Προστασία δεδομένων

1. Προστασία δεδομένων με μια ματιά

Γενικές πληροφορίες
Οι ακόλουθες σημειώσεις παρέχουν μια απλή επισκόπηση του τι συμβαίνει με τα προσωπικά σας δεδομένα όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο. Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι όλα τα δεδομένα με τα οποία μπορείτε να ταυτοποιηθείτε προσωπικά. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το θέμα της προστασίας των δεδομένων μπορείτε να βρείτε στη δήλωση προστασίας δεδομένων μας που παρατίθεται κάτω από αυτό το κείμενο.

Συλλογή δεδομένων σε αυτόν τον ιστότοπο
Ποιος είναι υπεύθυνος για τη συλλογή δεδομένων σε αυτόν τον ιστότοπο;
Η επεξεργασία δεδομένων σε αυτόν τον ιστότοπο πραγματοποιείται από τον διαχειριστή του ιστότοπου. Μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας του στην ενότητα "Σημείωση για τον υπεύθυνο " στην παρούσα δήλωση προστασίας δεδομένων.

Πώς συλλέγουμε τα δεδομένα σας;
Αφενός, τα δεδομένα σας συλλέγονται όταν μας τα κοινοποιείτε. Αυτά μπορεί, για παράδειγμα, να είναι δεδομένα που εισάγετε σε μια φόρμα επικοινωνίας.
Άλλα δεδομένα συλλέγονται αυτόματα ή με τη συγκατάθεσή σας από τα συστήματα πληροφορικής μας όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο. Αυτά είναι κυρίως τεχνικά δεδομένα (π.χ. πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο, λειτουργικό σύστημα ή ώρα επίσκεψης της σελίδας). Αυτά τα δεδομένα συλλέγονται αυτόματα μόλις εισέλθετε σε αυτόν τον ιστότοπο.

Για ποιον σκοπό χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας;
Μέρος των δεδομένων συλλέγεται για να διασφαλιστεί ότι ο ιστότοπος παρέχεται χωρίς σφάλματα. Άλλα δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάλυση της συμπεριφοράς σας ως χρήστης του ιστοτόπου.

Τι δικαιώματα έχετε σχετικά με τα δεδομένα σας;
Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε πληροφορίες σχετικά με την προέλευση, τον παραλήπτη και τον σκοπό των αποθηκευμένων δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα δωρεάν ανά πάσα στιγμή. Έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση ή τη διαγραφή αυτών των δεδομένων. Εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία δεδομένων, μπορείτε να ανακαλέσετε αυτήν τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή με μελλοντική ισχύ. Έχετε επίσης το δικαίωμα, υπό ορισμένες συνθήκες, να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα. Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή.
Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ανά πάσα στιγμή εάν έχετε περαιτέρω ερωτήσεις σχετικά με το θέμα της προστασίας δεδομένων.

Εργαλεία ανάλυσης και εργαλεία τρίτων
Όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο, η συμπεριφορά σας κατά την περιήγησή σας μπορεί να αξιολογηθεί στατιστικά. Αυτό γίνεται κυρίως με τα λεγόμενα προγράμματα ανάλυσης.
Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτά τα προγράμματα ανάλυσης μπορείτε να βρείτε στην ακόλουθη δήλωση προστασίας δεδομένων.

2. Γενικές πληροφορίες και υποχρεωτικές πληροφορίες

Προστασία δεδομένων
Οι διαχειριστές αυτών των σελίδων λαμβάνουν πολύ σοβαρά υπόψη την προστασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα. Διαχειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα εμπιστευτικά και σύμφωνα με τους κανονισμούς της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων και την παρούσα δήλωση προστασίας δεδομένων.
Εάν χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο, θα συλλεχθούν διάφορα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι δεδομένα με τα οποία μπορείτε να ταυτοποιηθείτε προσωπικά. Αυτή η δήλωση προστασίας δεδομένων εξηγεί ποια δεδομένα συλλέγουμε και για ποιο σκοπό τα χρησιμοποιούμε. Εξηγεί επίσης πώς και για ποιο σκοπό συμβαίνει αυτό.
Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι η μετάδοση δεδομένων στο Διαδίκτυο (π.χ. κατά την επικοινωνία μέσω email) μπορεί να παρουσιάζει κενά ασφαλείας. Δεν είναι δυνατή η πλήρης προστασία των δεδομένων από την πρόσβαση τρίτων.

Σημείωση για τον υπεύθυνο επεξεργασίας
Υπεύθυνος για την επεξεργασία δεδομένων σε αυτόν τον ιστότοπο είναι:

DTS Systems GmbH
Schrewestrasse 2
32051 Herford

Τηλέφωνο: +49 5221 1013000
email:info@dts.de

Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που μόνο του ή μαζί με άλλους αποφασίζει για τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (π.χ. ονόματα, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κ.λπ.).

Διάρκεια αποθήκευσης
Εκτός εάν καθορίζεται συγκεκριμένη περίοδος αποθήκευσης στην παρούσα δήλωση προστασίας δεδομένων, τα προσωπικά σας δεδομένα θα παραμείνουν μαζί μας έως ότου ο σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων δεν ισχύει πλέον. Εάν υποβάλετε νόμιμο αίτημα διαγραφής ή ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων, τα δεδομένα σας θα διαγραφούν εκτός εάν έχουμε άλλους νομικά επιτρεπτούς λόγους για την αποθήκευση των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα (π.χ. φορολογικές ή εμπορικές περιόδους υποχρεωτικής διατήρησης). Στην τελευταία περίπτωση, τα δεδομένα θα διαγραφούν μόλις πάψουν να υφίστανται αυτοί οι λόγοι.

Γενικές σημειώσεις σχετικά με τη νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σε αυτόν τον ιστότοπο
Εάν έχετε συναινέσει στην επεξεργασία των δεδομένων, θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με βάση το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) ΓΚΠΔ ή άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο α) ΓΚΠΔ, εάν υποβάλλονται σε επεξεργασία ειδικές κατηγορίες δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 ΓΚΠΔ. Σε περίπτωση ρητής συναίνεσης για τη διαβίβαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτες χώρες, η επεξεργασία των δεδομένων βασίζεται επίσης στο άρθρο 49 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ. Εάν έχετε συναινέσει στην αποθήκευση cookie ή στην πρόσβαση σε πληροφορίες στην τελική συσκευή σας (π.χ. μέσω δακτυλικών αποτυπωμάτων συσκευής), η επεξεργασία δεδομένων βασίζεται επίσης στο άρθρο 25 (1) TTDSG. Η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή. Εάν τα δεδομένα σας απαιτούνται για την εκπλήρωση της σύμβασης ή για την εκτέλεση προσυμβατικών μέτρων, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του ΓΚΠΔ. Επιπλέον, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας εφόσον είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση μιας νομικής υποχρέωσης βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του ΓΚΠΔ. Η επεξεργασία δεδομένων μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί με βάση το έννομο συμφέρον μας σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ. Οι ακόλουθες παράγραφοι αυτής της δήλωσης προστασίας δεδομένων παρέχουν πληροφορίες για τις σχετικές νομικές βάσεις σε κάθε μεμονωμένη περίπτωση.

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων
Έχουμε ορίσει έναν υπεύθυνο προστασίας δεδομένων για την εταιρεία μας.

Aulinger Datenschutz & Consulting GmbH
Dr. Ralf Heine
Frankenstrasse 348
45133 Essen

Τηλέφωνο: +49 201 9598662
email: info@aulinger-dc.eu

Σημείωση σχετικά με τη διαβίβαση των δεδομένων στις ΗΠΑ και σε άλλες τρίτες χώρες
Μεταξύ άλλων, χρησιμοποιούμε εργαλεία από εταιρείες με έδρα τις ΗΠΑ ή άλλες τρίτες χώρες που δεν είναι ασφαλή βάσει της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων. Εάν αυτά τα εργαλεία είναι ενεργά, τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να διαβιβαστούν και να υποβληθούν σε επεξεργασία σε αυτές τις τρίτες χώρες. Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι σε αυτές τις χώρες δεν μπορεί να διασφαλιστεί κανένα επίπεδο προστασίας δεδομένων συγκρίσιμο με αυτό της ΕΕ. Για παράδειγμα, οι αμερικανικές εταιρείες είναι υποχρεωμένες να παραδίδουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στις αρχές ασφαλείας χωρίς εσείς ως ενδιαφερόμενο πρόσωπο να μπορείτε να κινηθείτε νομικά εναντίον αυτού. Επομένως, δεν μπορεί να αποκλειστεί ότι οι αρχές των ΗΠΑ (π.χ. μυστικές υπηρεσίες) θα επεξεργάζονται, θα αξιολογούν και θα αποθηκεύουν μόνιμα τα δεδομένα σας σε διακομιστές των ΗΠΑ για σκοπούς παρακολούθησης. Δεν έχουμε καμία επιρροή σε αυτές τις δραστηριότητες επεξεργασίας.

Ανάκληση της συγκατάθεσής σας στην επεξεργασία των δεδομένων
Πολλές λειτουργίες επεξεργασίας δεδομένων είναι δυνατές μόνο με τη ρητή συγκατάθεσή σας. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση που έχετε ήδη δώσει ανά πάσα στιγμή. Η νομιμότητα της επεξεργασίας δεδομένων που έλαβε χώρα μέχρι την ανάκληση παραμένει ανεπηρέαστη από την ανάκληση.

