DTS SafeNet Authentication Service

DTS SafeNet Authentication Service

Πολλοί εργαζόμενοι χρησιμοποιούν έναν κωδικό πρόσβασης, τον οποίο θεωρούν επαρκή. Ωστόσο, οι κωδικοί πρόσβασης μπορούν να υποκλαπούν, να διαβαστούν ή να παραβιαστούν. Σε αυτές τις περιπτώσεις, τίποτα δεν εμποδίζει τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Με την κορυφαία στην αγορά υπηρεσία DTS SafeNet Authentication που βασίζεται στο υπολογιστικό νέφος, από τα γερμανικά κέντρα δεδομένων DTS που διαθέτουν εφεδρικές υποδομές ασφαλείας, εξαλείφουμε αυτόν τον κίνδυνο και σας προστατεύουμε από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

Dennis Heidebrecht
Deputy Manager Sales - Cyber Security
+49 2203 599-4911 Contact

USP's

Έλεγχος ταυτότητας πολλαπλών παραγόντων για προστασία απομακρυσμένης, ή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και προστασία δεδομένων, δικτύων, εφαρμογών και του νέφους

Προσαρμοσμένοι παράμετροι ελέγχου ταυτότητας

Μέγιστη ευχρηστία μέσω ευρείας αξιοποίησης απλού αυτοματισμού

Παροχή από τα γερμανικά, πιστοποιημένα κέντρα δεδομένων της DTS που διαθέτουν εφεδρικές υποδομές ασφαλείας

DTS Helpdesk & Υποστήριξη 24/7

Ελάχιστο κόστος για άδειες & Token, αδειοδότηση ανά χρήστη & μήνα

Κόστος OPEX

Πολυετής εμπειρία

Η υπηρεσία

Η λύση μας DTS SafeNet Authentication, αναλυτικά:

Πολλές επιχειρήσεις αποτυγχάνουν να υπολογίσουν σωστά το συνολικό λειτουργικό κόστος μιας λύσης ελέγχου ταυτότητας. Αντίθετα, οι αποφάσεις καθορίζονται σε μεγάλο βαθμό από το κόστος της αγοράς της εκάστοτε λύσης. Ωστόσο, οι επενδύσεις στην υποδομή και τα γενικά έξοδα διαχείρισης καθορίζουν το συνολικό κόστος μιας λύσης. Συνεπώς, η μείωση αυτών των παραμέτρων κόστους θα μείωνε και το συνολικό λειτουργικό κόστος. Για τον λόγο αυτό, οι υπηρεσίες που βασίζονται στο cloud γίνονται όλο και περισσότερο αναπόσπαστο μέρος των επιχειρήσεων. Μειώνουν το κόστος και τα γενικά έξοδα διαχείρισης που δεν σχετίζονται άμεσα με το προϊόν ενώ εξασφαλίζουν βελτιωμένη ευελιξία.

Με την κορυφαία στην αγορά λύση επαλήθευσης ταυτότητας 2 παραγόντων που βασίζεται στο υπολογιστικό νέφος, διασφαλίζετε τον έλεγχο διαπιστευτήριων ταυτότητας κάθε χρήστη, κάθε συσκευής με πρόσβαση στο δίκτυο και κάθε εφαρμογής χρησιμοποιώντας έναν συνδυασμό δύο ανεξάρτητων παραγόντων. Εάν θέλετε να κάνετε ανάληψη μετρητών, χρειάζεστε μία κάρτα και έναν κωδικό PIN. Με τη λύση μας, ταυτοποιείτε επίσης τον εαυτό σας με έναν κωδικό πρόσβασης και μια πρόσθετη, ευέλικτη επιλογή διακριτικού Token, προσαρμοσμένη στις ανάγκες και τις επιθυμίες σας. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα διακριτικά υπό τη μορφή υλισμικού, λογισμικού και διακριτικού πολλαπλών πλατφορμών, SMS ή χωρίς διακριτικό. Η λύση προσφέρει επίσης ενσωμάτωση διακριτικών ανεξάρτητη από τον κατασκευαστή με ολοκληρωμένα API. Φυσικά, το ενδεδειγμένο διακριτικό είναι επίσης διαθέσιμο προς μίσθωση και μπορεί οποτεδήποτε να εκχωρείται σε άλλον χρήστη. Λόγω της απλής διάθεσης, της εύκολης επαναδιαμόρφωσης και της απεριόριστης χρονικά χρήσης, παρέχεται η δυνατότητα των ενδεδειγμένων για κάθε χρήστη ελέγχων ταυτότητας. Σε περίπτωση απώλειας ενός διακριτικού τόκεν, εκδίδεται γρήγορα ένα προσωρινό μέσο ελέγχου ταυτότητας υπό τη μορφή λογισμικού. Με μια γρήγορη μετάβαση στο περιβάλλον DTS Cloud, δεν υπάρχουν πρόσθετες απαιτήσεις υλισμικού.

