DTS Monitoring

DTS Monitoring

Οι υποδομές πληροφορικής και τα συστήματα OT αποτελούν την ουσιαστική βάση των καθημερινών επιχειρηματικών διαδικασιών σχεδόν σε κάθε εταιρεία. Στο πλαίσιο της ψηφιοποίησης και του Industry 4.0, όχι μόνο η χρήση, αλλά και η εξάρτηση από αυτές θα συνεχίσει να αυξάνεται. Αυτό ενέχει τον σημαντικό κίνδυνο, μια αστοχία των συστημάτων να οδηγήσει σε χρόνους μη διαθεσιμότητας και οικονομικές απώλειες, ακόμη και στην αναστολή όλων των παραγωγικών και επιχειρηματικών διαδικασιών. Για αυτό, ως κατασκευαστής πληροφορικής, αναπτύξαμε το DTS Monitoring. Η σύγχρονη επιτήρηση πρέπει να μπορεί να λειτουργεί ως κεντρική πλατφόρμα προκειμένου επιτρέπει την επεξεργασία συμβάντων OT & IT. Η DTS Monitoring της εταιρείας μας, την οποία διαθέτουμε στην αγορά για περισσότερα από 20 χρόνια, επιτρέπει τη μερική ή πλήρη παρακολούθηση και διάγνωση των πληροφορικών συστημάτων σας. Εσείς ή ο ενδεδειγμένος παραλήπτης λαμβάνετε όλες τις σχετικές πληροφορίες και ειδοποιήσεις ανά πάσα στιγμή, όχι μόνο για να έχετε μια γενική εικόνα της τρέχουσας κατάστασης, αλλά και για να δρομολογήσετε τα κατάλληλα αντίμετρα το συντομότερο δυνατό.

Timo Butenkemper
Head of Sales - Cloud
+49 5221 1013-268 Contact
Stefan Seidel
Regional Director & Head of Sales - Technologies
+49 5221 1013-024 Contact

USP's

Ειδικά αναπτυγμένα, ανεξάρτητα από συγκεκριμένο κατασκευαστή

Παρακολούθηση υποδομών πληροφορικής, συστημάτων OT, περιβαλλόντων παραγωγής

Ανεξάρτητη συλλογή και αξιολόγηση δεδομένων και ειδοποιήσεις

Φιλικό προς τον χρήστη web frontend με κεντρικό ταμπλό και σύστημα φωτεινού σηματοδότη

Παρουσίαση ή χρονοδιάγραμμα τρεχόντων και προηγούμενων συμβάντων καθώς και απεικόνιση σε ζωντανό χρόνο συστημάτων, μηχανών, αναφορών κατάστασης

Κόνσεπτ master-slave καθώς και πλήρης συγχρονισμός μεταξύ τοποθεσιών και κρυπτογραφημένη μετάδοση δεδομένων

«stand-alone» εγκατάσταση ή συγχρονισμός σε πιστοποιημένο γερμανικό κέντρο δεδομένων DTS, συμπεριλαμβανομένου του DTS Managed Service

NMC: Διαχείριση μέσω πολλών χρηστών ή ομάδων, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης ρόλων και δικαιωμάτων με δυνατότητα σύνδεσης LDAP/Active Directory

Η υπηρεσία

Η λύση μας DTS Monitoring, αναλυτικά:

Ανεξάρτητα από το εάν πρόκειται για στοιχεία διακομιστή, αποθήκευσης ή δικτύου, εκτυπωτές, αισθητήρες, χειριστήρια PLC και ολόκληρες γραμμές μηχανών - το χωρίς χρήση πρακτόρων (agentless), ανεξάρτητο από κατασκευαστές λογισμικό μας, λαμβάνει αυτόνομα όλες τις απαραίτητες πληροφορίες μέσω μιας μεγάλης ποικιλίας πρωτοκόλλων (SNMP, SSH, WMI, κ.λπ.), τις προετοιμάζει και τις αξιολογεί. Η πρόσβαση στα δεδομένα κατάστασης και ανάλυσης καθώς και ο έλεγχος της παρακολούθησης πραγματοποιείται μέσω μιας διεπαφής web με πολυμίσθωσης (multitenancy) σε κάθε συσκευή. Εδώ όλες οι πληροφορίες παρουσιάζονται σε έναν κεντρικό, φιλικό προς τον χρήστη πίνακα ελέγχου.