Δικαίωμα αντίταξης στη συλλογή δεδομένων για ειδικές περιπτώσεις και για σκοπούς άμεσης διαφήμισης (άρθρο 21 ΓΚΠΔ)
ΕΑΝ Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 6 ΠΑΡ. 1 ΣΤΟΙΧΕΙΟ Ε Ή ΣΤ ΤΟΥ ΓΚΠΔ, ΕΧΕΤΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ ΝΑ ΑΝΤΙΤΑΧΘΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΑΣ. ΑΥΤΟ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΦΙΛ ΒΑΣΕΙ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΟΡΩΝ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΤΡΕΞΤΕ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. ΕΑΝ ΑΝΤΙΤΑΧΘΕΙΤΕ, ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΜΕ ΠΛΕΟΝ ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΞΟΥΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΛΟΓΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΥ ΥΠΕΡΙΣΧΥΟΥΝ ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ, ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ ΣΑΣ Ή ΟΤΙ Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΤΗΝ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ, ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΑΣ (ΕΝΑΝΤΙΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 21 ΠΑΡ. 1 ΓΚΠΔ).
ΕΑΝ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΑΜΕΣΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ, ΕΧΕΤΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΝΑΝΤΙΩΘΕΙΤΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΜΙΑΣ ΤΕΤΟΙΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ. ΑΥΤΟ ΙΣΧΥΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΦΙΛ ΣΤΟΝ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΕΣ ΑΜΕΣΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ. ΕΑΝ ΑΝΤΙΤΑΧΘΕΙΤΕ, ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΔΕΝ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΠΛΕΟΝ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΑΜΕΣΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ (ΕΝΑΝΤΙΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 21 ΠΑΡ. 2 του ΓΚΠΔ).

Δικαίωμα καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή
Σε περίπτωση παραβίασης του ΓΚΠΔ, οι θιγόμενοι έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν καταγγελία σε εποπτική αρχή, ιδίως στο κράτος μέλος της συνήθους διαμονής τους, στον τόπο εργασίας τους ή στον τόπο της εικαζόμενης παραβίασης. Το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας δεν θίγει οποιοδήποτε άλλο διοικητικό ή δικαστικό ένδικο μέσο.

Δικαίωμα φορητότητας δεδομένων
Έχετε το δικαίωμα να λάβετε τα δεδομένα που επεξεργαζόμαστε αυτόματα βάσει της συγκατάθεσής σας ή στο πλαίσιο της εκπλήρωσης μιας σύμβασης ή να ζητήσετε τη διαβίβασή τους σε τρίτον, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, Εάν ζητήσετε την απευθείας διαβίβαση των δεδομένων σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας, αυτό θα γίνει μόνο στον βαθμό που είναι τεχνικά εφικτό.

Πρόσβαση, διαγραφή και διόρθωση
Στο πλαίσιο των ισχυουσών νομικών διατάξεων, έχετε το δικαίωμα δωρεάν ενημέρωσης σχετικά με τα αποθηκευμένα προσωπικά σας δεδομένα, την προέλευση, τον αποδέκτη τους και τον σκοπό της επεξεργασίας των δεδομένων και, εάν είναι απαραίτητο, το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση ή διαγραφή αυτών των δεδομένων ανά πάσα στιγμή. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ανά πάσα στιγμή εάν έχετε περαιτέρω ερωτήσεις σχετικά με το θέμα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας
Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ανά πάσα στιγμή για αυτό. Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας υφίσταται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
•    Εάν αμφισβητείτε την ακρίβεια των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα που έχουμε αποθηκεύσει, συνήθως χρειαζόμαστε χρόνο για να το ελέγξουμε. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα.
•    Εάν η επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα συνέβη/γίνεται παράνομα, μπορείτε να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας δεδομένων αντί για τη διαγραφή τους.
•    Εάν δεν χρειαζόμαστε πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα, αλλά τα χρειάζεστε για να ασκήσετε, να υπερασπιστείτε ή να διεκδικήσετε νομικές αξιώσεις, έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε να περιοριστεί η επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα αντί να διαγραφούν.
•    Εάν έχετε αντιταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 1 ΓΚΠΔ, τα συμφέροντά σας και τα δικά μας πρέπει να σταθμιστούν. Εφόσον δεν έχει ακόμη καθοριστεί ποιανού τα συμφέροντα υπερισχύουν, έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα.
Εάν έχετε περιορίσει την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, αυτά τα δεδομένα - εκτός από την αποθήκευσή τους - μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο με τη συγκατάθεσή σας ή για τη διεκδίκηση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων ή για την προστασία των δικαιωμάτων άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου ή για λόγους σημαντικού δημόσιου συμφέροντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ενός κράτους μέλους.

Κρυπτογράφηση SSL ή TLS
Για λόγους ασφαλείας και για την προστασία της διαβίβασης εμπιστευτικού περιεχομένου, όπως παραγγελίες ή ερωτήσεις που μας στέλνετε ως διαδιαχειριστής του ιστότοπου, αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση SSL ή TLS. Μπορείτε να αναγνωρίσετε μια κρυπτογραφημένη σύνδεση από το γεγονός ότι η γραμμή διεύθυνσης του προγράμματος περιήγησης αλλάζει από "http://" σε "https://" και από το σύμβολο λουκέτου στη γραμμή του προγράμματος περιήγησής σας.
Εάν είναι ενεργοποιημένη η κρυπτογράφηση SSL ή TLS, τα δεδομένα που διαβιβάζετε σε εμάς δεν μπορούν να διαβαστούν από τρίτους.

Αντίταξη σε διαφημιστικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Με το παρόν αντιτιθέμεθα στη χρήση των στοιχείων επικοινωνίας που δημοσιεύονται στη νομική σημείωση στο πλαίσιο της σχετικής υποχρέωσης για αποστολή ανεπιθύμητου διαφημιστικού και ενημερωτικού υλικού. Οι διαχειριστές του ιστότοπου διατηρούν ρητά το δικαίωμα να προβούν σε νομικές ενέργειες σε περίπτωση αποστολής ανεπιθύμητων διαφημίσεων, όπως ανεπιθύμητων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

3. Συλλογή δεδομένων σε αυτόν τον ιστότοπο

Cookies
Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί τα λεγόμενα «cookies». Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου και δεν προκαλούν καμία βλάβη στην τελική συσκευή σας. Αποθηκεύονται στην τελική σας συσκευή είτε προσωρινά για τη διάρκεια μιας περιόδου σύνδεσης (cookies περιόδου λειτουργίας) είτε μόνιμα (μόνιμα cookies). Τα cookie περιόδου λειτουργίας διαγράφονται αυτόματα μετά την επίσκεψή σας. Τα μόνιμα cookies παραμένουν αποθηκευμένα στην τελική συσκευή σας μέχρι να τα διαγράψετε εσείς ή μέχρι να διαγραφούν αυτόματα από το πρόγραμμα περιήγησής σας.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, cookies από τρίτες εταιρείες μπορούν επίσης να αποθηκευτούν στην τελική συσκευή σας όταν εισέρχεστε στον ιστότοπό μας (cookies τρίτων). Αυτά επιτρέπουν σε εμάς ή σε εσάς να χρησιμοποιούμε ορισμένες υπηρεσίες τρίτων εταιρειών (π.χ. cookies για την επεξεργασία υπηρεσιών πληρωμών).
Τα cookies επιτελούν διαφορετικές λειτουργίες. Πολλά cookies είναι τεχνικά απαραίτητα επειδή ορισμένες λειτουργίες του ιστότοπου δεν θα λειτουργούσαν χωρίς αυτά (π.χ. η λειτουργία του καλαθιού αγορών ή η προβολή βίντεο). Άλλα cookies χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της συμπεριφοράς των χρηστών ή για την προβολή διαφημίσεων.
Τα cookies που απαιτούνται για τη διεξαγωγή της ηλεκτρονικής επικοινωνίας, για την παροχή ορισμένων λειτουργιών που θέλετε (π.χ. για τη λειτουργία του καλαθιού αγορών) ή για τη βελτιστοποίηση του ιστότοπου (π.χ. cookies για τη μέτρηση του κοινού στο Διαδίκτυο) (απαραίτητα cookies) υποβάλλονται σε επεξεργασία με βάση άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία στ) ΓΚΠΔ, εφόσον δεν αναφέρεται καμία διαφορετική νομική βάση. Ο διαδιαχειριστής του ιστότοπου έχει έννομο συμφέρον για την αποθήκευση των απαραίτητων cookies για την τεχνικά χωρίς σφάλματα και βελτιστοποιημένη παροχή των υπηρεσιών του. Εφόσον ζητήθηκε η συγκατάθεση για την αποθήκευση cookies και συγκρίσιμων τεχνολογιών ταυτοποίησης, η επεξεργασία πραγματοποιείται αποκλειστικά βάσει αυτής της συγκατάθεσης (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) ΓΚΠΔ και άρθρθο 25 παρ. 1 TTDSG). Η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.
Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας έτσι ώστε να ενημερώνεστε για τη ρύθμιση των cookies και να επιτρέπετε cookies μόνο σε μεμονωμένες περιπτώσεις, να αποκλείετε την αποδοχή cookies για ορισμένες περιπτώσεις ή γενικά, και να ενεργοποιείτε την αυτόματη διαγραφή των cookies όταν κλείνει το πρόγραμμα περιήγησης. Εάν τα cookies απενεργοποιηθούν, η λειτουργικότητα αυτού του ιστότοπου ενδέχεται να περιοριστεί.
Εάν τα cookies χρησιμοποιούνται από τρίτες εταιρείες ή για σκοπούς ανάλυσης, θα σας ενημερώσουμε για αυτό ξεχωριστά στην παρούσα δήλωση προστασίας δεδομένων και, εάν είναι απαραίτητο, θα ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας.