Η ολοκληρωμένη αυτοματοποίηση του SAS διασφαλίζει επίσης σημαντική μείωση του φόρτου εργασίας που απαιτείται για την παροχή, τη διαχείριση, τους κανόνες ελέγχου ταυτότητας και τη διαχείριση χρηστών και διακριτικών ταυτοποίησης. Οι αυτοματοποιημένες πολιτικές, συμπεριλαμβανομένου του προ-έλεγχου και της διαχείρισης βάσει εξαιρέσεων, προσφέρουν δυνατότητες έξυπνης εξουσιοδότησης και πραγματικού ελέγχου της πρόσβασης, καθώς και ρυθμίσεις ειδοποίησης.

Ολοκληρωμένες λειτουργίες, όπως οι push & pull the soft token ή οι μέθοδοι ταυτοποίησης χωρίς διακριτικό, επιτρέπουν τον χειρισμό από τον ίδιο τον χρήστη αυξάνοντας τον βαθμό ικανοποίησης του. Έχετε επίσης την επιλογή να λαμβάνετε αυτοματοποιημένες αναφορές σχετικά με τη συμμόρφωση με απαιτήσεις του IT, επιθεωρήσεων, λογιστικών προτύπων ή των πιο σημαντικών προτύπων ασφαλείας όπως SOX, PCI και HIPAA. Δεν υπάρχουν πρόσθετα ή κρυφά έξοδα.

Ως DTS, σας παρέχουμε μια υπηρεσία που χρησιμοποιεί υποδομές υψηλής διαθεσιμότητας. Οι πόροι παρασκηνίου ενισχύουν την αποτελεσματικότητα και την ικανοποίηση των χρηστών ελαχιστοποιώντας τις διακοπές ή τους χρόνους μη διαθεσιμότητας των συστημάτων. Στην περίπτωσή μας, αυτό περιλαμβάνει μια αρχιτεκτονική με εφεδρικά στοιχεία και με μέγιστη απόδοση, διαθεσιμότητα και αναπαραγωγή των βασικών δεδομένων. Η ενεργητική και μόνιμη επιτήρηση των συστημάτων διασφαλίζει επίσης αποτελεσματικότητα, χρόνο λειτουργίας και απόδοση των συστημάτων.

 

Let's have a talk!


Αποκτήστε δωρεάν και μη δεσμευτική
συμβουλές.


Κανονίστε μια συνάντηση

Dennis Heidebrecht
Deputy Manager Sales - Cyber Security
dennis.heidebrecht@dts.de+49 2203 599-4911
Contact
Support
Newsletter
Cloud Portal

Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας:

Γραφείο υποστήριξης

Τηλεφωνική γραμμή

Για να ανοίξετε ένα δελτίο υποστήριξης, απλά καλέστε την τηλεφωνική μας γραμμή 24/7:

 

+49 5221 101 303-2

email

Για να ανοίξετε ένα δελτίο υποστήριξης, απλώς στείλτε μας ένα email με το τεχνικό σας αίτημα στη διεύθυνση:
 

support@dts.de

Webfrontend

Εισαγάγετε νέα δελτία υποστήριξης στο Webfrontend, δείτε και ταξινομήστε όλα τα ανοιχτά δελτία υποστήριξης κ.λπ:

support.dts.de

Απομακρυσμένη υποστήριξη

Ενεργοποιεί απομακρυσμένες συνδέσεις με τις τερματικές συσκευές σας:
 

support-remote.dts.de

Εγγραφείτε τώρα!

Τρέχουσες πληροφορίες για το DTS, τα προϊόντα μας, εκδηλώσεις και άλλα νέα για ολόκληρο τον επιχειρηματικό όμιλο.

DTS γενικά

Σύνδεση

DTS Systeme Münster

Σύνδεση

DTS Cloud Portal

Το DTS Cloud Portal είναι το εργαλείο μας για να προσθέτετε και να διαχειρίζεστε εύκολα και ευέλικτα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες DTS Cloud. Η διαισθητική πλατφόρμα σάς επιτρέπει να διαμορφώνετε τα επιλεγμένα προϊόντα ξεχωριστά και να τα προσαρμόζετε έτσι ακριβώς στις απαιτήσεις σας.