επικοινωνίας με εμάς ή την εταιρεία μας (έννομο συμφέρον κατά την έννοια του Άρθρου 6, Παρ. 1, Στοιχ. στ του ΓΚΠΔ). Εάν έχει ζητηθεί συναίνεση, τα σχετικά εργαλεία θα χρησιμοποιηθούν βάσει αυτής της συγκατάθεσης. η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον. 

Περίοδος αποθήκευσης
Τα δεδομένα που συλλέγουμε απευθείας μέσω των εργαλείων βίντεο και διάσκεψης θα διαγραφούν από τα συστήματά μας μόλις μας ζητήσετε να τα διαγράψουμε, να ανακαλέσουμε τη συγκατάθεσή σας για αποθήκευση ή ο σκοπός αποθήκευσης δεδομένων δεν ισχύει πλέον. Τα αποθηκευμένα cookie παραμένουν στη συσκευή σας μέχρι να τα διαγράψετε. Οι υποχρεωτικές προβλεπόμενες από το νόμο περίοδοι διατήρησης παραμένουν ανεπηρέαστες.
Δεν έχουμε καμία επιρροή στην περίοδο αποθήκευσης των δεδομένων σας, τα οποία αποθηκεύονται από τους χειριστές των εργαλείων της διάσκεψης για τους δικούς τους σκοπούς. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε απευθείας με τους χειριστές των εργαλείων του συνεδρίου.

Χρησιμοποιούνται εργαλεία συνεδρίου
Χρησιμοποιούμε τα ακόλουθα εργαλεία συνεδρίου:

ανίπταμαι διαγωνίως

Χρησιμοποιούμε Zoom. Ο πάροχος αυτής της υπηρεσίας είναι η Zoom Communications Inc., San Jose, 55 Almaden Boulevard, 6th Floor, San Jose, CA 95113, USA. Λεπτομέρειες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων μπορείτε να βρείτε στην πολιτική απορρήτου του Zoom: explore.zoom.us/de/privacy/.


Η μεταφορά δεδομένων στις ΗΠΑ βασίζεται στις τυπικές συμβατικές ρήτρες της Επιτροπής της ΕΕ. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε εδώ: explore.zoom.us/de/privacy/.


Έχουμε συνάψει σύμβαση επεξεργασίας παραγγελιών (AVV) για τη χρήση της προαναφερθείσας υπηρεσίας. Αυτή είναι μια σύμβαση που απαιτείται από τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων που διασφαλίζει ότι επεξεργαζόμαστε μόνο τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών του ιστότοπού μας σύμφωνα με τις οδηγίες μας και σε συμμόρφωση με τον GDPR.

Ομάδες της Microsoft

Χρησιμοποιούμε το Microsoft Teams. Ο πάροχος είναι η Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Ireland. Μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων στη δήλωση προστασίας δεδομένων του Microsoft Teams: privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.


Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το «Πλαίσιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ΕΕ-ΗΠΑ» (DPF). Το DPF είναι μια συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ που αποσκοπεί στη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τα ευρωπαϊκά πρότυπα προστασίας δεδομένων κατά την επεξεργασία δεδομένων στις ΗΠΑ. Κάθε εταιρεία με πιστοποίηση DPF δεσμεύεται να συμμορφώνεται με αυτά τα πρότυπα προστασίας δεδομένων. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό μπορείτε να λάβετε από τον πάροχο στον ακόλουθο σύνδεσμο: www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail.


Έχουμε συνάψει σύμβαση επεξεργασίας παραγγελιών (AVV) για τη χρήση της προαναφερθείσας υπηρεσίας. Αυτή είναι μια σύμβαση που απαιτείται από τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων που διασφαλίζει ότι επεξεργαζόμαστε μόνο τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών του ιστότοπού μας σύμφωνα με τις οδηγίες μας και σε συμμόρφωση με τον GDPR.


9. Ίδιες υπηρεσίες

Χειρισμός δεδομένων αιτούντων
Σας προσφέρουμε την ευκαιρία να υποβάλετε αίτηση σε εμάς (π.χ. μέσω email, ταχυδρομείου ή μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας αίτησης). Παρακάτω θα σας ενημερώσουμε για το εύρος, το σκοπό και τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων που συλλέγονται στο πλαίσιο της διαδικασίας αίτησης. Διαβεβαιώνουμε ότι η συλλογή, η επεξεργασία και η χρήση των δεδομένων σας πραγματοποιείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων και όλες τις άλλες νομικές διατάξεις και ότι τα δεδομένα σας θα αντιμετωπίζονται με αυστηρή εμπιστευτικότητα.