Αρχεία καταγραφής διακομιστή
Ο πάροχος των σελίδων συλλέγει και αποθηκεύει αυτόματα πληροφορίες στα λεγόμενα αρχεία καταγραφής διακομιστή, τα οποία το πρόγραμμα περιήγησής σας διαβιβάζει αυτόματα σε εμάς. Αυτά είναι:
•    Τύπος προγράμματος περιήγησης και έκδοση προγράμματος περιήγησης
•    Λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείται
•    URL παραπομπής
•    Όνομα κεντρικού υπολογιστή του υπολογιστή πρόσβασης
•    Ώρα αιτήματος διακομιστή
•    Διεύθυνση IP
Αυτά τα δεδομένα δεν συγχωνεύονται με άλλες πηγές δεδομένων.
Αυτά τα δεδομένα συλλέγονται με βάση το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) ΓΚΠΔ. Ο διαδιαχειριστής του ιστότοπου έχει έννομο συμφέρον για την τεχνικά χωρίς σφάλματα παρουσίαση και βελτιστοποίηση του ιστότοπού του - τα αρχεία καταγραφής διακομιστή πρέπει να καταγράφονται για τον σκοπό αυτό.

Φόρμα Επικοινωνίας
Εάν μας στείλετε ερωτήματα μέσω της φόρμας επικοινωνίας, τα στοιχεία σας από τη φόρμα ερωτήματος, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων επικοινωνίας που καταχωρίσατε εκεί, θα αποθηκευτούν από εμάς για την επεξεργασία του ερωτήματος και σε περίπτωση περαιτέρω ερωτήσεων. Δεν διαβιβάζουμε αυτά τα δεδομένα χωρίς τη συγκατάθεσή σας.
Αυτά τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του ΓΚΠΔ, εάν το αίτημά σας σχετίζεται με την εκπλήρωση μιας σύμβασης ή είναι απαραίτητο για την εκτέλεση προσυμβατικών μέτρων. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, η επεξεργασία βασίζεται στο έννομο συμφέρον μας για την αποτελεσματική διεκπεραίωση των ερωτημάτων που απευθύνονται σε εμάς (άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. στ) ΓΚΠΔ) ή στη συγκατάθεσή σας (άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο α) ΓΚΠΔ) εφόσον ζητήθηκε η συγκατάθεση σας. Αυτή μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.
Τα δεδομένα που εισάγετε στη φόρμα επικοινωνίας θα παραμείνουν μαζί μας μέχρι να μας ζητήσετε να τα διαγράψουμε, να ανακαλέσουμε τη συγκατάθεσή σας για αποθήκευση ή ο σκοπός αποθήκευσης δεδομένων δεν ισχύει πλέον (π.χ. μετά την επεξεργασία του αιτήματός σας). Οι υποχρεωτικές νομικές διατάξεις - ιδίως οι περίοδοι διατήρησης - παραμένουν ανεπηρέαστες.

Υποβολή ερωτήματος μέσω email, τηλεφώνου ή φαξ
Εάν επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω email, τηλεφώνου ή φαξ, το ερώτημά σας, συμπεριλαμβανομένων όλων των προσωπικών δεδομένων που προκύπτουν (όνομα, αίτημα) θα αποθηκευτεί και θα υποβληθεί σε επεξεργασία από εμάς για τους σκοπούς της επεξεργασίας του αιτήματός σας. Δεν διαβιβάζουμε αυτά τα δεδομένα χωρίς τη συγκατάθεσή σας.
Αυτά τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του ΓΚΠΔ, εάν το αίτημά σας σχετίζεται με την εκπλήρωση μιας σύμβασης ή είναι απαραίτητο για την εκτέλεση προσυμβατικών μέτρων. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, η επεξεργασία βασίζεται στο έννομο συμφέρον μας για την αποτελεσματική διεκπεραίωση των ερωτημάτων που απευθύνονται σε εμάς (άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. στ) ΓΚΠΔ) ή στη συγκατάθεσή σας (άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο α) ΓΚΠΔ) εφόσον ζητήθηκε η συγκατάθεση σας. Αυτή μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.
Τα δεδομένα που μας στείλατε στο πλαίσιο της υποβολής αιτημάτων επικοινωνίας θα παραμείνουν μαζί μας μέχρι να ζητήσετε τη διαγραφή τους, να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την αποθήκευση ή να μην ισχύει πλέον ο σκοπός αποθήκευσης δεδομένων (π.χ. μετά την επεξεργασία του αιτήματός σας). Οι υποχρεωτικές νομικές διατάξεις - ιδίως οι νόμιμες περίοδοι διατήρησης - παραμένουν ανεπηρέαστες.

Εγγραφή σε αυτόν τον ιστότοπο
Μπορείτε να εγγραφείτε σε αυτόν τον ιστότοπο για να χρησιμοποιήσετε πρόσθετες λειτουργίες στον ιστότοπο. Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα που εισάγονται για αυτόν τον σκοπό μόνο για τον σκοπό χρήσης της αντίστοιχης προσφοράς ή υπηρεσίας για την οποία έχετε εγγραφεί. Οι υποχρεωτικές πληροφορίες που ζητούνται κατά την εγγραφή πρέπει να παρέχονται πλήρως. Διαφορετικά θα αρνηθούμε την εγγραφή.
Για σημαντικές αλλαγές, όπως το εύρος της προσφοράς ή οι τεχνικά απαραίτητες αλλαγές, χρησιμοποιούμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παρέχεται κατά την εγγραφή για να σας ενημερώσουμε με αυτόν τον τρόπο.
Τα δεδομένα που εισάγονται κατά την εγγραφή υποβάλλονται σε επεξεργασία με σκοπό την υλοποίηση της σχέσης χρήστη που έχει δημιουργηθεί με την εγγραφή και, εάν είναι απαραίτητο, για την έναρξη περαιτέρω συμβάσεων (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) ΓΚΠΔ).
Τα δεδομένα που καταγράφονται κατά την εγγραφή θα αποθηκευτούν από εμάς όσο είστε εγγεγραμμένοι σε αυτόν τον ιστότοπο και στη συνέχεια θα διαγραφούν. Οι νόμιμες περίοδοι διατήρησης παραμένουν ανεπηρέαστες.

4. Εργαλεία ανάλυσης και διαφήμιση

Google Tag Manager
Χρησιμοποιούμε το Google Tag Manager. Ο πάροχος είναι η Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

Ο Διαχειριστής ετικετών Google είναι ένα εργαλείο που μας επιτρέπει να ενσωματώνουμε εργαλεία παρακολούθησης ή στατιστικής και άλλες τεχνολογίες στον ιστότοπό μας. Ο ίδιος ο Διαχειριστής ετικετών Google δεν δημιουργεί προφίλ χρηστών, δεν αποθηκεύει cookies και δεν εκτελεί ανεξάρτητες αναλύσεις. Χρησιμεύει μόνο για τη διαχείριση και την αναπαραγωγή των εργαλείων που είναι ενσωματωμένα μέσω αυτού. Ωστόσο, το Google Tag Manager καταγράφει τη διεύθυνση IP σας, η οποία μπορεί επίσης να μεταδοθεί στη μητρική εταιρεία της Google στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η χρήση του Διαχειριστή ετικετών Google βασίζεται στο άρθρο. 6 (1) λιτ. στ GDPR. Ο χειριστής του ιστότοπου έχει έννομο συμφέρον για μια γρήγορη και απλή ενσωμάτωση και διαχείριση διαφόρων εργαλείων στον ιστότοπό του. Εάν έχει ζητηθεί αντίστοιχη συναίνεση, η επεξεργασία πραγματοποιείται αποκλειστικά με βάση το άρθ. 6 παράγρ. 1 λιτ. α GDPR και § 25 παρ. 1 TTDSG, εφόσον η συγκατάθεση περιλαμβάνει την αποθήκευση cookies ή την πρόσβαση σε πληροφορίες στην τερματική συσκευή του χρήστη (π.χ. δακτυλικό αποτύπωμα συσκευής) όπως ορίζεται από το TTDSG. Η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.


Google Analytics

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί λειτουργίες της υπηρεσίας αναλυτικών στοιχείων ιστού Google Analytics. Ο πάροχος είναι η Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

Το Google Analytics επιτρέπει στον χειριστή του ιστότοπου να αναλύει τη συμπεριφορά των επισκεπτών του ιστότοπου. Με αυτόν τον τρόπο, ο χειριστής του ιστότοπου λαμβάνει διάφορα δεδομένα χρήσης, όπως προβολές σελίδας, διάρκεια επίσκεψης, λειτουργικά συστήματα που χρησιμοποιούνται και προέλευση του χρήστη. Αυτά τα δεδομένα συνοψίζονται σε ένα αναγνωριστικό χρήστη και εκχωρούνται στην αντίστοιχη τελική συσκευή του επισκέπτη του ιστότοπου.

Επιπλέον, το Google Analytics μας επιτρέπει να καταγράφουμε, μεταξύ άλλων, τις κινήσεις και τα κλικ του ποντικιού και της κύλισης. Επιπλέον, το Google Analytics χρησιμοποιεί διάφορες προσεγγίσεις μοντελοποίησης για να συμπληρώσει τα συλλεγόμενα σύνολα δεδομένων και χρησιμοποιεί τεχνολογίες μηχανικής μάθησης στην ανάλυση δεδομένων.