Ένα σύστημα φωτεινών σηματοδοτών είναι ενσωματωμένο στη λύση μας. Αυτό σας δείχνει ξεκάθαρα την αντίστοιχη κατάσταση ή το στάτους στον πίνακα εργαλείων. Σας επιτρέπει να προσδιορίσετε συγκεκριμένες προβληματικές περιοχές εφόσον σημειωθεί υπέρβαση των ορίων π.χ. πριν προκληθούν αστοχίες. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, οι αυτόματες ειδοποιήσεις αποστέλλονται μέσω διαφόρων καναλιών αναφοράς όπως email, SMS κ.λπ. Τόσο ο ηλεκτρονικός πίνακας εργαλείων όσο και οι ειδοποιήσεις μειώνουν την ανάγκη για συνεχή επιτόπια παρακολούθηση. Εσείς καθορίζετε ποια συστήματα παρακολουθούνται και ποια μέτρα πρέπει να ληφθούν σε περίπτωση προβλήματος, ακόμη και κατά την παρακολούθηση στο cloud.

Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό στο βιομηχανικό περιβάλλον είναι η ανίχνευση διαφορετικών καταστάσεων μηχανής μέσω της παρακολούθησης της κατάστασης (Condition-Monitoring). Αυτό περιλαμβάνει χρόνους λειτουργίας ή περιβαλλοντικά δεδομένα όπως θερμοκρασία, υγρασία, καπνός ή τιμές κίνησης. Η παρακολούθηση της κατάστασης σάς δίνει έτσι τη δυνατότητα να πραγματοποιείτε προληπτική συντήρηση και επισκευές. Επιπλέον, η συλλογή διαφόρων δεδομένων και καταστάσεων συνεπάγεται μια ιστορική διαδικασία. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τεχνικούς και επιχειρηματικούς δείκτες για να παρακολουθείτε ορισμένες εξελίξεις, να βελτιστοποιείτε τις διαδικασίες και να εξάγετε θεμελιώδη συμπεράσματα. Είναι επίσης δυνατό να ορίζετε συγκεκριμένα διαστήματα συντήρησης για το περιβάλλον παραγωγής σας ή να αποθηκεύσετε συμβάσεις παροχής υπηρεσιών. Οι αντίστοιχες πληροφορίες αποστέλλονται επίσης αυτόματα στους αρμόδιους.

Το DTS Monitoring αυξάνει σημαντικά τη δυνατότητα εποπτείας και τη διαθεσιμότητά των συστημάτων σας. Μπορείτε κάθε στιγμή να εντοπίζετε και να εξαλείφετε προβλήματα απόδοσης. Όχι μόνο αυξάνετε τη διάρκεια ζωής των συστημάτων που υποστηρίζονται μηχανογραφικά, αλλά μπορείτε επίσης να αντιδράτε πιο γρήγορα σε κρίσιμα για τις διεργασίες ή την παραγωγή συμβάντα. Με αυτόν τον τρόπο, ειδικά στο πλαίσιο της Industry 4.0, συμβάλλετε σημαντικά στην αύξηση της ευελιξίας των παραγωγικών δυνατοτήτων και, εξίσου σημαντικό, βελτιστοποιείτε τα στάδια παραγωγής σας και ολόκληρη την αλυσίδα προστιθέμενης αξίας. Η παρακολούθηση είναι γρήγορη και εύκολη στην εφαρμογή. Επιπλέον, η λύση και η ενσωμάτωση νέων στοιχείων ή μηχανών γίνεται αρθρωτά και απλά χρησιμοποιώντας προδιαμορφωμένα πρότυπα. Το πρόσθετο DTS Network Management Center (NMC) προσφέρει τέλεια διαχείριση της υποδομής πληροφορικής σας.

Σας προσφέρουμε επίσης την επιλογή χρήσης του Monitoring υπό τη μορφή διαχειριζόμενης υπηρεσίας. Στο πλαίσιο αυτό συγχρονίζουμε το Monitoring σε ένα από τα γερμανικά, πιστοποιημένα κέντρα δεδομένων της DTS και έτσι εγγυόμαστε μια 24/7 παρακολούθηση «as a Service». Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας αμέσως σε περίπτωση διακοπής ή όταν συμπληρωθούν τα καθορισμένα όρια χρήσης. Εάν το επιθυμείτε, το εξειδικευμένο προσωπικό μας μπορεί να εμπλακεί άμεσα στην επίλυση του προβλήματος. Μπορείτε επίσης να επωφεληθείτε από την κεντρική μας διαχείριση. Μπορείτε εύκολα να αναθέσετε σε εμάς τη συντήρηση, τις ενημερώσεις και την υποστήριξη της πλατφόρμας. Υπάρχουν επίσης άλλες λύσεις και υπηρεσίες που μπορούμε να συνδυάσουμε, π.χ. για ταχύτερους χρόνους απόκρισης ή μια ολιστική ασφάλεια πληροφορικής.