Πεδίο και σκοπός της συλλογής δεδομένων

Εάν μας στείλετε μια αίτηση, επεξεργαζόμαστε τα σχετικά προσωπικά σας δεδομένα (π.χ. δεδομένα επικοινωνίας και επικοινωνίας, έγγραφα αίτησης, σημειώσεις από συνεντεύξεις εργασίας κ.λπ.) στο βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο για να αποφασίσουμε για τη σύναψη εργασιακής σχέσης.  

Η νομική βάση γι' αυτό είναι το Άρθρο 6, Παρ. 1, Στοιχ. β του ΓΚΠΔ (γενική έναρξη σύμβασης) και - εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας - το Άρθρο 6, Παρ. 1 του ΓΚΠΔ. Εάν η αίτηση είναι επιτυχής, τα δεδομένα που υποβάλατε θα αποθηκευτούν στα συστήματα επεξεργασίας δεδομένων μας βάσει του Άρθρο 6, Παρ. 1 στοιχείου β του ΓΚΠΔ με σκοπό την υλοποίηση της σχέσης εργασίας. 

Περίοδος διατήρησης δεδομένων

Εάν δεν είμαστε σε θέση να σας κάνουμε μια προσφορά εργασίας, απορρίψετε μια προσφορά εργασίας ή αποσύρετε την αίτησή σας, διατηρούμε το δικαίωμα να διατηρήσουμε τα δεδομένα που έχετε διαβιβάσει για έως και 6 μήνες βάσει των έννομων συμφερόντων μας (Άρθρο 6 Παρ. 1, Στοιχ. στ του ΓΚΠΔ) από το τέλος της διαδικασίας αίτησης (απόρριψη ή απόσυρση της αίτησης). Στη συνέχεια, τα δεδομένα θα διαγραφούν και τα φυσικά έγγραφα της αίτησης θα καταστραφούν. Η αποθήκευση χρησιμεύει ιδίως για αποδεικτικούς σκοπούς σε περίπτωση δικαστικής διαφοράς. Εάν καταστεί προφανές ότι τα δεδομένα θα απαιτηθούν μετά τη λήξη της περιόδου των 6 μηνών (π.χ. λόγω επικείμενης ή εκκρεμούς δικαστικής διαφοράς), η διαγραφή θα πραγματοποιηθεί μόνο όταν ο σκοπός για περαιτέρω αποθήκευση δεν ισχύει πλέον. 
Μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί μεγαλύτερη αποθήκευση εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας (Άρθρο 6, Παρ. 1, του ΓΚΠΔ) ή εάν οι νομικές υποχρεώσεις διατήρησης έρχονται σε αντίθεση με τη διαγραφή.

Ένταξη στην ομάδα αιτούντων
Εάν δεν σας κάνουμε μια προσφορά εργασίας, μπορεί να είναι δυνατό να σας συμπεριλάβουμε στην ομάδα υποψηφίων μας. Εάν γίνετε δεκτοί, όλα τα έγγραφα και οι πληροφορίες από την αίτηση θα μεταφερθούν στην ομάδα υποψηφίων προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σας σε περίπτωση κατάλληλων κενών θέσεων.
Η συμπερίληψη στην ομάδα αιτούντων πραγματοποιείται αποκλειστικά με βάση τη ρητή συγκατάθεσή σας (Άρθρο 6, Παρ. 1, Στοιχ. α του ΓΚΠΔ). Η παροχή συγκατάθεσης είναι εθελοντική και δεν έχει καμία σχέση με την εν εξελίξει διαδικασία αίτησης. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του ανά πάσα στιγμή. Σε αυτή την περίπτωση, τα δεδομένα θα διαγραφούν αμετάκλητα από την ομάδα αιτούντων, εκτός εάν συντρέχουν νομικοί λόγοι διατήρησης.
Τα δεδομένα από την ομάδα αιτούντων θα διαγραφούν αμετάκλητα το αργότερο δύο χρόνια μετά τη χορήγηση της συγκατάθεσης.


(Έκδοση: Ιούνιος 2024)