Το Google Analytics χρησιμοποιεί τεχνολογίες που επιτρέπουν την αναγνώριση του χρήστη με σκοπό την ανάλυση της συμπεριφοράς των χρηστών (π.χ. cookies ή δακτυλικά αποτυπώματα συσκευής). Οι πληροφορίες που συλλέγονται από την Google σχετικά με τη χρήση αυτού του ιστότοπου συνήθως μεταφέρονται σε διακομιστή Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί.

Η χρήση αυτής της υπηρεσίας βασίζεται στη συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρθρο. 6 παράγρ. 1 λιτ. α GDPR και § 25 παρ. 1 TTDSG. Η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

Η μεταφορά δεδομένων στις ΗΠΑ βασίζεται στις τυπικές συμβατικές ρήτρες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες εδώ: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/


Browser Plugin

Μπορείτε να αποτρέψετε τη συλλογή και την επεξεργασία των δεδομένων σας από την Google κατεβάζοντας και εγκαθιστώντας την προσθήκη του προγράμματος περιήγησης που είναι διαθέσιμη στον ακόλουθο σύνδεσμο : https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο το Google Analytics χειρίζεται τα δεδομένα χρηστών, ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου της Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de 

Google-Signals
Χρησιμοποιούμε σήματα Google. Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, το Google Analytics συλλέγει, μεταξύ άλλων, την τοποθεσία, το ιστορικό αναζήτησης και το ιστορικό YouTube, καθώς και δημογραφικά δεδομένα (δεδομένα επισκεπτών). Αυτά τα δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εξατομικευμένες διαφημίσεις με τη βοήθεια του Google signals. Εάν διαθέτετε λογαριασμό Google, τα δεδομένα επισκεπτών από το Google Signal θα συνδεθούν με τον λογαριασμό σας Google και θα χρησιμοποιηθούν για εξατομικευμένα διαφημιστικά μηνύματα. Τα δεδομένα χρησιμοποιούνται επίσης για τη δημιουργία ανώνυμων στατιστικών σχετικά με τη συμπεριφορά των χρηστών μας.

Job Processing

Έχουμε συνάψει συμφωνία επεξεργασίας παραγγελιών με την Google και εφαρμόζουμε πλήρως τις αυστηρές απαιτήσεις των γερμανικών αρχών προστασίας δεδομένων κατά τη χρήση του Google Analytics.

Google Ads

Ο χειριστής του ιστότοπου χρησιμοποιεί το Google Ads. Το Google Ads είναι ένα διαδικτυακό διαφημιστικό πρόγραμμα της Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

Το Google Ads μας δίνει τη δυνατότητα να προβάλλουμε διαφημίσεις στη μηχανή αναζήτησης Google ή σε ιστότοπους τρίτων όταν ο χρήστης εισάγει συγκεκριμένους όρους αναζήτησης στο Google (στόχευση λέξεων-κλειδιών). Επιπλέον, οι στοχευμένες διαφημίσεις μπορούν να αναπαραχθούν με βάση τα δεδομένα χρήστη που είναι διαθέσιμα στην Google (π.χ. δεδομένα τοποθεσίας και ενδιαφέροντα) (στόχευση ομάδας στόχου). Ως διαχειριστής ιστότοπου, μπορούμε να αξιολογήσουμε ποσοτικά αυτά τα δεδομένα αναλύοντας, για παράδειγμα, ποιοι όροι αναζήτησης οδήγησαν στην εμφάνιση των διαφημίσεών μας και πόσες διαφημίσεις οδήγησαν σε αντίστοιχα κλικ.

Η χρήση αυτής της υπηρεσίας βασίζεται στη συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρθρο. 6 Παρ. 1 λιτ. α GDPR και § 25 Παρ. 1 TTDSG. Η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

Η μεταφορά δεδομένων στις ΗΠΑ βασίζεται στις τυπικές συμβατικές ρήτρες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες εδώ : https://policies.google.com/privacy/frameworks και https://pri-vacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/ 

Google AdSense (not personalized)

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Google AdSense, μια υπηρεσία για την ενοποίηση διαφημίσεων. Ο πάροχος είναι η Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

Χρησιμοποιούμε το Google AdSense σε "μη εξατομικευμένη" λειτουργία. Σε αντίθεση με την εξατομικευμένη λειτουργία, οι διαφημίσεις δεν βασίζονται επομένως στην προηγούμενη συμπεριφορά χρήστη σας και δεν δημιουργείται προφίλ χρήστη σας. Αντίθετα, οι λεγόμενες «πληροφορίες με βάση τα συμφραζόμενα» χρησιμοποιούνται για την επιλογή των διαφημίσεων. Στη συνέχεια, οι επιλεγμένες διαφημίσεις βασίζονται, για παράδειγμα, στην τοποθεσία σας, στο περιεχόμενο του ιστότοπου στον οποίο βρίσκεστε ή στους τρέχοντες όρους αναζήτησης. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τις διαφορές

μεταξύ εξατομικευμένης και μη εξατομικευμένης στόχευσης με το Google AdSense στη διεύθυνση: https://sup-port.google.com/adsense/answer/9007336 

Λάβετε υπόψη ότι τα cookies ή συγκρίσιμες τεχνολογίες αναγνώρισης (π.χ. δακτυλικό αποτύπωμα συσκευής) μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν όταν το Google Adsense χρησιμοποιείται σε μη εξατομικευμένη λειτουργία. Σύμφωνα με την Google, αυτά χρησιμοποιούνται για την καταπολέμηση της απάτης και της κατάχρησης.

Η χρήση αυτής της υπηρεσίας βασίζεται στη συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρθρο. 6 παράγρ. 1 λιτ. α GDPR και § 25 παρ. 1 TTDSG. Η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

Η μεταφορά δεδομένων στις ΗΠΑ βασίζεται στις τυπικές συμβατικές ρήτρες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες εδώ: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/ .

Μπορείτε να προσαρμόσετε ανεξάρτητα τις ρυθμίσεις διαφήμισης στον λογαριασμό χρήστη σας. Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο και συνδεθείτε: https://adssettings.google.com/authenticated .

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαφημιστικές τεχνολογίες της Google μπορείτε να βρείτε εδώ: https://poli-cies.google.com/technologies/ads και https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ .

Google Conversion Tracking

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί την παρακολούθηση μετατροπών Google. Ο πάροχος είναι η Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

Με τη βοήθεια του Google Coversion Tracking, η Google και εμείς μπορούμε να αναγνωρίσουμε εάν ο χρήστης έχει πραγματοποιήσει ορισμένες ενέργειες. Για παράδειγμα, μπορούμε να αξιολογήσουμε σε ποια κουμπιά στον ιστότοπό μας έγινε κλικ πόσο συχνά και ποια προϊόντα προβλήθηκαν ή αγοράστηκαν ιδιαίτερα συχνά. Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία στατιστικών στοιχείων μετατροπών. Μαθαίνουμε τον συνολικό αριθμό των χρηστών που έχουν κάνει κλικ στις διαφημίσεις μας και ποιες ενέργειες έχουν κάνει. Δεν λαμβάνουμε καμία πληροφορία με την οποία μπορούμε να ταυτοποιήσουμε προσωπικά τον χρήστη. Η ίδια η Google χρησιμοποιεί cookies ή συγκρίσιμες τεχνολογίες αναγνώρισης για αναγνώριση.

Η χρήση αυτής της υπηρεσίας βασίζεται στη συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρθρο. 6 παράγρ. 1 λιτ. α GDPR και § 25 παρ. 1 TTDSG. Η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την παρακολούθηση μετατροπών Google στην πολιτική απορρήτου της Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de .

BRAME

Για τη συμμετοχή σε παιχνίδια και την επεξεργασία δεδομένων για σκοπούς μάρκετινγκ, όπως η διατήρηση πελατών, χρησιμοποιούμε τον πάροχο υπηρεσιών Brame (Brame AG, Neuhofstrasse 10, 8834 Schindellegi, Ελβετία) για την επεξεργασία του ονόματος, του ονόματος χρήστη, των προσωπικών στοιχείων επικοινωνίας (διεύθυνση, ταχυδρομικός κώδικας, πόλη και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), της ημερομηνίας γέννησης, του φύλου, των στοιχείων του τρόπου ζωής και των δραστηριοτήτων σας (συμπεριλαμβανομένων των υποκείμενων δεδομένων GPS), ανάλογα με τον τύπο του παιχνιδιού.
Αυτά τα δεδομένα, τα οποία μας παρέχετε απευθείας μέσω του ιστότοπου ή μέσω συσκευών ή εφαρμογών τρίτων που συνδέετε με τον λογαριασμό σας, υποβάλλονται σε επεξεργασία μαζί με τις αλληλεπιδράσεις σας εντός του ιστότοπου στο πλαίσιο των συνεχών προσπαθειών μας για τη βελτίωση της εμπειρίας του χρήστη. Η Brame διατηρεί κατάλληλες διασφαλίσεις για την προστασία των δεδομένων σας και λαμβάνει όλα τα άλλα απαραίτητα και εύλογα διοικητικά, οργανωτικά, τεχνικά, προσωπικά και φυσικά μέτρα για την προστασία τους και τη διασφάλιση της ακεραιότητάς τους. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση δεδομένων, ανατρέξτε στην Πολιτική απορρήτου της Brame.

Meta Pixel (πρώην Facebook Pixel)

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το εικονοστοιχείο δράσης επισκεπτών από το Face-book/Meta για τη μέτρηση μετατροπών. Ο πάροχος αυτής της υπηρεσίας είναι η Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland. Ωστόσο, σύμφωνα με το Facebook, τα δεδομένα που συλλέγονται μεταφέρονται και στις ΗΠΑ και σε άλλες τρίτες χώρες.