DTS Monitoring Basic
Με το DTS Monitoring Basic, σας προσφέρουμε την ευκαιρία να παρακολουθείτε αποκλειστικά την υποδομή IT της HP και να αντιδράτε προληπτικά. Με το πακέτο μας, έως και 20 συσκευές HP μπορούν να παρακολουθούνται ταυτόχρονα. Εάν απαιτείται, φυσικά μπορούμε να σας παρέχουμε πολλά πακέτα. Εσείς καθορίζετε τι υπόκειται σε συνεχή έλεγχο, ανεξάρτητα από το εάν αυτό είναι ο διακομιστής, ο αποθηκευτικός χώρος, τα στοιχεία δικτύου ή οι εκτυπωτές και τα φωτοτυπικά.

Η λύση είναι διαθέσιμη σε εσάς μέσω μιας προδιαμορφωμένης συσκευής υλισμικού. Στη συνέχεια, τα δεδομένα συγχρονίζονται σε ένα από τα κέντρα δεδομένων μας. Έτσι διασφαλίζουμε 24/7 παρακολούθηση και κεντρική διαχείριση. Επίσης αναλαμβάνουμε την τεχνική υποστήριξη. Σε περίπτωση αποτυχίας ή διακοπής, θα ειδοποιηθείτε απευθείας από εμάς. Επιπλέον, με βάση την εγγύηση ή τα Care Packs σας, οι πιστοποιημένοι τεχνικοί μας μπορούν να αντικαταστήσουν αμέσως τα ελαττωματικά εξαρτήματα την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Προαιρετικά, προσφέρουμε γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 24/7. Εάν θέλετε, μπορούμε να επικοινωνούμε άμεσα μαζί σας τηλεφωνικά σε περίπτωση αστοχίας ή κρίσιμων μηνυμάτων και να δρομολογούμε τη λήψη περαιτέρω μέτρων.

Η Διαχειριζόμενη Υπηρεσία Παρακολούθησης DTS προσφέρεται σε 3 πακέτα: Χάλκινο Ασημένιο Χρυσό
Εγκατάσταση και διαμόρφωση της συσκευής παρακολούθησης (η ενσωμάτωση πραγματοποιείται από τον πελάτη) x x x
Αυτόματο μήνυμα προς τον τελικό πελάτη από το σύστημα παρακολούθησης x x x
Προώθηση του μηνύματος από το σύστημα παρακολούθησης στο DTS- x x
Η DTS ενημερώνει τον τελικό πελάτη χρησιμοποιώντας μια προκαθορισμένη αλυσίδα μηνυμάτων και κατηγοριοποίηση προβλημάτων/SLAs x x
Η επίλυση προβλημάτων πραγματοποιείται ανεξάρτητα από τον τελικό πελάτη x x
Η DTS αναλαμβάνει την επίλυση του προβλήματος, σύμφωνα με το προκαθορισμένο εύρος των υπηρεσιών x

Let's have a talk!


Αποκτήστε δωρεάν και μη δεσμευτική
συμβουλές.


Κανονίστε μια συνάντηση

Timo Butenkemper
Head of Sales - Cloud
timo.butenkemper@dts.de+49 5221 1013-268
Stefan Seidel
Regional Director & Head of Sales - Technologies
stefan.seidel@dts.de+49 5221 1013-024
Contact
Support
Newsletter
Cloud Portal

Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας:

Γραφείο υποστήριξης

Τηλεφωνική γραμμή

Για να ανοίξετε ένα δελτίο υποστήριξης, απλά καλέστε την τηλεφωνική μας γραμμή 24/7:

 

+49 5221 101 303-2

email

Για να ανοίξετε ένα δελτίο υποστήριξης, απλώς στείλτε μας ένα email με το τεχνικό σας αίτημα στη διεύθυνση:
 

support@dts.de

Webfrontend

Εισαγάγετε νέα δελτία υποστήριξης στο Webfrontend, δείτε και ταξινομήστε όλα τα ανοιχτά δελτία υποστήριξης κ.λπ:

support.dts.de

Απομακρυσμένη υποστήριξη

Ενεργοποιεί απομακρυσμένες συνδέσεις με τις τερματικές συσκευές σας:
 

support-remote.dts.de

Εγγραφείτε τώρα!

Τρέχουσες πληροφορίες για το DTS, τα προϊόντα μας, εκδηλώσεις και άλλα νέα για ολόκληρο τον επιχειρηματικό όμιλο.

DTS γενικά

Σύνδεση

DTS Systeme Münster

Σύνδεση

DTS Cloud Portal

Το DTS Cloud Portal είναι το εργαλείο μας για να προσθέτετε και να διαχειρίζεστε εύκολα και ευέλικτα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες DTS Cloud. Η διαισθητική πλατφόρμα σάς επιτρέπει να διαμορφώνετε τα επιλεγμένα προϊόντα ξεχωριστά και να τα προσαρμόζετε έτσι ακριβώς στις απαιτήσεις σας.