Με αυτόν τον τρόπο, η συμπεριφορά των επισκεπτών της σελίδας μπορεί να παρακολουθείται αφού ανακατευθυνθούν στον ιστότοπο του παρόχου κάνοντας κλικ σε μια διαφήμιση στο Facebook. Αυτό επιτρέπει την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των διαφημίσεων Facebook για λόγους στατιστικούς και έρευνας αγοράς και τη βελτιστοποίηση των μελλοντικών διαφημιστικών μέτρων. 

Τα δεδομένα που συλλέγονται είναι ανώνυμα για εμάς ως διαχειριστή αυτού του ιστότοπου, δεν μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα σχετικά με την ταυτότητα των χρηστών. Ωστόσο, τα δεδομένα αποθηκεύονται και υφίστανται επεξεργασία από το Facebook, έτσι ώστε να είναι δυνατή η σύνδεση με το αντίστοιχο προφίλ χρήστη και το Facebook να μπορεί να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα για δικούς του διαφημιστικούς σκοπούς, σύμφωνα με την Πολιτική Χρήσης Δεδομένων του Facebook (https://de -de.facebook.com/about/privacy/). Αυτό επιτρέπει στο Facebook να επιτρέπει την τοποθέτηση διαφημίσεων σε σελίδες Facebook καθώς και εκτός Facebook. Αυτή η χρήση δεδομένων δεν μπορεί να επηρεαστεί από εμάς ως διαχειριστή του ιστότοπου.

Η χρήση αυτής της υπηρεσίας βασίζεται στη συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρθρο. 6 παράγρ. 1 λιτ. α GDPR και § 25 παρ. 1 TTDSG. Η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

Εφόσον τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται στον ιστότοπό μας με τη βοήθεια του εργαλείου που περιγράφεται εδώ και προωθούνται στο Facebook, εμείς και η Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland είμαστε από κοινού υπεύθυνοι για αυτά τα δεδομένα επεξεργασία (άρθρο 26 GDPR). Η κοινή ευθύνη περιορίζεται αποκλειστικά στη συλλογή των δεδομένων και στη διαβίβασή τους στο Facebook. Η επεξεργασία από το Facebook που πραγματοποιείται μετά την προώθηση δεν αποτελεί μέρος της κοινής ευθύνης. Οι υποχρεώσεις που αναλαμβάνουμε από κοινού έχουν καθοριστεί σε συμφωνία κοινής επεξεργασίας. Το κείμενο της συμφωνίας βρίσκεται στη διεύθυνση: https://www.face-book.com/legal/controller_addendum . Σύμφωνα με αυτήν τη συμφωνία, είμαστε υπεύθυνοι για την παροχή πληροφοριών απορρήτου κατά τη χρήση του εργαλείου Facebook και για την εφαρμογή του εργαλείου στον ιστότοπό μας με τρόπο που είναι ασφαλής από την άποψη του απορρήτου. Το Facebook είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια των δεδομένων των προϊόντων του Facebook. Μπορείτε να διεκδικήσετε δικαιώματα υποκειμένου δεδομένων (π.χ. αιτήματα για πληροφορίες) σχετικά με τα δεδομένα που επεξεργάζεται το Facebook απευθείας με το Facebook. Εάν μας διεκδικήσετε τα δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων, είμαστε υποχρεωμένοι να τα προωθήσουμε στο Facebook.

Η διαβίβαση δεδομένων στις ΗΠΑ βασίζεται στις τυπικές συμβατικές ρήτρες της Επιτροπής της ΕΕ. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε εδώ: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_ad-dendum και https://de-de.facebook.com/help/5669 .

Facebook Conversion API

Έχουμε ενσωματώσει το Facebook Conversion API σε αυτόν τον ιστότοπο. Ο πάροχος αυτής της υπηρεσίας είναι η Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland. Ωστόσο, σύμφωνα με το Facebook, τα δεδομένα που συλλέγονται μεταφέρονται και στις ΗΠΑ και σε άλλες τρίτες χώρες.

Το Facebook Conversion API μας επιτρέπει να καταγράφουμε τις αλληλεπιδράσεις του επισκέπτη της ιστοσελίδας με τον ιστότοπό μας και να τις μεταβιβάζουμε στο Facebook προκειμένου να βελτιώσουμε την απόδοση της διαφήμισης στο Facebook.

Συγκεκριμένα, η ώρα της κλήσης, ο ιστότοπος που καλέσατε, η διεύθυνση IP και ο πράκτορας χρήστη σας καθώς και άλλα συγκεκριμένα δεδομένα (π.χ. προϊόντα που αγοράστηκαν, αξία του καλαθιού αγορών και το νόμισμα) καταγράφονται για το σκοπό αυτό. Μια πλήρης επισκόπηση των δεδομένων που μπορούν να συλλεχθούν μπορείτε να βρείτε εδώ: https://developers.facebook.com/docs/marketing-api/conversions-api/parame-ters.

Η χρήση αυτής της υπηρεσίας βασίζεται στη συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρθρο. 6 παράγρ. 1 λιτ. α GDPR και § 25 παρ. 1 TTDSG. Η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

Εφόσον τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται στον ιστότοπό μας με τη βοήθεια του εργαλείου που περιγράφεται εδώ και προωθούνται στο Facebook, εμείς και η Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland είμαστε από κοινού υπεύθυνοι για αυτά τα δεδομένα επεξεργασία (άρθρο 26 GDPR). Η κοινή ευθύνη περιορίζεται αποκλειστικά στη συλλογή των δεδομένων και στη διαβίβασή τους στο Facebook. Η επεξεργασία από το Facebook που πραγματοποιείται μετά την προώθηση δεν αποτελεί μέρος της κοινής ευθύνης. Οι υποχρεώσεις που αναλαμβάνουμε από κοινού έχουν καθοριστεί σε συμφωνία κοινής επεξεργασίας. Το κείμενο της συμφωνίας βρίσκεται στη διεύθυνση: https://www.face-book.com/legal/controller_addendum. Σύμφωνα με αυτήν τη συμφωνία, είμαστε υπεύθυνοι για την παροχή πληροφοριών απορρήτου κατά τη χρήση του εργαλείου Facebook και για την εφαρμογή του εργαλείου στον ιστότοπό μας με τρόπο που είναι ασφαλής από την άποψη του απορρήτου. Το Facebook είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια των δεδομένων των προϊόντων του Facebook. Μπορείτε να διεκδικήσετε δικαιώματα υποκειμένου δεδομένων (π.χ. αιτήματα για πληροφορίες) σχετικά με τα δεδομένα που επεξεργάζεται το Facebook απευθείας με το Facebook. Εάν μας διεκδικήσετε τα δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων, είμαστε υποχρεωμένοι να τα προωθήσουμε στο Facebook.

Η διαβίβαση δεδομένων στις ΗΠΑ βασίζεται στις τυπικές συμβατικές ρήτρες της Επιτροπής της ΕΕ. Μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες εδώ: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_ad-dendum και https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.  

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία του απορρήτου σας στα μηνύματα προστασίας δεδομένων του Facebook: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

Job processing

Έχουμε συνάψει σύμβαση για την επεξεργασία παραγγελιών (AVV) για τη χρήση της προαναφερθείσας υπηρεσίας. Αυτή είναι μια σύμβαση που απαιτείται από τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, η οποία διασφαλίζει ότι επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών του ιστότοπού μας μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες μας και σε συμμόρφωση με τον GDPR.

Facebook Custom Audiences

Χρησιμοποιούμε Facebook Custom Audiences. Ο πάροχος αυτής της υπηρεσίας είναι η Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland.

Όταν επισκέπτεστε ή χρησιμοποιείτε τους ιστότοπους και τις εφαρμογές μας, επωφεληθείτε από τις δωρεάν ή επί πληρωμή προσφορές μας, μεταδίδετε δεδομένα σε εμάς ή αλληλεπιδράτε με το περιεχόμενο της εταιρείας μας στο Facebook, συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στη διαδικασία. Εάν μας δώσετε την άδεια να χρησιμοποιήσουμε τα προσαρμοσμένα είδη κοινού του Facebook, θα μεταδώσουμε αυτά τα δεδομένα στο Facebook, τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει το Facebook για να παίξει την κατάλληλη διαφήμιση σε εσάς. Επιπλέον, οι ομάδες-στόχοι μπορούν να οριστούν με τα δεδομένα σας (Lookalike Audiences).

Το Facebook επεξεργάζεται αυτά τα δεδομένα ως επεξεργαστής μας. Μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες στο agreement χρηστών του Facebook: https://www.facebook.com/legal/terms/customaudience.

Η χρήση αυτής της υπηρεσίας βασίζεται στη συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρθρο. 6 Παρ. 1 λιτ. α GDPR και § 25 Παρ. 1 TTDSG. Η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

Η μεταφορά δεδομένων στις ΗΠΑ βασίζεται στις τυπικές συμβατικές ρήτρες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε εδώ: https://www.facebook.com/legal/terms/customaudience και https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing.

LinkedIn Insight Tag

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το LinkedIn Insight Tag. Ο πάροχος αυτής της υπηρεσίας είναι η LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ireland. 

Job processing

Με τη βοήθεια της ετικέτας LinkedIn Insight, λαμβάνουμε πληροφορίες για τους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας. Εάν ένας επισκέπτης ιστότοπου είναι εγγεγραμμένος στο LinkedIn, μπορούμε, μεταξύ άλλων, να αναλύσουμε τα βασικά επαγγελματικά δεδομένα (π.χ. επίπεδο καριέρας, μέγεθος εταιρείας, χώρα, τοποθεσία, κλάδος και τίτλος εργασίας) των επισκεπτών του ιστότοπού μας και έτσι να ευθυγραμμίσουμε καλύτερα τον ιστότοπό μας με τις αντίστοιχες ομάδες-στόχους. Επιπλέον, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ετικέτες LinkedIn Insight για να μετρήσουμε εάν οι επισκέπτες των ιστότοπών μας πραγματοποιούν μια αγορά ή άλλη ενέργεια (μέτρηση μετατροπών). Η μέτρηση μετατροπών μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί σε όλες τις συσκευές (π.χ. από υπολογιστή σε tablet). Το LinkedIn Insight Tag προσφέρει επίσης μια λειτουργία retargeting, με τη βοήθεια της οποίας μπορούμε να προβάλλουμε στοχευμένες διαφημίσεις εκτός του ιστότοπου στους επισκέπτες του ιστότοπού μας, σύμφωνα με το LinkedIn, δεν πραγματοποιείται αναγνώριση του αποδέκτη της διαφήμισης.

Το ίδιο το LinkedIn συλλέγει επίσης τα λεγόμενα αρχεία καταγραφής (URL, διεύθυνση URL παραπομπής, διεύθυνση IP, ιδιότητες συσκευής και προγράμματος περιήγησης και χρόνος πρόσβασης). Οι διευθύνσεις IP συντομεύονται ή (αν χρησιμοποιούνται για την προσέγγιση μελών του LinkedIn σε όλες τις συσκευές) κατακερματίζονται (ψευδώνυμα). Τα άμεσα αναγνωριστικά των μελών του LinkedIn διαγράφονται από το LinkedIn μετά από επτά ημέρες. Στη συνέχεια, τα υπόλοιπα ψευδώνυμα δεδομένα διαγράφονται εντός 180 ημερών.

Τα δεδομένα που συλλέγονται από το LinkedIn δεν μπορούν να εκχωρηθούν σε συγκεκριμένα άτομα από εμάς ως διαχειριστές ιστοτόπων. Το LinkedIn θα αποθηκεύει τα συλλεγμένα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών του ιστότοπου στους διακομιστές του στις ΗΠΑ και θα τα χρησιμοποιεί στο πλαίσιο των δικών του διαφημιστικών μέτρων. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου του LinkedIn στη διεύθυνση https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy#choices-oblig.

Νομική βάση

Εφόσον έχει ληφθεί η συγκατάθεση, η προαναφερθείσα υπηρεσία χρησιμοποιείται αποκλειστικά με βάση το άρθρο. 6 Παρ. 1 λιτ. GDPR και § 25 TTDSG. Η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή. Εάν δεν έχει ληφθεί συγκατάθεση, η χρήση αυτής της υπηρεσίας βασίζεται στο άρθρο. 6 παράγρ. 1 λιτ. f GDPR, ο διαχειριστής του ιστότοπου έχει έννομο συμφέρον για αποτελεσματικά μέτρα διαφήμισης, συμπεριλαμβανομένων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Η μεταφορά δεδομένων στις ΗΠΑ βασίζεται στις τυπικές συμβατικές ρήτρες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε εδώ: www.linkedin.com/legal/l/dpa και

https://www.linke-din.com/legal/l/eu-sccs.

Εναντίωση στη χρήση του LinkedIn Insight Tag

Μπορείτε να αντιταχθείτε στην ανάλυση της συμπεριφοράς χρήσης και της στοχευμένης διαφήμισης από το LinkedIn στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Επιπλέον, τα μέλη του LinkedIn μπορούν να ελέγχουν τη χρήση των προσωπικών τους δεδομένων για διαφημιστικούς σκοπούς στις ρυθμίσεις του λογαριασμού τους. Για να αποφύγετε τη σύνδεση μεταξύ των δεδομένων που συλλέγονται στον ιστότοπό μας από το LinkedIn και του λογαριασμού σας στο LinkedIn, πρέπει να αποσυνδεθείτε από τον λογαριασμό σας στο LinkedIn πριν επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας.

Job processing

Έχουμε συνάψει σύμβαση για την επεξεργασία παραγγελιών (AVV) για τη χρήση της προαναφερθείσας υπηρεσίας. Αυτή είναι μια σύμβαση που απαιτείται από τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, η οποία διασφαλίζει ότι επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών του ιστότοπού μας μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες μας και σε συμμόρφωση με τον GDPR.

Lead Generation Forms
Στο πλαίσιο της απόκτησης νέων πελατών, χρησιμοποιούμε τις λεγόμενες Lead Gen Forms. Πρόκειται για διαφημίσεις σε κοινωνικά δίκτυα που επιτρέπουν την ενσωμάτωση φορμών επικοινωνίας σε περιεχόμενο χορηγίας. Η νομική βάση για τη χρήση εργαλείων δυνητικών διαφημίσεων είναι το άρθρο. 6 παράγρ. 1 λιτ. f DSGVO. Το έννομο συμφέρον μας για τη χρήση αυτών των εργαλείων εξυπηρετεί σκοπούς μάρκετινγκ στο πλαίσιο της επαφής και της έναρξης της επιχείρησης. Χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες Lead Gen Forms LinkedIn (LinkedIn Lead Generation).

Στο πλαίσιο της επαφής και της απόκτησης νέων πελατών, χρησιμοποιούμε τις λεγόμενες υπηρεσίες Lead Gen Forms. Χρησιμοποιώντας αυτές τις Lead Gen Forms υπηρεσίες, προσφέρουμε στους υποψήφιους πελάτες μια λειτουργία στο πλαίσιο της απόκτησης νέων πελατών με την οποία μπορούν να μας παρέχουν τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους ή άλλες πληροφορίες χρήστη ως χρήστης ενός κοινωνικού δικτύου που χρησιμοποιούν. Χρησιμοποιούμε αυτή τη λειτουργικότητα για να μπορούμε να στοχεύσουμε τα ενδιαφερόμενα μέρη με μεγαλύτερη ακρίβεια.

LinkedIn (LinkedIn Lead Generation)

Το LinkedIn χρησιμοποιεί φόρμες για τη δημιουργία δυνητικών πελατών και οι λειτουργίες και το περιεχόμενο της υπηρεσίας LinkedIn μπορούν να ενσωματωθούν. Εάν είστε μέλος της πλατφόρμας LinkedIn, το LinkedIn μπορεί να αναθέσει την κλήση του προαναφερόμενου περιεχομένου και λειτουργιών στο προφίλ του χρήστη εκεί.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία δεδομένων και τις Lead Gen Ads του LinkedIn μπορείτε να βρείτε εδώ: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy ή https://business.linkedin.com/de-de/marketing-solutions/native-advertising/lead-gen-ads. Έχετε την επιλογή να το αποτρέψετε στο μέλλον εάν ορίσετε ένα cookie εξαίρεσης: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.
 

5. Ενημερωτικό δελτίο

Δεδομένα ενημερωτικού δελτίου
Εάν θέλετε να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο που προσφέρεται στον ιστότοπο, χρειαζόμαστε μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από εσάς καθώς και πληροφορίες που μας επιτρέπουν να επαληθεύσουμε ότι είστε ο κάτοχος της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παρέχεται και ότι συμφωνείτε να λάβετε το ενημερωτικό δελτίο. Περαιτέρω δεδομένα δεν συλλέγονται ή συλλέγονται μόνο σε εθελοντική βάση. Χρησιμοποιούμε παρόχους υπηρεσιών ενημερωτικών δελτίων, οι οποίοι περιγράφονται παρακάτω, για την επεξεργασία του ενημερωτικού δελτίου.

Newsletter2go 
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Newsletter2go για την αποστολή ενημερωτικών δελτίων. Ο πάροχος είναι Sendinblue GmbH, Köpenicker Straße 126, 10179 Βερολίνο, Γερμανία.
Το Newsletter2go είναι μια υπηρεσία με την οποία, μεταξύ άλλων, μπορεί να οργανωθεί και να αναλυθεί η αποστολή ενημερωτικών δελτίων. Τα δεδομένα που εισάγετε για να εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο θα αποθηκευτούν στους διακομιστές του Newsletter2go στη Γερμανία.

Ανάλυση δεδομένων από το Newsletter2go
Με τη βοήθεια του Newsletter2go μπορούμε να αναλύσουμε τις καμπάνιες μας στα ενημερωτικά δελτία. Για παράδειγμα, μπορούμε να δούμε αν έχει ανοίξει ένα μήνυμα ενημερωτικού δελτίου και σε ποιους συνδέσμους, εάν υπάρχουν, έχουν γίνει κλικ. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να προσδιορίσουμε, μεταξύ άλλων, σε ποιους συνδέσμους κάναμε ιδιαίτερα συχνά κλικ.
Μπορούμε επίσης να δούμε εάν ορισμένες ενέργειες που καθορίστηκαν προηγουμένως πραγματοποιήθηκαν μετά το άνοιγμα/κλικ (ποσοστό μετατροπής). Για παράδειγμα, μπορούμε να δούμε αν κάνατε μια αγορά αφού κάνετε κλικ στο ενημερωτικό δελτίο.
Το Newsletter2go μας δίνει επίσης τη δυνατότητα να υποδιαιρούμε ("ομαδοποιούμε") τους παραλήπτες του newsletter σε διαφορετικές κατηγορίες. Οι παραλήπτες του ενημερωτικού δελτίου μπορούν να ομαδοποιηθούν ανάλογα με την ηλικία, το φύλο ή τον τόπο διαμονής, για παράδειγμα. Με αυτόν τον τρόπο, τα ενημερωτικά δελτία μπορούν να προσαρμοστούν καλύτερα στις αντίστοιχες ομάδες-στόχους.
Εάν δεν θέλετε μια ανάλυση από το Newsletter2go, πρέπει να διαγραφείτε από το ενημερωτικό δελτίο. Για τον σκοπό αυτό, παρέχουμε έναν αντίστοιχο σύνδεσμο σε κάθε μήνυμα ενημερωτικού δελτίου.

Αναλυτικές πληροφορίες για τις λειτουργίες του Newsletter2go μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: de.sendinblue.com/newsletter-software/.


Νομική βάση
Η επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιείται με βάση τη συγκατάθεσή σας (άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. α) ΓΚΠΔ). Μπορείτε να ανακαλέσετε αυτήν τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή. Η νομιμότητα των πράξεων επεξεργασίας δεδομένων που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί παραμένει ανεπηρέαστη από την ανάκληση.

Διάρκεια αποθήκευσης
Τα δεδομένα που έχετε αποθηκεύσει μαζί μας για τους σκοπούς της εγγραφής σας στο ενημερωτικό δελτίο θα αποθηκευτούν από εμάς ή τον πάροχο υπηρεσιών ενημερωτικών δελτίων μέχρι να διαγραφείτε από το ενημερωτικό δελτίο και να διαγραφούν από τη λίστα διανομής ενημερωτικών δελτίων αφού ακυρώσετε το ενημερωτικό δελτίο. Τα δεδομένα που αποθηκεύονται από εμάς για άλλους σκοπούς παραμένουν ανεπηρέαστα.
Αφού αφαιρεθείτε από τη λίστα διανομής ενημερωτικών δελτίων, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας ενδέχεται να αποθηκευτεί από εμάς ή τον πάροχο υπηρεσιών ενημερωτικών δελτίων σε μια μαύρη λίστα, εάν αυτό είναι απαραίτητο για την αποτροπή μελλοντικών αποστολών. Τα δεδομένα από τη μαύρη λίστα θα χρησιμοποιηθούν μόνο για αυτόν τον σκοπό και δεν θα συγχωνευθούν με άλλα δεδομένα. Αυτό εξυπηρετεί τόσο το δικό σας συμφέρον όσο και το συμφέρον μας για συμμόρφωση με τις νομικές απαιτήσεις κατά την αποστολή ενημερωτικών δελτίων (νόμιμο συμφέρον κατά την έννοια του άρθρου 6) παράγραφος 1 στοιχείο στ ΓΚΠΔ). Η αποθήκευση στη μαύρη λίστα δεν περιορίζεται χρονικά. Μπορείτε να αντιταχθείτε στην αποθήκευση εάν τα συμφέροντά σας υπερισχύουν των έννομων συμφερόντων μας.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου του Newsletter2go στη διεύθυνση: de.sendinblue.com/datenschutz-uebersicht/.


Επεξεργασία παραγγελίας
Έχουμε συνάψει σύμβαση επεξεργασίας παραγγελιών (AVV) με τον προαναφερόμενο πάροχο. Αυτή είναι μια σύμβαση που απαιτείται από τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, η οποία διασφαλίζει ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των επισκεπτών του ιστότοπού μας υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες μας και σε συμμόρφωση με τον GDPR.

6. Πρόσθετα και εργαλεία

YouTube
Αυτός ο ιστότοπος περιλαμβάνει βίντεο από τον ιστότοπο του YouTube. Ο διαχειριστής του ιστότοπου είναι η Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.
Εάν επισκεφτείτε έναν από τους ιστότοπούς μας στον οποίο είναι ενσωματωμένο το YouTube, θα δημιουργηθεί σύνδεση με τους διακομιστές του YouTube. Ο διακομιστής YouTube ενημερώνεται ποιες από τις σελίδες μας έχετε επισκεφθεί.
Επιπλέον, το YouTube μπορεί να αποθηκεύσει διάφορα cookie στην τελική συσκευή σας ή να χρησιμοποιήσει συγκρίσιμες τεχνολογίες για αναγνώριση (π.χ. δακτυλικό αποτύπωμα συσκευής). Με αυτόν τον τρόπο, το YouTube μπορεί να λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τους επισκέπτες σε αυτόν τον ιστότοπο. Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται, μεταξύ άλλων, για τη συλλογή στατιστικών βίντεο, τη βελτίωση της φιλικότητας προς τον χρήστη και την αποτροπή απόπειρες απάτης.
Εάν είστε συνδεδεμένοι στον λογαριασμό σας στο YouTube, επιτρέπετε στο YouTube να εκχωρεί τη συμπεριφορά σας κατά την περιήγηση απευθείας στο προσωπικό σας προφίλ. Μπορείτε να το αποτρέψετε εφόσον αποσυνδεθείτε από τον λογαριασμό σας στο YouTube.
Το YouTube χρησιμοποιείται για την ελκυστική παρουσίαση των διαδικτυακών μας προσφορών. Αυτό συνιστά έννομο συμφέρον κατά την έννοια του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) ΓΚΠΔ. Εάν ζητήθηκε η αντίστοιχη συγκατάθεση, η επεξεργασία πραγματοποιείται αποκλειστικά με βάση το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο α) ΓΚΠΔ και το άρθρο 25 παρ. 1 του TTDSG., εφόσον η συγκατάθεση περιλαμβάνει την αποθήκευση Cookies ή την πρόσβαση στην τελική συσκευή του χρήστη (π.χ. με την ανάγνωση δακτυλικού αποτυπώματος) Η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον χειρισμό των δεδομένων χρήστη μπορείτε να βρείτε στη δήλωση προστασίας δεδομένων του YouTube στη διεύθυνση: policies.google.com/privacy.


Χάρτες Google
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί την υπηρεσία χαρτών Google Maps. Ο πάροχος είναι η Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.
Για να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες των Χαρτών Google, είναι απαραίτητο να αποθηκεύσετε τη διεύθυνση IP σας. Αυτές οι πληροφορίες διαβιβάζονται συνήθως σε έναν διακομιστή Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί. Ο πάροχος αυτού του ιστότοπου δεν έχει καμία επιρροή σε αυτήν τη μεταφορά δεδομένων. Εάν είναι ενεργοποιημένοι οι Χάρτες Google, η Google μπορεί να χρησιμοποιήσει τις γραμματοσειρές Ιστού Google για τον σκοπό της ομοιόμορφης εμφάνισης των γραμματοσειρών. Όταν καλείτε τους Χάρτες Google, το πρόγραμμα περιήγησής σας φορτώνει τις απαιτούμενες γραμματοσειρές Ιστού στην κρυφή μνήμη του προγράμματος περιήγησής σας, προκειμένου να εμφανίζονται σωστά το κείμενο και οι γραμματοσειρές.
Οι Χάρτες Google χρησιμοποιούνται για την ελκυστική παρουσίαση των διαδικτυακών μας προσφορών και για να διευκολυνθεί η εύρεση των μερών που έχουμε υποδείξει στον ιστότοπο. Αυτό συνιστά έννομο συμφέρον κατά την έννοια του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) ΓΚΠΔ. Εάν ζητήθηκε η αντίστοιχη συγκατάθεση, η επεξεργασία πραγματοποιείται αποκλειστικά με βάση το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο α) ΓΚΠΔ και το άρθρο 25 παρ. 1 του TTDSG., εφόσον η συγκατάθεση περιλαμβάνει την αποθήκευση Cookies ή την πρόσβαση στην τελική συσκευή του χρήστη (π.χ. με την ανάγνωση δακτυλικού αποτυπώματος) Η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

Η διαβίβαση δεδομένων στις ΗΠΑ βασίζεται στις τυπικές συμβατικές ρήτρες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες εδώ: privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ και privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.


Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον χειρισμό των δεδομένων χρήστη στη δήλωση προστασίας δεδομένων της Google: policies.google.com/privacy.


7. Ηχητική και βιντεοδιάσκεψη

Επεξεργασία δεδομένων
Χρησιμοποιούμε διαδικτυακά εργαλεία συνεδρίων, μεταξύ άλλων, για την επικοινωνία με τους πελάτες μας. Τα συγκεκριμένα εργαλεία που χρησιμοποιούμε παρατίθενται παρακάτω. Εάν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω βιντεοδιάσκεψης ή ήχου μέσω Διαδικτύου, τα προσωπικά σας δεδομένα θα συλλέγονται και θα υποβάλλονται σε επεξεργασία από εμάς και τον πάροχο του αντίστοιχου εργαλείου συνδιάσκεψης.
Τα εργαλεία της διάσκεψης συλλέγουν όλα τα δεδομένα που παρέχετε/χρησιμοποιείτε για τη χρήση των εργαλείων (διεύθυνση email ή/και τον αριθμό τηλεφώνου σας). Επιπλέον, τα εργαλεία του συνεδρίου επεξεργάζονται τη διάρκεια του συνεδρίου, την έναρξη και τη λήξη (ώρα) της συμμετοχής στο συνέδριο, τον αριθμό των συμμετεχόντων και άλλες «πληροφορίες περιβάλλοντος» σε σχέση με τη διαδικασία επικοινωνίας (μεταδεδομένα).
Επιπλέον, ο πάροχος του εργαλείου επεξεργάζεται όλα τα τεχνικά δεδομένα που απαιτούνται για την επεξεργασία της διαδικτυακής επικοινωνίας. Αυτό περιλαμβάνει συγκεκριμένα διευθύνσεις IP, διευθύνσεις MAC, αναγνωριστικά συσκευών, τύπο συσκευής, τύπο και έκδοση λειτουργικού συστήματος, έκδοση πελάτη, τύπο κάμερας, μικρόφωνο ή μεγάφωνο και τον τύπο σύνδεσης.
Εάν το περιεχόμενο ανταλλάσσεται, μεταφορτώνεται ή παρέχεται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο εντός του εργαλείου, αυτό αποθηκεύεται επίσης στους διακομιστές των παρόχων εργαλείων. Αυτό το περιεχόμενο περιλαμβάνει, ενδεικτικά, εγγραφές στο cloud, συνομιλίες/άμεσα μηνύματα, φωνητικά μηνύματα, μεταφορτωμένες φωτογραφίες και βίντεο, αρχεία, λευκούς πίνακες και άλλες πληροφορίες που κοινοποιούνται κατά τη χρήση της Υπηρεσίας.
Λάβετε υπόψη ότι δεν έχουμε πλήρη επιρροή στις λειτουργίες επεξεργασίας δεδομένων των εργαλείων που χρησιμοποιούνται. Οι επιλογές μας βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στην εταιρική πολιτική του αντίστοιχου παρόχου. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων από τα εργαλεία του συνεδρίου μπορείτε να βρείτε στις δηλώσεις προστασίας δεδομένων των εργαλείων που χρησιμοποιούνται, τις οποίες παραθέτουμε παρακάτω σε αυτό το κείμενο.

Σκοπός και νομικές βάσεις
Τα εργαλεία της διάσκεψης χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία με υποψήφιους ή υφιστάμενους συμβατικούς συνεργάτες ή για την προσφορά ορισμένων υπηρεσιών στους πελάτες μας (άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο β) ΓΚΠΔ). Επιπλέον, η χρήση των εργαλείων εξυπηρετεί γενικά για την απλοποίηση και την επιτάχυνση της επικοινωνίας με εμάς ή την εταιρεία μας (έννομο συμφέρον κατά την έννοια του άρθρου 6 παρ. 1 στοιχείο στ) ΓΚΠΔ). Εάν έχει ζητηθεί συγκατάθεση, τα εν λόγω εργαλεία θα χρησιμοποιηθούν βάσει αυτής της συγκατάθεσης. Η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον.

Διάρκεια αποθήκευσης
Τα δεδομένα που συλλέγονται απευθείας από εμάς μέσω των εργαλείων βίντεο και διάσκεψης θα διαγραφούν από τα συστήματά μας μόλις μας ζητήσετε να τα διαγράψουμε, να ανακαλέσουμε τη συγκατάθεσή σας για αποθήκευση ή ο σκοπός αποθήκευσης δεδομένων δεν ισχύει πλέον. Τα αποθηκευμένα cookie παραμένουν στην τελική συσκευή σας μέχρι να τα διαγράψετε. Οι υποχρεωτικές προβλεπόμενες από τον νόμο περίοδοι διατήρησης παραμένουν ανεπηρέαστες.
Δεν έχουμε καμία επιρροή στην περίοδο αποθήκευσης των δεδομένων σας, τα οποία αποθηκεύονται από τους παρόχους των εργαλείων της διάσκεψης για τους δικούς τους σκοπούς. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε απευθείας με τους παρόχους των εργαλείων της τηλεδιάσκεψης.

Χρησιμοποιούμενα εργαλεία τηλεδιάσκεψης
Χρησιμοποιούμε τα ακόλουθα εργαλεία τηλεδιάσκεψης:

 

Zoom

Χρησιμοποιούμε την εφαρμογή Zoom. Ο πάροχος αυτής της υπηρεσίας είναι η Zoom Communications Inc., San Jose, 55 Almaden Boulevard, 6th Floor, San Jose, CA 95113, USA. Λεπτομέρειες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων μπορείτε να βρείτε στη δήλωση προστασίας δεδομένων του Zoom: zoom.us/de-de/privacy.html.


Η διαβίβαση δεδομένων στις ΗΠΑ βασίζεται στις τυπικές συμβατικές ρήτρες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε εδώ: zoom.us/de-de/privacy.html.


Έχουμε συνάψει σύμβαση επεξεργασίας παραγγελιών (AVV) με τον προαναφερόμενο πάροχο. Αυτή είναι μια σύμβαση που απαιτείται από τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, η οποία διασφαλίζει ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των επισκεπτών του ιστότοπού μας υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες μας και σε συμμόρφωση με τον GDPR.

 

Microsoft Teams

Χρησιμοποιούμε το Microsoft Teams. Ο πάροχος είναι η Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, ΗΠΑ. Μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων στη δήλωση προστασίας δεδομένων του Microsoft Teams: privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.


Έχουμε συνάψει σύμβαση επεξεργασίας παραγγελιών (AVV) με τον προαναφερόμενο πάροχο. Αυτή είναι μια σύμβαση που απαιτείται από τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, η οποία διασφαλίζει ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των επισκεπτών του ιστότοπού μας υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες μας και σε συμμόρφωση με τον GDPR.

8. Ίδιες υπηρεσίες

Χειρισμός δεδομένων υποψηφίων εργαζόμενων
Σας προσφέρουμε την ευκαιρία να υποβάλετε αίτηση πρόσληψης σε εμάς (π.χ. με email, ταχυδρομικά ή μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας αίτησης). Στη συνέχεια θα σας ενημερώσουμε για το εύρος, τον σκοπό και τη χρήση των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται στο πλαίσιο της διαδικασίας αίτησης. Σας διαβεβαιώνουμε ότι η συλλογή, η επεξεργασία και η χρήση των δεδομένων σας πραγματοποιείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων και όλες τις άλλες νομοθετικές διατάξεις και ότι τα δεδομένα σας θα αντιμετωπίζονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Πεδίο και σκοπός της συλλογής δεδομένων
Εάν μας στείλετε μια αίτηση, θα επεξεργαστούμε τα σχετικά προσωπικά σας δεδομένα (π.χ. δεδομένα επικοινωνίας και επικοινωνίας, έγγραφα αίτησης, σημειώσεις από συνεντεύξεις εργασίας κ.λπ.) στο βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο για τη λήψη απόφασης σχετικά με τη σύναψη εργασιακής σχέσης. Η νομική βάση για αυτό είναι η παρ. 26 BDSG σύμφωνα με το γερμανικό δίκαιο (έναρξη εργασιακής σχέσης), το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) ΓΚΠΔ (γενική έναρξη σύμβασης) και - εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας - το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) ΓΚΠΔ. Η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή. Μέσα στην εταιρεία μας, τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαβιβαστούν μόνο σε άτομα που εμπλέκονται στην επεξεργασία της αίτησής σας.
Εάν η αίτηση είναι επιτυχής, τα δεδομένα που υποβάλετε θα αποθηκευτούν στα συστήματα επεξεργασίας δεδομένων μας με βάση την Ενότητα 26 BDSG και το άρθρο 6 παράγραφος 1 εδάφιο β) ΓΚΠΔ για τους σκοπούς της εκτέλεσης της εργασιακής σχέσης.

Περίοδος διατήρησης των δεδομένων
Εάν δεν είμαστε σε θέση να σας κάνουμε μια προσφορά εργασίας, απορρίψετε μια προσφορά εργασίας ή αποσύρετε την αίτησή σας, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να αποθηκεύσουμε τα δεδομένα που έχετε διαβιβάσει βάσει των έννομων συμφερόντων μας (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) ΓΚΠΔ) για έως και 6 μήνες να διατηρηθεί μαζί μας από το τέλος της διαδικασίας αίτησης (απόρριψη ή απόσυρση της αίτησης). Στη συνέχεια, τα δεδομένα θα διαγραφούν και τα φυσικά έγγραφα της αίτησης θα καταστραφούν. Η αποθήκευση χρησιμεύει ιδίως ως αποδεικτικό στοιχείο σε περίπτωση δικαστικής διαφοράς. Εάν είναι προφανές ότι τα δεδομένα θα απαιτηθούν μετά τη λήξη της περιόδου των 6 μηνών (π.χ. λόγω επικείμενης ή εκκρεμούς δικαστικής διαφοράς), θα διαγραφούν μόνο εάν ο σκοπός που υπαγορεύει την περαιτέρω αποθήκευσης τους δεν ισχύει πλέον.
Μπορεί επίσης να υπάρξει μεγαλύτερη διάρκεια αποθήκευσης εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) ΓΚΠΔ) ή εάν οι προβλεπόμενοι από τη νομοθεσία χρόνοι διατήρησης εμποδίζουν τη διαγραφή.

Καταχώριση στη βάση δεδομένων υποψηφίων
Εάν δεν σας κάνουμε μια προσφορά εργασίας, μπορεί να είναι δυνατό να σας συμπεριλάβουμε στη βάση δεδομένων υποψηφίων της εταιρείας μας. Εφόσον καταχωρηθείτε, όλα τα έγγραφα και οι πληροφορίες από την αίτηση θα μεταφερθούν στη βάση δεδομένων υποψηφίων, ώστε να επικοινωνήσουμε μαζί σας εφόσον υπάρξουν κατάλληλες κενές θέσεις.
Η ένταξη στην ομάδα των αιτούντων πραγματοποιείται αποκλειστικά με βάση τη ρητή συγκατάθεσή σας (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) ΓΚΠΔ). Η παροχή της συγκατάθεσής σας είναι εθελοντική και δεν έχει καμία σχέση με την εν εξελίξει διαδικασία αίτησης. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του ανά πάσα στιγμή. Σε αυτή την περίπτωση, τα δεδομένα θα διαγραφούν αμετάκλητα από την ομάδα αιτούντων, εφόσον δεν υπάρχουν νομικοί λόγοι διατήρησης.
Τα δεδομένα από την ομάδα αιτούντων θα διαγραφούν αμετάκλητα το αργότερο δύο χρόνια μετά τη χορήγηση της συγκατάθεσης.